Търсене на продукти

Буферни съдове за гореща вода— топла вода в по-късен момент

Поискайте съвет
Буферен съд за гореща вода Viessmann с модул за прясна вода

По принцип в буферните съдове се събира гореща вода, която не е необходима веднага, а за последващо ползване в зависимост от потреблението. Те се използват главно там, където няма постоянно нужда от топла вода  в еднаква степен.  В средностатистическото домакинство върховите часове за нейната консумация са например сутрин и вечер.  Слънчевата термосистема за подпомагане на отоплението и осигуряване на топла вода обаче се отличава с най-висока производителност в средата на деня. От друга страна, един котел на газ или твърдо гориво ще се включва и изключва постоянно. Буферният съд ограничава тази цикличност и неравномерното топлопроизводство. Той осигурява топла вода в зависимост от нуждите и се грижи за постоянната работа на отоплителния уред при оптимална мощност.

Viessmann предлага широка гама от буферни съдове за БГВ и парно отопление. Те са оборудвани по различен начин с оглед на основните им функции и в съответствие с индивидуалните потребности. Продуктовата гама включва решения както за жилищни сгради, така и за търговски и общински цели.    

Конструкцията позволява оптимално използване на топлинната енергия

За да се съхранява временно топлинна енергия, е необходима специална конструкция. При  буферните съдове за гореща вода това е основно стоманеният водосъдържател. Той е оборудван с   възможности за хидравлично свързване. Броят им може да варира в зависимост от модела и приложението. Освен това буферните съдове за гореща вода  на Viessmann впечатляват с цялостната си топлоизолация, изработена от вата  от полиестерни влакна. По този начин загубите на топлина се свеждат до минимум.  Поради това допълнителна изолация, пригодена за буферния съд, не е необходима.

Адаптиране към вашите собствени нужди

В зависимост от модела и  конкретните условия буферните съдове на Viessmann предлагат и връзка за електрическа нагревателна вложка, нагревателна серпентина за свързване на слънчеви колектори или допълнителна система за стратифициран съд. Освен това като принадлежност може да се добави  модул за прясна вода или, ако буферният съд служи и за осигуряване на топла вода, да се вгради гофрирана тръба за вода.

Модел на къща с отоплителна система и буферен резервоар за вода за отопление в мазето.

Как работят буферните съдове за съхранение?

По принцип  буферните съдове се разполагат между генератора и потребителите на топлина. Това означава, че котелът загрява отоплителната вода, която преминава през водосъдържателя на буферния съд. Така наречената проточна линия от генератора на топлина се смесва в буфера със студената обратна вода от потребителите (радиаторите). По този начин водата се довежда до определена температура, за да може тази затоплена вода да се върне към радиаторите като поток, когато е необходимо. След това студеният обратен поток от потребителите на топлинна енергия се връща в буферния съд. Ако по този начин се осигурява и топлина за приготвяне на гореща вода, то към консуматорите се включват не само радиаторите, но и смесителите, като например чешми, душове, вани или съдомиялни машини.

В обемно отношение плътността на водата зависи от температурата. Затова горещата вода се намира в горната част на буфера. Оттам тя се влива в радиаторите. Студената вода, която се връща от радиаторите, се намира в долната част на резервоара и оттам се влива в бойлера, където може да се затопли отново. По този начин котелът, буферният съд и радиаторите образуват затворена система.

Буферни съдове за допълнително загряване на битова гореща вода

Ако БГВ трябва да се подгрява допълнително с буферен съд, имате възможност да допълните с модул за прясна вода Vitotrans 353. Той работи на принципа на мигновеното захранване. Това означава, че БГВ преминава през модула покрай горещата вода за отопление в буферния съд и по този начин се загрява индиректно. Така питейната вода се загрява хигиенично според индивидуалните нужди на съответното домакинство. Поради това отпада необходимостта от съхранение на гореща вода. Това прави това решение много икономично по отношение на пространството.

