Ценности на компанията

През 1966 година формулирахме основните ценности на компанията, които и днес, след внимателно актуализиране, остават водещи принципи на нашата корпоративна идентичност. В общия си смисъл те формират характерния профил на нашата марка. По отделно те описват духа, атмосферата и формите на общуване, които изграждат нашата корпоративна култура и поставят основата на нашия успех.

Gemeinsam

Заедно

Отношението към нашите клиенти е в дух на партньорство и коректност и целта ни е постигането на общ успех. На нашите служители предлагаме добри шансове за развитие.

Verantwortlich

Отговорно

Ние декларираме нашата отговорност към икономиката, екологията и обществото. Нашата цел е да защитим климата и да запазим естествените условия за живот.

Innovativ

Иновативно

Ние сме технологичен иноватор в нашия бранш и в бъдеще ще допринесем активно за техническия прогрес.