Търсене на продукти
Vitocal 300-G Pro

Голяма термопомпа

Термопомпа солен разтвор/вода с възможност за работа вода/вода с междинен кръг на солен разтвор.

Номинална топлинна мощност: 84,9 до 283,0 kW
Използване на подземни води чрез междинен кръг
Пространствено ефективен дизайн
За търговски и обществени обекти

Екологични термопомпи — вижте повече за различните варианти и предимства!

Научете повече сега
Номинална топлинна мощност в режим солен разтвор/вода

84,9 bis 222,2 kW

Номинална топлинна мощност в режим вода-вода

107,2 до 283,0 kW

Дизайн, който не заема много място

Необходима ширината на монтажния отвор е само 850 мм

Използване на подземни води с междинен кръг

Захранване вода/вода с междинен кръг за солен разтвор

Предварително сглобено електрическо оборудване

Позволява бърз монтаж

Доказана технология

Осигурява надеждна работа

Термопомпа за солена вода

Едностепенни и двустепенни

Ниски експлоатационни разходи благодарение на високите стойности на производителност

Стойност на COP (коефициент на ефективност) съгласно EN 14511: до 4,6 (B0/W35) и до 5,8 (W10/W35)

Максимална температура на потока

60 °C (солен разтвор 5 °C) за всички размери

Нисък шум и ниски вибрации

Благодарение на усъвършенстваната акустична конструкция (Advanced Acoustic Design-AAD)

Най-висока ефективност във всяка работна точка

Чрез иновативна система Refrigerant Cycle Diagnostic System (диагностика на кръга на хладилния агент) с електронен разширителен клапан

Лесно за обслужване управление Vitotronic

С текстови и графичен дисплей

Готовност за експлоатация

За взривобезопасни първични и вторични помпи

Електронна система за плавен старт

За по-слаб пусков ток и по-малко натоварване на мрежата

Ниво на сумарната сила на звука

Между 57 и 69 dB(A) при номинална топлинна мощност (B0/W35)

Серия с PLC-базиран Vitotronic

За целенасочено интегриране в системата за управление на сградата (BMS)

Със своите пет изходни мощности, голямата термопомпа Vitocal 300-G PRO солен разтвор/вода удовлетворява надеждно изискванията на повечето жилищни и търговски обекти

Vitocal 300-G Pro — термопомпи солен разтвор/вода за големи жилищни и търговски сгради

Термопомпите Vitocal 300-G Pro с мощност до 222,2 kW  се произвеждат серийно. Серията Pro притежава всички характеристики на високоефективната гама Vitocal 300-G. С петте  си изходни размера тя удовлетворява надеждно изискванията на повечето жилищни и търговски обекти. Стандартните уреди позволяват бързо и цялостно проектиране, както и ясни количествени разчети. По-високи мощности могат да бъдат постигнати чрез каскадно свързване на до пет уреда Vitocal 300-G Pro.

Напълно херметичната конструкция с нова винтова технология не изисква много място за монтаж.  Монтажът се улеснява значително от подвижните стени на корпуса и конструкцията с долна част, а ширината на инсталационния отвор е само 850 мм.

Системата вода-вода с междинен кръг за солен разтвор предлага надеждно решение за директно използване на подземни води. Междинният топлообменник предпазва основния блок от замърсяване и благодарение на това поддръжката на термопомпата не изисква големи  усилия.

Електрическото оборудване  е предварително вградено в корпуса на термопомпата. Фабрично инсталираните прекъсвачи на взривоустойчивите първични и вторични помпи, както и предпазителите за компресорите, осигуряват бърз монтаж на термопомпата без големи усилия.

Философията на  регулиране и управление е заимствана от серията Vitocal за еднофамилни и двуфамилни къщи.  И тук системата за диагностика на кръга на хладилния агент (RCD система) осъществява постоянен контрол на ефективността и в комбинация с електронния разширителен вентил (EEV) и датчиците   във всяка работна точка  осигурява надеждна работа.

