Отоплението на нарязани дърва изгаря дървата чисто и ефективно

Отоплението на дърва винаги е добра алтернатива на отопление с нафта или газ. Дървата са местно гориво и цените до голяма степен не се влияят от световните пазари и доствки на горива.

Конструкция и функционалност на отопление на дърва

Котлите за нарязани дърва изграят дърва на парчета (нарязани или нацепени). За разлика от камините, където дървата постепенно изгарят отгоре, процесът при модерните пиролизни котли протича отдолу. Това е възможно благодарение на специалната конструкция, която се състои от две горивни камери. При това така наречено степенно горене нарязаните дърва изгарят надолу. Образуваните при горенето газове с допълнително подаване на въздух за горене изгарят ефективно при високи темепаратури във вторта горивна камера. 

Долното изгаряне е чисто и ефективно

Модерното отопление на дърва  оползотворява изключително ефективно енергията на дървата и щади околната среда с ниски прахови емисии. Това се осъществява освен с пространственото разделяне на отделните горивни фази, също и с ефективното управление на приточния въздух за горенето. Снабденото с Lambda сонда управление следи постоянно състава на отработените газове и оптимално напасва снабдяването с въздух за горенето.

Буферен съд за висока ефективност

Веднъж запалени дървата в котела, процесът на горене не може да се прекъсне вече. За да се осигури висока ефективност по тази причина котлите на дърва се комбинират с буферни съдове. Буферният съд поема произведената от котела топлинна енергия и я отдава при необходимост на отоплителната инсталация или бойлера за топла вода. По този начин котелът работи винаги с оптимална мощност и потреблението на гориво намалява.

heizen-holz-scheitholz.jpg

Нацепени дърва

Котлите на дърва са идеалното решение за всички, които сами могат да си осигурят достатъчно количество дърва, например от местното горско стопанство. Дървата трябва да се изсушат, т.е. да се складират достатъчно време, за да имат възможно най-ниска остатъчна влажност. Освен това е необходим буферен съд за гореща вода, за да се осигури постоянно равномерно топлоподаване.

Котли на дърва

При днешните цени на енегрията и горивата, вземайки предвид цялостната инвестиция, отоплението на дърва е една икономича и атрактивна алтернатива. Котлите на дърва на Viessmann са с висок коефициент на ефективност и с икономично потребление на дърва.