AC-Box – активно и пасивно охлаждане с термопомпа

 

Спечелете с тези предимства
 

  • Комфортна температура в помещенията осигурена от термопомпа
  • "active cooling" и "natural cooling"
  • Спестява място благодарение на компактните си размери
  • Отведената топлина може да се използва директно


Ефективно охлаждане през горещите дни

Модулът AC-Box в комбинация с термопомпа обедининява активното и пасивно охлаждане („natural“ и „active cooling“).

При „natural cooling“ излишната топлина от помещенията се отвежда чрез отоплителния кръг към по-студената земна повърхност или подпочвена вода. За тази цел циркулационните помпи се нуждаят от захранване.

При „active cooling“ термопомпата работи като хладилник. При този метод с помощта на AC-Box уредът обръща входа и изхода и отвежда охладената от кръга на компресора вода в помещенията за да ги охлади.


Използване на отведената енергия

Отнетата от помещенията топлина може да се използва отново. Например за производство на битова гореща вода или за подгряване на басейн.

Така функциите охлаждане и отопление се използват изключително ефективно по между си.