Търсене на продукти

Отопление — кое е подходящото за вас?

Поискайте съвет

Искате да модернизирате своята отоплителна инсталация или да направите разумни допълнения към нея? Viessmann предлага индивидуални системни решения за еднофамилни къщи и жилищни сгради.  Обхватът на предлаганите продукти се простира от кондезни котли за изкопаеми горива до системи за възобновяема енергия и хибридни решения. Продуктовата гама на Viessmann включва също така и електрически топлогенератори. Коя обаче е подходящата за Вас отоплителна система, как можете да спестите не само енергия, но и разходи, и какви услуги  за модерно отопление  предлага Viessmann? На тази страница ще откриете информация за  различните решения за отопление и отоплителните системи, както и за важни аспекти, въз основа на които да направите своя избор на продукт.

Компасът на Viessmann  за модернизация  е Ваш пътеводител

Да модернизирате вече съществуваща отоплителна система си заслужава. В нашия компас за модернизация ще Ви покажем кои са техническите възможности, с които разполагате, и как това ще Ви се изплати от гледна точка на икономиите на разходи за отопление и на субсидиите за съответните енергийни източници.

Подгответе се внимателно за закупуването на отоплителна система

Ако искате да подновите отоплителната си система, първата стъпка е цялостната подготовка. В края на краищата алфата и омегата е планирането. Най-напред трябва да си отговорите на няколко въпроса.  Все пак съществува богато разнообразие от отоплителни технологии, сред които да избирате. От друга страна, това трябва да бъде съобразено с особеностите на сградата, както и с индивидуалните предпочитания на обитателите и техните разбирания за начините на отопление..

Кои критерии са най-важни за Вас?

 • Каква трябва да бъде отоплителната система —  да  използва възобновяеми енергия или да се разчита на класическите енергийни източници — нафта и газ?
 • С колко място разполагате за съхранение на горивата или на цялостното оборудване?
 • Желателно ли е да се комбинират различни системи?
 • Колко трябва да струва отоплителната система?

Ето защо първата стъпка трябва да бъде проучването. Наред с това препоръчваме да се консултирате с някой от компетентните партньори на Viessmann. Те ще Ви дадат  своите съвети по всички въпроси на съвременната отоплителна техника. В нашето видео ще научите как става това.

Открийте точния изпълнител  на инсталацията

Както вече споменахме, изборът на отоплителна система не е толкова лесен. Все пак това не е само въпрос на лични предпочитания, като например да избирате между изкопаеми горива и възобновяеми енергийни източници. Отоплителната система трябва по-скоро да отговаря и на условията в сградата, а при съществуващите сгради те често не са толкова гъвкави, колкото при новото строителство. Наред с другото, е необходимо да се определи и какво е потреблението на топлоенергия. Освен това отоплителната система трябва да работи икономично. Котелът не бива да бъде нито прекалено малък, нито прекалено голям. По всички тези въпроси може да Ви помогне някой от партньорите на Viessmann. Това винаги са сертифицирани изпълнители на отоплителни инсталации. В ръководството ни „Как да намерите точния специалист по отоплението“  можете да научите  на какво трябва да обърнете внимание, когато търсите партньор за воя отоплителен проект.

Открийте подходящата отоплителна система „чрез отмятане“

Какви видове отоплителни системи се предлагат в действителност и отговарят ли те на вашите индивидуални изисквания? Можете да използвате следния контролен списък, за да стесните възможностите за избор предварително. Така пътят към модерната отоплителна система ще бъде по-ясен и по-лесен.

Немалко домакинства се отопляват на газ. Сред предимствата на този вид отопление са  доказаните в продължение на десетилетия методи, които  оползотворяват особено ефективно  използвания газ благодарение на кондензационната технология, както и по-малкото необходимо пространство.  Особено компактни са стенните газови котли.  Те правят отоплителната система подходяща както за еднофамилни къщи без мазе или котелно помещение, така и за отделни апартаменти в жилищни сгради. При вземане на решение е важно да се знае и следното: въпреки ограничените запаси от газ,  кондензационната технология има бъдеще благодарение на използването на биогаз и  възможността за  добавяне на водород. Освен това котлите Viessmann могат да се комбинират с топлогенератори, работещи с възобновяема енергия,  и така да се създадат хибридни системи.

