Vitoligno 250-F – за ръчно и автоматично зареждане с гориво


Спечелете с тези предимства

  • Автоматично зареждане с пелети и дървесен чипс.
  • Автоматично разпалване.
  • Автоматично почистване на топлообменните повърхности.
  • Автоматично отделяне на пепелта.
  • Гъвкави системи за складиране и подаване на гориво.


За ръчно и автоматично зареждане с гориво

Котелът Vitoligno 250-F е подходящ за изгаряне на нацепени дърва, дървесни пелети, дървесни брикети, дървесни остатъци като чипс, трески и парчета дърва.

Единствено нацепените дърва трябва да се зареждат в котела ръчно, във всички останали случаи котелът може да работи напълно автоматично.

С диапазон на мояностите от 35 до 100 kW котелът е подходящ за модернизирани и нови едно- и многофамилни къщи, също така за обществени и търговски обекти.


Също автоматизирано: разпалване и отделяне на пепелта

Автоматична система за зареждане с гориво и разпалваща автоматика с вентилатор се предлагат към Vitoligno 250-F.

За самостоятелното отделяне на пепелта е налична голяма затворена кутия.
 Разрез на продукта

Преглед

Мощност
35 до 100 kW
Коефициент на ефективност
до 92%
Гориво
icon-biomasse.png
Нацепени дърва, дървесни брикети, дървесни отпадъци, дървесен чипс и пелети
Области на приложение
icon-wohngebaeude.png icon-gewerbe.png icon-kommunen.png
Едно-/дву-/многофамилни къщи, обществени и търговски обекти, общини, ново строителство и модернизиране
Обслужване
Управление в зависимост от външната температура
Обслужване
Необходимо е монтирането на допълнителен бойлер (бойлери), постига се висок комфорт на топла вода
Други особености
Автоматично изхвърляне на пепелта в контейнер за пепел 20 литра (опция)
Разрез на продукта Vitoligno 250-F

warmwasserspeicher.jpg

Напаснати компоненти: системна техника

„Цялото е повече от сумата на неговите части.“ Водейки се от този принцип Viessmann предлага не само отделни компоненти за отоплителни инсталации, които по отношение на качество, надеждност и ефективност отговарят на високите Viessmann-стандарти, а цялостни решения. Всички продукти са свързани в една комплексна система, в която всички компоненти точно пасват помежду си. Защото само перфектната синхронизация от пасващи един с друг системни компоненти използва целия потенциал на иновативната висококачествена техника.

Системната техника на Viessmann обхваща всичко, което прави едно отопление надеждно и икономично. От системата за управления Vitotronic с възможност за дистанционно обслужване през високопроизводителните бойлери за битова гореща вода Vitocell за висок комфорт на топла вода до високоефективните соларни инсталации за подпомагане на отоплението.