Пасивно или активно охлаждане

Охлаждането работи по два различни метода. Пасивно охлаждане: тук солния разтвор респективно подпочвената вода посредством топлообменник отнема топлина от отоплителния кръг и я отвежда навън. Тази функция се нарича още „natural cooling“ (естествено охлаждане), тъй като се използва естествената температура на околната среда. С изключение на управлението и циркулационната помпа термопомпата остава изключена. Активно охлаждане: тук термопомпата функционира на практика обратно. Това означава, че хладилният кръговрат се обръща вътрешно на обратно или се постига чрез външно превключване на първичните и вторичните изводи. Както при хладилника, термопомпата започва активно да произвежда студ. Това е се нарича „active cooling“.