Отопление на газ — добро решение, ако...

 • искате отоплителна система с доказана кондензационна технология за изкопаеми горива
 • разполагате само с ограничено пространство за оборудването
 • вече  сте  свързани към газоразпределителната мрежа  или имате резервоар за втечнен газ
 • искате модерна отоплителна система с добро съотношение цена/качество
 • искате да оставите отворена възможността  за комбиниране с възобновяеми енергийни източници

Кондензационната технология  превръща  отоплението с  нафта като  изкопаемо гориво в обещаващо решение за бъдещето. Това е така, защото, както и при отоплението на газ, натрупаната в нея енергия се използва ефективно. За разлика от газовата инсталация обаче тук трябва да се отчете пространството за резервоара за нафта. Какво е то и каква трябва да бъде големината на резервоара, зависи от площта и енергийните характеристики на сградата, както и от индивидуалните особености на отоплението. В изцяло санираните сгради потреблението на топлинна енергия е значително по-ниско, отколкото в неремонтираните. По принцип нафтовите отоплителни системи на Viessmann може да работят с биомазут и да се комбинират с възобновяеми топлоносители.

Отопление с  нафта — добро решение, ако...

 • искате отоплителна система с доказана кондензационна технология за изкопаеми горива
 • вече се отоплявате с  нафта
 • разполагате с резервоар за нафта или съответно помещение
 • искате надежден генератор на топлина с добро съотношение между цена и производителност
 • искате да оставите отворена възможността  за комбиниране с възобновяеми енергийни източници

Така наречените хибридни отоплителни системи използват няколко енергийни източника. По този начин изкопаемите и възобновяемите енергийни източници могат да се комбинират помежду си, например газов или нафтов кондензен котел с термопомпа, задвижвана с електричество. Това предлага голяма гъвкавост. Благодарение на иновативния начин на управление на Viessmann винаги автоматично се избира най-ефективният и икономичен режим на работа. Наред с икономичния има и екологичен режим на работа. При този режим системата работи с оглед постигане на ниски емисии на CO2. Ако необходимите условия са налице, е възможно и интегрирането на фотоволтаична система. По този начин електроенергията, необходима за работата на отоплителната система, може да се произвежда от самата нея.  

Хибридна система - добро решение, ако ...

 • вече се отоплявате с нафта или газ
 • искате да  заложите на устойчиво производство на топлинна енергия с помощта на втора отоплителна система
 • искате винаги автоматично да се възползвате от най-евтиното или най-екологичното  отопление
 • искате да намалите зависимостта си  от доставчика на електроенергия с помощта на фотоволтаична система

Отоплителната система на дърва за жилищна сграда или еднофамилна къща е подходяща както като самостоятелен  източник на отопление, така и като допълващ елемент в хибридна система. Едно от най-важните ѝ предимства е това, че е неутрална по отношение на климата. Причината е, че при изгарянето се отделя само толкова СО2, колкото дървото като енергоизточник е усвоило при растежа си. Този вид отопление е интересен и заради сравнително постоянните цени на  дървесината и възможността за  доставка на място. Трябва да се отбележи обаче, че за самата отоплителна система, складирането на дървесината, буферния съд, както и за преносната техника за автоматично подаване, е необходимо достатъчно пространство и това е свързано с по-високи разходи. Те обаче могат да бъдат намалени чрез държавни субсидии.

Отопление с дърва — добро решение, ако ...

