Буферни съдове за лед – иновативен топлоизточник за термопомпи солен разтвор/вода


Спечелете с тези предимства

  • Използва енергията от въздуха, слънцето и земята
  • Висока ефективност чрез комбинирано използване на различни източници на топлина
  • Напаснати компоненти за оптимална работа
  • Енергоспестяващо и икономично "естествено охлаждане"

Системата с буферен съд за лед на Viessmann представлява атрактивен топлоизточник за термопомпи солен разтвор/вода. Системата обединява енергията от околния въздух, слънчевото лъчение и земята.

Особеното: една част от топлината идва от леда, по-точно казано от така наречената енергия на кристализация. Тя се отделя, когато водата замръзва в лед. В буферния съд за лед тази смяна на агрегатното състояние по време на отоплителния период чрез използването на топлината се предава на термопомпата. При това се предоставя същото количество енергия, което е необходимо да се затопли един литър вода от 0 °C до 80 °C . Когато ледът се разтопи при регенерацията, процесът може да се повтори колкото често е необходимо. А техниката не се нуждае от почти никаква поддръжка.

В каря на отоплителния период целево се образува лед, който остава на разположение през горещите дни като източник на студ за охлаждане на сградата. Със соларните въздушни абсорбери могат да се използват по-ниските нощни температури - дори и през лятото - за да се охлади водата в съда или да се охлади сградата. Така се удължава така наречената фаза „natural cooling“ („естествено охлаждане“).
 


Примерно представяне на мощностите в система с буферен съд за лед с площ 120 m³

Примерно представяне на мощностите в система с буферен съд за лед с площ 120 m³

[1] Буферен съд за лед (120 m³)

[2] Буферен съд за лед – Термопомпа

[3] Термопомпа и управление

[4] Обща енергия термопомпа – сграда

[5] Директна работа термопомпа

[6] Соларен въздушен абсорбер

[7] Регенерационна работа колектор -буферен съд за лед

Много области на приложение

Системата с буферен съд за лед е подходяща за всички сгради с голямо потребление на топлина и/или студ. Отоплението или охлаждането може да се осъществява на периоди или едновременно. Със стандартизирани хидравлични схеми могат да се покрият множество приложения и да се намалят разходите за планиране. Много голямо предимство на системата с буферен съд за лед е гъвкавостта: използва се за множество приложения:

„„●  Жилищни сгради

●  Производствени халета

● „„ Офисни сгради

●  Магазини

● „„ Училища и детски градини

● „„ Санаториуми

● „„ Други сгради с голямо потребление на топлина и/или студ

Heizem-mit-Eis-Video.jpg
Отопление с лед - буферен съд за лед, иновативен източник на топлина за термопомпа солен разтвор/вода

Система с буферен съд за лед като иновативен топлоизточник за термопомпи солен разтвор/вода
Референтен проект Leitec | Система с буферен съд за лед като иновативен топлоизточник за термопомпа солен разтвор/вода