Компактна термопомпа Vitocal 343-G – иновативно системно решение за комфортно отопление на еднофамилни къщи

 

Спечелете с тези предимства

 • Заводски подготвена за свързване със соларна система
 • Ниски експлоатационни разходи гарантирани от висока СОР-стойност съгласно EN 14511 до 5,0 (солен разтвор 0°С/вода 35°С), (COP = Coefficient of Performance = коефициент на перобразуване)
 • Висок комфорт на топла вода, осигурен от бойлер с обем 220 литра
 • Максимална температура на подаване до 65 °C за висок комфорт на топла вода
 • Вградени високоеефективни енергоспестяващи помпи
 • Изключително тиха работа благодарение на иновативна концепция за звукоизолиране, ниво на шума 38 dB(A) при солен разтвор 0 °C/вода 35 °C
 • Лесно за обслужване управление Vitotronic с текстово меню
 • Управление на вентилационна система Vitovent 300-F
 • Вграден проточен нагревател
 • Клас на енергийна ефективност* A++ / A++
 • Клас на енергийна ефективност подгряване на БГВ: A
*Клас на енегрийна ефективност съгласно наредба на ЕС № 811/2013 отопление, средни климатични условия - нискотемпературно приложение (35°C) / среднотемпературно приложение (55°C)

 


Waermepumpe-Vitocal-343-G.jpg

Компактна термопомпа Vitocal 343-G

Vitocal 343-G е конципирана като компактно, високоефективно решение за еднофамилни къщи. Благодарение на широко димензионирания топлообменник термопомпата достига висока COP-стойност (COP = Coefficient of Performance = коефициент на преобразуване) до 5,0 съгласно EN 14511 при солен разтвор 0 °C/вода 35 °C. Освен това енергоспестяващите високоефективни помпи за кръга на солния разтвор и отоплителния кръг се грижат за минималните експлоатационни разходи и така се постига много висока годишна ефективност.

Значителен принос за високата ефективност има и иновативната система RCD (Refrigerant Cycle Diagnostic), която позволява изключително прецизно и бързо регулиране на хладилния кръг посредством електронен експанзионен вентил. RCD-системата гарантира оптималната работа на термопомпата във всеки един работен режим.

Със соларен бойлер

Vitocal 343-G е предвидена за свързване със соларна система за подгряване на топла вода. За тази цел в термопомпата е вграден голям солрен бойлер с обем 220 литра и управление за соларната система.

Компактните термопомпи са изключително икономични благодарение на хладилен кръг с електронен експанзионен вентил, разработената от Viessmann RCD-система (Refrigerant CycleDiagnostic) както и серийното оборудване с енергоспестяващи високоефективни помпи. Това се изразява във висока годишна ефективност и ниски експлоатационни разходи през целия период на експлоатация.

Компактна и пестяща място

За инсталирането на Vitocal 343-G е необходимо икзлючително малко място, за това термопомпата се препоръчва при малки жилища: в компактната конструкция са вградени циркулационни помпи за кръга на солния разтвор и за отоплителния кръг, както и трипътен превключващ вентил. Конструкцията на термопомпата изцяло капсулова хладилния модул и заедно със специалната изолация свежда до минимум работните шумове. С ново на шума от само 38 dB(A) при солен разтвор 0 °C/вода 35 °C компактните термопомпи са едни от най-тихите в своята категория.

За лесното монтиране модулите са редуцирани и и капаците се отделят. Различни принадлежности улесняват инсталацията на термопомпата, която се доставя напълно окомплектована от завода.

Изключително лесно обслужване

Както всички компактни уреди Vitocal 343-G също е с оборудвана с управление Vitotronic 200, работещо по външна температура. Обслужването е много лесно благодарение текстовото меню, графичните изображения и показанието на добитата соларна енергия. Допълнително има и функция Помощ.

Regelung Vitotronic 200

Комфортно обслужване

Прегледно, комфортно, интелигентно: управлението Vitotronic 200, работещо по външна температура, предлага перфектните функции за бързо и точно управление на всяка отоплителна система. Логичното меню предлага лесен преглед на функциите и бързо въвеждане на настройките.

fernbedienungen.jpg

Напаснати компоненти: системна техника

„Цялото е повече от сумата на неговите части.“ Водейки се от този принцип Viessmann предлага не само отделни компоненти за отоплителни инсталации, които по отношение на качество, надеждност и ефективност отговарят на високите Viessmann-стандарти, а цялостни решения. Всички продукти са свързани в една комплексна система, в която всички компоненти точно пасват помежду си. Защото само перфектната синхронизация от пасващи един с друг системни компоненти използва целия потенциал на иновативната висококачествена техника.

Системната техника на Viessmann обхваща всичко, което прави едно отопление надеждно и икономично. От системата за управления Vitotronic с възможност за дистанционно обслужване през високопроизводителните бойлери за битова гореща вода Vitocell за висок комфорт на топла вода до високоефективните соларни инсталации за подпомагане на отоплението.

Разрез на продукта

Преглед

Мощност (kW)
5,7 до 10,4 kW
COP при отопление
в зависимост от мощността на уреда до 5,0
Клас на енергийна ефективност съгласно директива на ЕС Nr. 811/2013 отопление, средни климатични условия - нискотемпературно приложение (35°C) / среднотемпературно приложение (55°С)
energieeffizienklasse.png
A++ / А++
Клас на енергийна ефективност БГВ
A
Области на приложение
icon-wohngebaeude.png
Еднофамилни къщи, ново строителство
Обслужване
icons-vitotrol-app.gif
Управление Vitotronic 200 с текстово меню и графични индикации, възможно е обслужване с Vitotrol App
Производство на БГВ
Вграден соларен бойлер 220 литра
Други особености
Функция "natural cooling" с опционален модул NC-Box
Разрез на продукта Vitocal 343-G

erklaervideo-waermepumpe.jpg

Термопомпата - начин на функциониране

Принципът на функциониране на термопомпата, както и физичните предпоставки достъпно обяснени от нашия експерт Карстен Кулман.

Youtube
erklaervideo-wp-umgebungswaerme.jpg

Откъде идва топлината от природата?

Карстен Кулман обяснява откъде идва топлината от природата и как я използват различните типове термопомпи.

Youtube

Повече информация