Система с буферен съд за лед

Буферен съд за лед - иновативен енергиен източник

Със системата от буферен съд за лед имате на разположение атрактивен топлоизточник за термопомпи солен разтвор/вода [1]: Буферен съд за лед в земята [2] и соларен въздушен абсорбер [3] се използват като алтернатива на земните сонди или земните колектори. При това околният въздух, слънчевото лъчение и земята се използват едновреммено като топлоизточник.  

В щадяща околната среда отоплителна и охладителна система интелигентното управление на топлоизточниците се грижи за високоефективното съвместно използване на буферния съд за лед, соларния въздушен абсорбер и термопомпата. В зависимост от наличността и икономичната работа топлината се буферира или се отдава на сградата.

Система с буферен съд за лед

Термопомпите днес използват въздуха, земята и водата като източник на топлина. Новата концепция на системата с буферен съд за лед комбинира топлината от въздуха и земята като допълнително може да се използва и слънцегреенето като източник на топилна.