 • искате да се отоплявате  по климатично неутрален начин с възобновяемата суровина дървесина
 • искате да се възползвате от сравнително постоянни цени на суровината за вашата отоплителна система
 • разполагате с място за съхранение на пелети или дърва
 • разполагате с достатъчно място за буферен съд с вместимост до 1 000 литра
 • искате да намалите по-високите разходи за производство на възобновяема топлинна енергия с помощта на държавни субсидии

Термопомпите използват за отопление натрупаната във въздуха, земята или водата енергия. Това е ефективно и щадящо климата решение. И тъй като източниците на топлина могат да се използват по различни начини, този вид отопление е подходящ за почти всички сгради. Ако поради географското положение или поради липса на място не може да се разчита на земна термопомпа, то възможна алтернатива е термопомпа въздух/вода. Също толкова интересен факт: отоплителните системи на Viessmann могат да се използват и за охлаждане през лятото. Важно е обаче да се знае, че по технически причини термопомпите работят ефективно предимно в комбинация с повърхностно отоплителние. Това трябва да се вземе предвид, особено при модернизиране на съществуващи отоплителни системи. Трябва да се предвиди и достатъчно място за буферния резервоар, необходим за съхранение на топлоенергия. По-високите разходи за отопление и монтаж могат да бъдат намалени със субсидии.

Отопление с термопомпа — добро решение, ако ...

 • искате да се възползвате от неограничено достъпната в природата енергия  за отопление
 • разполагате с имот, в който има възможности за поставяне на геотермални колектори, сонди или места за монтаж на термопомпа въздух-вода
 • искате да използвате отоплителната си система и за охлаждане през лятото
 • разполагате с подово отопление или с големи  повърхности за отопление  
 • разполагате с достатъчно място в къщата си за буферен съд с вместимост до 1000 литра

Технологията на горивните клетки може да произвежда едновременно топлина и електрическа енергия. Така се постига висока степен на независимост, тъй като електроенергията може да се използва както от собствениците на дома, така и да се подава към обществената мрежа. Цялостната икономия на енергия може да достигне до 40 %. Тъй като водородът, необходим за работата на отоплителната система на Viessmann, се произвежда от газ, важно условие е да сте включени към съответната газоразпределителна  мрежа. Важно е също така и следното: производството на електрическа и топлинна енергия е взаимосвързано. За да се произвежда достатъчно електроенергия, трябва да има съответно високо потребление на топлинна енергия. Ето защо е целесъобразно да има буферен резервоар за съхранение на остатъчната топлоенергия. Ако има такъв резервоар, отоплителната система е подходяща и за еднофамилни къщи, в които потребността от топлинна енергия може да се управлява. Тази иновативна технология отговаря на условията за получаване на субсидии.  

Производство на топлинна и електрическа енергия — добро решение, ако ...

 • се отоплявате с газ или  сте  включени към газоразпределителна мрежа
 • искате да произвеждате топлина и електричество с модерна отоплителна система
 • искате по-голяма независимост от доставчика на електроенергия

При слънчевите термоинсталации се използва свободно достъпната енергия на слънцето като източник на топлина. В Централна Европа соларните термосистеми са подходящи за  подаване на топла питейна вода или за подпомагане на отоплителната система. При тях цялостно топлоснабдяване не е възможно. Въпреки това потенциалът им за икономии е убедителен: при топлата вода за битови нужди може да се постигне годишна икономия от 60 %, а за поддръжка на комбинирано отопление - около 35 %. Пониженото потребление на изкопаеми горива в отоплителните системи води до понижаване както на разходите за енергия, така и на емисиите на CO2. За да бъде оправдана покупката обаче, на покрива не трябва да пада сянка и той трябва да е с южно, западно или източно изложение. И в този случай технологията се субсидира от държавата.

Слънчеви  термоинсталации — добро решение, ако ...