Гамата Vitocell 100-E предлага буферни съдове с вместимост от 46 литра до 2 000 литра. Моделът Vitocell 140-E може да се използва и заедно с модула за прясна вода. Освен това той предлага нагревателна серпентина, например за свързване на слънчеви колектори. Това прави този буфер на Viessmann подходящ и за двурежимни отоплителни системи — системи, в които са интегрирани два топлинни генератора.

Буферна бутилка за отоплителна вода Viessmann

Буферени съдове с допълнителна многослойна система за зареждане

Както вече беше споменато, плътността на водата се променя в зависимост от температурата. Топлата вода е по-лека в сравнение с обема си и затова се издига нагоре в стоящ съд. По правило в буферния съд смесването се извършва  поради този ефект. Ако такъв съд, като например Vitocell 160-E, е оборудван със система за зареждане със слоеве, студената връщаща се вода остава на дъното, докато горещата течаща вода винаги може да се вземе отгоре. Голямото предимство е, че не е необходимо бойлерът да бъде напълно зареден с топлинна енергия, за да могат душовете или ваните да консумират гореща вода.

Освен за Vitocell 160-E с модул за прясна вода, тази добавка със система за многослойно  зареждане се предлага и за многокомпонентният буферен съд за гореща вода Vitocell 360-M.

Многокомпонентни буферни съдове за гореща  вода от Viessmann

Многокомпонентните буферни съдове  не само съчетават осигуряването на вода за отопление и БГВ. Те могат да бъдат зареждани и с топлина от няколко топлинни генератора.

Ако например една термопомпа доставя твърде малко топлина за текущото потребление, се използва допълнителен генератор. Подобна е ситуацията и при свързване на буферния съд към слънчева термосистема. Компактно и спестяващо място решение предлага Vitocell 340-M — буферен съд с подгряване на БГВ чрез еластична и ненатоварваща гофрирана тръба от неръждаема стомана. Тази тръба е вградена в серпентина в съда и през нея преминава прясна БГВ. В процеса на работа тя се зарежда с топлина от горещата вода. По този начин отпада необходимостта от отделен резервоар за съхранение на питейната вода. Тя се загрява според нуждите. Този факт, както и използването на неръждаема стомана като материал, осигуряват хигиенично загряване на питейната вода без образуване на легионела. Вградената нагревателна стоманена серпентина позволява и свързването на слънчеви колектори.

Новият VDI 2035

Научете повече за новото ръководство VDI 2035 и защо то играе важна роля за буферните резервоари за съхранение в това видео.

Безпроблемна работа

В рамките на  поддръжката  на отоплителната система се проверява и нормалната работа на буферния съд за гореща вода. Това гарантира безпроблемна работа. По време на  огледа специалистът проверява буферния съд, помпите и клапаните за повреди, корозия, замърсяване или течове. Това е преди всичко превантивна мярка. Тук вниманието е насочено към интерфейсите между компонентите, за да се гарантира, че те са оптимално съгласувани помежду си. По принцип обаче  буферният съд на Viessmann не се нуждае от особена поддръжка.

Вентилационните клапани улесняват поддръжката

Термогенераторът, буферният съд и консуматорът на топлина образуват затворена система. Въпреки това е възможно в нея да навлезе въздух.За целта продуктите от продуктовата серия Vitocell на Viessmann са снабдени с подходящи вентили за изпускане на въздух. По този начин  буферният съд  може лесно да се обезвъздуши от специалист.

Качеството на горещата вода гарантира ниски разходи

Буферният съд съдържа гореща вода, която е с ниско съдържание на кислород. Поради това обикновено не е необходима допълнителна защита от ръжда. Ако водата е с определено качество и отговаря на спецификациите (съгласно указание VDI 2035 - Изисквания за качеството на отоплителната вода), не е необходимо да се отстранява котленият камък. Ситуацията е различна при  акумулиращите бойлери за гореща вода. Тук водата от водопровода преминава през топлообменниците.  В зависимост от твърдостта ѝ може да се образува котлен камък. Отстраняването му също влиза в задълженията на фирмите партньори на Viessmann.