Търсене на продукти
Vitotron 100

Електрически котел

Електрически котел с номинална мощност от 4 до 24 kW

Елегантен дизайн
Лесен монтаж
Отопление без изкопаеми горива
Подгряване на топла вода в бойлер
Регулиране на температурата на водата в отоплителния кръг

В диапазона от 20 до 85 °C

Автоматична модулация на отоплителната мощност

В зависимост от потреблението

Работа в система

С отоплителна инсталация и подгряване на топла вода в отделен серпентинен бойлер

Управление по външна температура

Осигурява енергийно ефективна работа благодарение на отчитане на промените във външната температура

24-часови и 7-дневни програми

Програмиране на температурите в отопляемите зони чрез управлението

Електрически котел Vitotron 100

Отопление без изкопаеми горива: Vitotron 100

Електрическите котли са ефективното решение за децентрализирано отопление.  Te са модерни, комфортни, сигурни и екологични отоплителни уреди.

Инсталирането на котел Vitotron 100 не е скъпа инвестиция и не е необходимо присъединяване към газопреносната мрежа, монтиране на димоходна система, отделно котелно помещение или място за съхраняване на гориво. Всичко, от което се нуждаете, е захранване с електричество.

Електрическите котли могат да се използват като основен отоплителен уред или в комбинация със съществуващ котел или камина. Поддържайки ниски експлоатационни разходи, котлите Vitotron осигуряват висок комфорт на отопление вкъщи, а в периодите, когато отсъствате от дома си, защита от замръзване, като поддържа подходяща температура в жилището. Vitotron 100 сe oтличават с компактни размери и могат да се инсталират практически навсякъде.

Допълнителен сет позволява използването им както само за отопление, така и за подгряване на топла вода за битови нужди в бойлер. Vitotron 100 може да работи със системи за ценрално отопление  и с всички предлагани  бойлери за БГВ.

Котлите са оборудвани с разширителен съд с обем 5 литра и необходимите предпазни защити.  В комбинация със серпентинен бойлер за битова гореща вода има възможност за регулиране на температурата на топлата вода и да се включи циркулационната помпа в съответствие със зададените дневни и седмични програми.

Използването на твърдо гориво за отопление все още е най-евтината опция, но далеч не и най-комфортната алтернатива. Независимо дали отоплителната система е с котел на дърва или камина, ползвателят на инсталацията е ангажиран с постоянно зареждане на гориво и редовно почистване на отоплителния уред. Друго неудобство е и фактът, че котелното помещение не може да бъде оставено дълго време без наблюдение, например по време на ваканция, когато има риск от замръзване.

Електрически котел Vitotron 100

Използването на електрически котел в комбинация с буферен съд за гореща вода осигурява комфортно и достъпно отопление при сравнително ниски разходи. Автоматичната система може да се управлява от външен модул, което означава, че може да се използва  например  в комбинация с фотоволтаична система. Това прави работата на котела още по-рентабилна, тъй като безплатната електрическа енергия от покрива може да се използва като основен източник.  Комбинирайки предимствата на акумулираната в буферен съд топлина с безплатната енергия от фотоволтаиците се гарантират възможно най-ниски разходи за отопление.  

С разширителния модул VCMG3 системата може да бъде разширена да управлява до осем отоплителни кръга.

Разширителен модул VCMG3 за Vitotron

Лесно за обслужване управление на котелния кръг

Управление на Vitotron 100 (тип VMN3)

Управлението по външна температура (модел VMN3) осигурява висок комфорт на отопление. С ефективност на котела от 99.4% (действителна ефективност) се гарантира икономична работа на отоплителната система.

Детайли за продукта

Разрез на продукта Vitotron 100