ThermProtect.jpg

ThermProtect предотвратява прегряване

Интелигентното покритие на абсорбера предпазва колеторите от прегряване. Патентованата от Viessmann техника ThermProtect при достигането на определена температура изключва абсорбирането на енергия, когато соларният бойлер е напълно загрят. При стойности над температурата на изключване кристалната структура на абсориращото покритие се променя, повишава многократно излъчването на топлина и редуцира мощността на колектора. Така се постига значително по-ниска температура на стагнация и се предотвратява образуването на пара.  

Плоски колектори

Мощните плоски селективни колектори спестяват средногодишно до 60 процента от необходимата енергия за подгряване на битова гореща вода. И благодарение на слънчевата енергия, комбинацията на соларна инсталация с кондензен котел може да спести повече от една трета от необходимата Ви енергия за отопление и БГВ годишно.