Търсене на продукти

Viessmann България на 10 години

04/2017 г

В годината, през която Viessmann - един от водещите производители на отоплителна, охладителна и индустриална техника -  празнува 100 годишен юбилей от основаването на компанията, дъщерното дружество на Viessmann в България празнува своя десети рожден ден.

100-годишнината от основаването на Viessmann и 10-годишнината от присъствието на компанията в  България е изключителен  празник и важно събитие в нашата история. Това  е не само възможност да се оценят досегашните постижения, но и импулс да се вземат нови, смели решения за бъдещето ни и да се работи ентусиазирано за реализирането им.

За десет години дейност в България заедно с нашите партньори изградихме десетки хиляди отоплителни инсталации в еднофамилни къщи и жилищни кооперации, спортни съоръжения, хотели, училища, промишлени предприятия, обществени сгради и търговски обекти. С гордост можем да отбележим и редица  специфични проекти с изградени  индустриални инсталации за производство на пара с големи парни котли на нафта и газ, както и на биомаса.    

От самото създаване на дружеството през 2007  година  Viessmann  се концентрира върху интензивното сътрудничество със специалистите в България, развитието на отоплителния пазар и не на последно място в осигуряването на качествено сервизиране на нашите уреди. Всяка година  българското дружество  обучава и запознава с  технологичните новости и иновативни решения  на Viessmann стотици специалисти от България.   

Като производител на модерни отоплителни инсталации Viessmann не спира да се развива. На българския пазар ние предлагаме не само технологиите, но и  всепризнатото know-how на Viessmann, осигурявайки високоефективни и екологични решения на нашите клиенти. Познанията ни  как да използваме възможностите на възобновяемите енергийни източници както и начините за превръщането на тази енергия в топлинна е една от основните ни дейности от самото начало. Термопомпи, слънчеви колектори, фотоволтаична техника и  кондензни котли са иновативни решения, които ефективно оползотворяват енергията, осигурявайки комфортно отопление и намалявайки разходите за отопление. Тези съоръжения допринасят активно за опазването на околната среда и намаляват потреблението на фосилни горива, което е от съществено значение както за домакинствата, така и за индустрията.

Един от най-важните фактори за успеха на нашето дружество е, че ние постоянно търсим отговор на въпроса: Какво още може да се подобри? Ние се концентрираме върху иновативни решения, ориентирани в бъдещето -  използването на възобновяеми енергийни източници и дигитализацията са водещите тенденции през последните години при нас. Дигитализацията влияе върху организацията на компанията, не само като я трансформира, но и като я прави по силна и устойчива, насърчавайки таланта на служителите си. Защото успехът за фирма Viessmann това са на  първо място хората, които успяват.