Лесен за обслужване контролен блок Vitotronic с текстов и графичен дисплей.

Vitotronic 200 управлява до три отоплителни кръга и благодарение на функцията „естествено охлаждане“ осигурява приятна прохлада в помещенията през горещите летни месеци. С предлагания като опция комуникационен модул Vitocom 300 могат  отвсякъде чрез интернет или смартфон  да се извършват многобройни настройки за наблюдение и оптимизация на системата.

Серия с  PLC-базиран Vitotronic

Всички  типоразмери се предлагат и с програмируем логически контролер (PLC). Тук възможностите за интегриране в системата за управление на сгради (BMS) получават още по-конкретно изражение с предаването на данни чрез Modbus/BACnet или LAN. Освен това базираният на PLC Vitotronic предлага управление на системи за повторно охлаждане и контрол на до три групи за отопление/охлаждане.

Блок за управление Vitotronic 200

Комбинация с топлообменник за въздух/солен разтвор

Vitocal 300-G Pro предлага както охлаждане, така и използване на въздуха като източник на топлина в комбинация с топлообменник за въздух/солен разтвор. Той се свързва с термопомпата чрез кръг за солен разтвор и позволява оползотворяване на топлината при температура на въздуха до -5 °C. При стойности под -5 °C  топлоподаването се поема от втори генератор на топлина при бивалентно-алтернативен режим на работа. Това дава възможност за  гъвкавост при проектирането на системата и за образуване на надеждна система с втори топлогенератор.

За  работа в режим въздух/вода се предлагат както Vitocal 300-G Pro, така и топлообменник с подходяща конструкция. Атрактивно решение на едно място.

Подробности за продукта

Номинална топлинна мощност (kW), съгласно EN 14511, B0/W35, разпространение 5 K

Тип BW 302.D090 & BWR/BWS 302.DS090: 84,9 kW | Тип BW 302.D110 & BWR/BWS 302.DS110: 108,7 kW | Тип BW 302.D140 & BWR/BWS 302.DS140: 135,3 kW | Тип BW 302.D180 & BWR/BWS 302.DS180: 174,9 kW | Тип BW 302.D230 & BWR/BWS 302.DS230: 222,2 kW

Номинална топлинна мощност (kW), съгласно EN 14511, W10/W35, разпространение 5 K

Тип BW 302.D090 & BWR/BWS 302.DS090: 107,2 kW | Тип BW 302.D110 & BWR/BWS 302.DS110: 139,8 kW | Тип BW 302.D140 & BWR/BWS 302.DS140: 175,0 kW | Тип BW 302.D180 & BWR/BWS 302.DS180: 227,0 kW | Тип BW 302.D230 & BWR/BWS 302.DS230: 283,0 kW

Коефициент на ефективност ε (стойност на COP) B0/W35

Тип BW 302.D090 & BWR/BWS 302.DS090: 4,55 | Тип BW 302.D110 & BWR/BWS 302.DS110: 4,49 | Тип BW 302.D140 & BWR/BWS 302.DS140: 4,35 | Тип BW 302.D180 & BWR/BWS 302.DS180: 4,49 | Тип BW 302.D230 & BWR/BWS 302.DS230: 4,60

Коефициент на ефективност ε (стойност на COP) W10/W35

Тип BW 302.D090 & BWR/BWS 302.DS090: 5,74 | Тип BW 302.D110 & BWR/BWS 302.DS110: 5,78 | Тип BW 302.D140 & BWR/BWS 302.DS140: 5,74 | Тип BW 302.D180 & BWR/BWS 302.DS180: 5,84 | Тип BW 302.D230 & BWR/BWS 302.DS230: 5,64

Обхват на приложение

Жилищни сгради, търговски обекти, общини, модернизация, ново строителство

Управление

Управление Vitotronic 200 с текстов и графичен дисплей