 • искате да използвате слънчевата енергия за топла вода или за подпомагане на отоплителната система
 • имате къща с покрив, върху който не пада сянка, с южно, западно или източно изложение
 • искате да допълните съществуващата отоплителна система с възобновяеми енергийни източници

Фотоволтаичните системи преобразуват слънчевата енергия в електричество. То може да се предоставя на обществената мрежа срещу заплащане или да се използва за нуждите на притежателя — например за захранване с електроенергия на отоплителна система като термопомпа. Поради намаляващата преференциална тарифа и повишаващите се цени на електроенергията, в момента много по-интересен е вторият вариант. За да се изплати инвестицията в такава система, покривът трябва да е с южно, западно или източно изложение. Освен това е важно да внимавате върху него да не пада сянка, например от дървета или хълмове. Държавната субсидия за фотоволтаици и хранилища намалява разходите за закупуване. 

Фотоволтаици — добро решение, ако ...

 • сте собственик на къща с покрив, който е с южно, западно или източно изложениене и върху него не пада сянка 
 • искате чрез осигуряването на електроенергия от покрива да бъдете по-независими от доставчика на ток
 • искате да произвеждате собствена електроенергия за отопление
 • искате да подавате електроенергия към обществената мрежа
 • искате да намалите инвестицията си със субсидии за фотоволтаици и хранилища на електроенергия.

Наред с отоплението, вентилацията на помещенията също оказва влияние върху климата в тях. Тя спомага за отстраняване на влагата и по този начин не позволява появата на мухъл и евентуални щети по конструкцията на сградата. Системите за рекуперация на топлина също могат да облекчат отоплителните инсталации. Това е така, защото топлината, натрупана в отработения въздух, не се изхвърля просто навън. Вградените филтри задържат финия прах и полените. Последното е особено полезно за страдащите от алергии. По принцип  съществува разлика между централни  и децентрализирани вентилационни системи. Докато централизираните системи са по-подходящи за нови сгради поради сложния монтаж, децентрализираните системи са добро решение и за съществуващи сгради, и за вентилация на отделни помещения.

Домашна вентилационна система — добро решение, ако ...

 • искате да извлечете ценна енергия за отопление от отработения въздух чрез  оползотворяване на остатъчната топлина
 • искате  поддържате постоянен приятен и здравословен микроклимат в помещенията
 • искате да предотвратите появата на мухъл
 • страдате от алергии и искате вредните частици във въздуха да бъзат филтрирани  
 • искате да не влизат фин прах и шум
 • искате да  не се получава течение

Електрическите системи за топла вода  осигуряват наличието  ѝ само когато тя наистина е необходима.  Това е напълно хигиенично, тъй като тя не престоява дълго в тръбите. Освен това топла вода може да се доставя независимо от централната отоплителна система. Поради сравнително високите разходи за електроенергия обаче  тези системи са  целесъобразни преди всичко за помещения, които се използват рядко, като например баня за гости.  Електрическите панели за отопление са  подходящи най-вече за новопостроени нискоетажни и пасивни къщи. Там потреблението на енергия за отопление е особено ниско, както и разходите за електроенергия. Предимството тук е: бързото нагряване на плочките в банята, както и в кухненския блок. Електронните проточни бойлери на Viessmann и електрическите панелни отоплителни системи, в комбинация с термопомпи,  допринасят по устойчив начин за повишаване     ефективността на системата.

Електросистеми за топла вода — добро решение, ако ...

 • имате нужда от топла вода само  понякога в някои помещения
 • искате да  ползвате топла вода независимо от централната отоплителна система
 • искате да отоплявате новопостроена пасивна или нискоенергийна къща
 • държите помещенията да се отопляват бързо

Определете своите възможности за модернизация и икономии.

Една нова отоплителна система може да струва скъпо.   Модернизацията на  отоплението обаче спестява разходи, особено в дългосрочен план, и затова обикновено се изплаща само след няколко години. Освен товатова по този начин допринасяте за опазването на околната среда.   Можете да разберете какъв потенциал за икономии имате с помощта на безплатния ни тест за отчитане енергийната ефективност на жилищните сгради.

