Търсене на продукти

Големи термопомпи за промишлеността

Поискайте съвет
Големи термопомпи Viessmann в каскада

Отоплението от екологични източници е съвременна и икономична алтернатива на изкопаемите горива. То е безплатно и Ви прави независими от петрол и газ. С термопомпата енергията от природата може да се използва особено ефективно и по екологично отговорен начин. В тази област Viessmann предлага решения не само за еднофамилни и двуфамилни къщи. Големите термопомпи за  промишлени и търговски цели, за общински учреждения и големи жилищни сгради захранват и обекти в по-голям диапазон на мощност. При това те са надеждни и ефективни както за отопление, така и за охлаждане.

Забележка за използваните хладилни агенти

Термопомпите се нуждаят от хладилни агенти: термопомпите днес обикновено съдържат флуорирани парникови газове (F-газове). Те са или вредни за климата (т.нар. HFC), или замърсяват околната среда чрез замърсяване на водата (т.нар. HFO). Устойчивата алтернатива са естествените хладилни агенти (например пропан/R290). В докладите за пер- и полифлуорираните химикали (PFAS) хладилните агенти в термопомпите са описани като „токсични“ - но това се отнася само за HFO. Естествените КМ, включително R290 и HFC, не са токсични. В бъдеще Viessmann ще премине към използване на естествени хладилни агенти (R290) във всички термопомпи. В момента все още използваме HFC R32, R410A, R407C. Двете HFO термопомпи за БГВ ще бъдат заменени до 2024 г.  През следващите няколко години постепенно ще бъдат преобразувани и големите термопомпи с HFO.

Германия и ЕС затягат правилата за хладилните агенти с цел по-голяма защита на климата и околната среда.  Viessmann активно подкрепя ускореното пряко преминаване към естествени хладилни агенти без „отклоняването“ чрез HFO. Амбициозната нова регулация не е „спирачка“ пред целите за термопомпите (както често се твърди от химическата или аероиндустрията): тя създава правна сигурност за милиардите, инвестирани в термопомпи, и подпомага бързото им въвеждане.

Отопление с геотермална енергия, подпочвени води, лед и остатъчна топлина

Големите термопомпи Viessmann са проектирани за високоефективна работа. Те постигат и надхвърлят високите европейски стандарти. Освен това се характеризират с компактен дизайн и конструкция на агрегата с ниско ниво на шум и вибрации. В зависимост от модела, големите термопомпи имат възможност за разширяване и по този начин могат  лесно и бързо да бъдат приспособени към различното потребление на отопление и охлаждане.  Използваните топлоносители включват остатъчна топлина от различни източници, земята и подпочвените води.  Друга възможност е да се генерира топлина с помощта на резервоар за лед.

Отопление с геотермална енергия

Земята  крие огромни запаси от енергия, която е на разположение на хората безплатно. С помощта на термопомпа солен разтвор-вода тази енергия може да се преобразува в  топлинна или в топла вода, без да се налага да се ползват изкопаеми горива.  Мощностният обхват на стандартните големи термопомпи варира от 27 до 240 kW номинална топлинна мощност и може да бъде увеличен до 1200 kW благодарение на каскадната функция.

В зависимост от изискванията големите термопомпи на Viessmann развиват  температури на потока до 73° C. Това удовлетворява изискванията на повечето жилищни и търговски обекти, както и санитарните норми за подгряване на БГВ. Повече информация за отоплението с геотермална енергия можете да намерите и в раздела за термопомпи солен разтвор-вода.

Отопление с лед

На снимката е показано буферно съоръжение за лед на Viessmann отвътре, което служи като енергоизточник за голяма термопомпа.

Системата с буферни съдове за лед на Viessmann представлява интересен топлинен източник за термопомпи солен разтвор/вода: използваните земни съдове за съхранение  и слънчевите въздушни абсорбери са рентабилна алтернатива на геотермалните сонди или земните колектори, която не изисква разрешителни. Като топлоносители се използват едновременно въздухът от околната среда, остатъчната топлина, слънчевата радиация и земята. Казано по-просто, буферната система за лед се състои от цистерна, пълна с вода, в която са положени няколко големи спираловидни тръби. В тях циркулира незамръзващ солен разтвор, който предава на свързаната голяма термопомпа съдържащата се във водата топлина.

Цистерната се вкопава под земята, като така топлината на земята се използва за непрекъснатото подгряване на водата в нея. Това е необходимо, тъй като термопомпата постоянно  извлича топлината от водата.  Особеността на резервоара за лед е в усвояването на така наречената температура на кристализация. Тя настъпва щом водата в цистерната промени агрегатното си състояние и замръзне. Освен с геотермална топлина, ледът в съда може да се размразява и с помощта на слънчеви абсорбери. Подробности за този процес можете да прочетете в раздела за акумулиране  на енергия от лед.

Отопление с подпочвени води

Наред със земята, подпочвените води над определена дълбочина също осигуряват целогодишно постоянно висока температура, която може да се използва за резервно отопление или топла вода. Въпреки много компактния си дизайн, големите термопомпи имат голяма фабрична мощност. При по-високо потребление на енергия за отопление и охлаждане  каскадната връзка с номинална топлинна мощност до 1450  kW е  надеждна за  осигуряване на необходимата енергия дори при пикови натоварвания.  Стандартнизираното оборудване дава възможност за бързо и цялостно планиране, както и за прозрачност при остойностяването.

Отопление с остатъчна  топлина

Във видеото по-долу ще видите как действа беземисионното отопление с големи термопомпи чрез оползотворяване на остатъчната топлина.