Единственият тест за отчитане на енергийната ефективност на жилищни сгради, сертифициран от TÜV

С  теста за отчитане енергийната ефективност на жилищни сгради на Viessmann  могат  надеждно, лесно и бързо  да бъдат определени индивидуалните възможности за модернизация и икономии. Това е единствената по рода си програма,  за чиито измервания е издаден сертификат от TÜV Rheinland.  Ето защо  резултатът, който  получавате е обективен .

Направете бързата проверка сега и след това  потърсете съвет от партньор на Viessmann близо до Вас.

Вижте във видеото как с помощта на теста за отчитане енергийната ефективност на жилищните сгради семейство Берг определя какъв е техният потенциал за икономии.

Вземете модерна отоплителна система под наем, вместо да я купувате

Viessmann Wärme ви предлага алтернатива на традиционното закупуване на отоплителна система. Благодарение на възможността за наемане няма да бъдете собственик на новата отоплителна система, а само ще се възползвате от цялостен пакетен продукт без допълнителни грижи. Грижата за монтажа, поддръжката и безпроблемната работа на хибридната  газова отоплителна система, термопомпата или газовия кондензен котел в комбинация със слънчева енергия е на  Viessmann. Вие плащате само една месечна вноска и не се налага да се тревожите за нищо друго. За да може договорните условия да бъдат съобразени с индивидуалните потребности, се предлагат три различни тарифи.

Повече комфорт  с интелигентни решения за отоплителната система

В допълнение към подходящата отоплителна система и съответните аксесоари Viessmann предлага и приложения за управление на отоплението. С тях можете  в движение  лесно да зададете желаната температура и  така, когато се приберете, домът Ви вече да е  топъл. Най-важно за  Viessmann е те да се  използват  лесно. С помощта на ViCare и Vitotrol собственикът на системата може удобно да управлява отоплението си чрез интернет. За подовото отопление идеалното решение се предлага от Vitofloor. Ако желаете също и да научите повече за продуктите на Viessmann или да изтеглите полезни материали в PDF формат, то подходящото приложение за Вас е  Vitoinfo. Перфектното взаимодействие на всички компоненти на системата, както и нейната надеждна и икономична работа, се  осигурява  от устройството за управление Vitotronic на Viessmann .

Опитът като гаранция за качество

Независимо от това коя отоплителна система ще изберете, с Viessmann имате на своя страна силен партньор. Като един от водещите производители на отоплителни системи в света, марката Viessmann вече повече от 100 години  е символ на качество "Made in Germany". Най-важното за Вас: нашите специализирани предприятия  Ви предлагат първокласно обслужване и могат да Ви осигурят пълна гама продукти за всякакви енергоизточници и всички широко разпространени отоплителни системи.

С иновативна отоплителна система Viessmann ...

спестявате до 40 % от разходите за енергия
ставате по-независими от повишаващите се цени на електроенергията (напр. с фотоволтаици)
намалявате емисиите на CO₂ с до 50% и по този начин подпомагате опазването на климата и околната среда
управлявате модерното си отопление чрез интернет
получавате десетгодишна гаранция за топлообменника от неръждаема стомана на кондензните котли.
можете да разчитате на отоплителната си система в дългосрочен план.

Съвети за Вашата отоплителна система Viessmann

След закупуването на отоплителна система Viessmann трябва да  обърнете внимание на правилата за поддръжка, грижа и правилна настройка на системата. За да се осигури безпроблемна работа в дългосрочен план, е необходимо отоплителната система да се обслужва редовно от специалист. Колко често и до каква степен   зависи от системата и модела. Освен информация за поддръжката на отоплителната система, ръководствата на Viessmann ви предлагат и разнообразна информация и съвети за отопление и пестене на енергия:

Допълнителна информация

Пряка връзка с експерти по всички въпроси, свързани с отоплението, както и материали с изчерпателна информация  за техническите данни на продуктовата гама на Viessmann - възползвайте се от следните оферти: