Търсене на продукти

Соларни термосистеми — ефективно и достъпно отопление

Поискайте съвет

Ако имате соларна термосистема можете да се възползвате от безплатната слънчева енергия и по този начин да намалите месечните си разходи за ток. Освен това, с изграждането на слънчева термосистема показвате своята отговорност към околната среда, като трайно намалявате емисиите на CO₂. А чрез инвестицията в нея също така увеличавате стойността на своя имот.

Независимо дали става въпрос за жилищни, търговски или административни сгради — с технологията на Viessmann можете да разчитате на сигурност в бъдеще и оптимално взаимодействие на всички компоненти на системата. Благодарение на над 40-годишния ни опит в разработването и производството на слънчеви термосистеми можете да разчитате на нашите технически познания и на най-високо качество. Слънчевата топлинна енергия е изключително подходяща и като допълнение към отоплителната система. Независимо дали ще се спрете на нов кондензен котел на нафта или газ, на отоплителна система на дърва или дори на термопомпа — всички продукти на Viessmann са разработени за комбинация със слънчева термосистема.

Какво представлява соларната термосистема?

Най-общо казано, соларната термосистема е топлинна инсталация, която може да се използва за нагряване на вода и подпомагане на отоплителната система. Благодарение на достъпната безплатна слънчева енергия спестявате много повече от само енергия от изкопаеми горива. Инвестицията в соларна термосистема се изплаща в рамките на няколко години. Това се дължи на факта, че няма разходи за енергозахранването.

Устройство на слънчевата термосистема

За да се използва слънчевата енергия, са необходими колектори, които улавят лъчите. За тази цел Viessmann Vitosol разработва тръбни и плоски колектори. Те поглъщат слънчевите лъчи и ги превръщат в полезна топлина. Освен от колектори, една слънчева термосистема включва абсорбер, тръбопровод за циркулация и соларна течност или топлоносител. Когато слънчевите лъчи попаднат върху колекторите, тази енергия се превръща в топлина в абсорбера. Тя първо се пренася до буферния съд или бойлера и оттам се разпределя в домакинството чрез отоплителната верига — било като поддръжка на отоплителната инсталация, било за подгряване на топла вода за битови нужди. Топлината първо се пренася до съответния буферен съд с помощта на соларна течност. След това от бойлера за БГВ тя достига до чешмите или душа под формата на топла вода, в зависимост от потребностите.

Как работи слънчевата термосистема?

Нашият експерт Карстен Кулман обяснява подробно как работислънчевата термосистема.

Трябва ли слънчевата термосистема винаги да се комбинира с подово отопление?

Широкоразпространеното схващане, че соларните термосистеми за подпомагане на отоплението могат да бъдат използвани само при подово отопление, е погрешно. Класическите радиатори също могат да се използват. Производителността при тях в средногодишен план е незначително по-ниска и се определя преди всичко от малко по-високите температури на връщащата се от радиаторите вода.

Разлики в зависимост от възможните предназначения

По принцип слънчевата енергия може да се използва по два начина. Подробности за отоплението на БГВ и резервното централно отопление можете да намерите в следващите раздели.

Слънчева термосистема за топла вода за битови нужди

Диаграма: Слънчева термосистема за топла вода за битови нужди.

В основата на това решение е двурежимният бойлер за БГВ, като например Vitocell 300-B. При наличие на достатъчно слънчево лъчение, топлоносителят в соларната термосистема загрява водата в бойлера чрез долния топлообменник.

Ако температурата се понижи поради източване на вода, например при вземане на вана или душ, бойлерът се включва според нуждите за допълнително нагряване чрез втория кръг. Монтажът на слънчевите колектори Viessmann Vitosol е лесен благодарение на вградените тръби за за входящ и изходящ поток. Това предимство прави и инвестицията сравнително ниска.

Допълнителните възможности за комбиниране на слънчевата термосистема с продукти от гамата Vitocell също предлагат голямо удобство при ползването на слънчева енергия за БГВ. Можете да се възползвате от бивалентните бойлери за БГВ Vitocell 100-U/W или Vitocell 100-W, комбинираните бойлери, както и буферните съдове за гореща вода като Vitocell 360-M. Предлагаме подходящия за всяка нужда бойлер за БГВ. Всички те могат да се свързват безпроблемно към соларни термосистеми.

Какво трябва предварително да имате предвид при проектирането на системата?

Като практическо правило за проектиране в еднофамилна или двуфамилна къща: ако колекторите са ориетирани на югоизток и югозапад, може да се приеме, че при плосък колектор на 100 литра обем на съхранение се падат 1,5 кв. м или при тръбен — 1,0 кв. м За да се компенсира намалената поради неблагоприятна ориентация или наклон производителност, може да се увеличи леко площта на колектора. Нашите квалифицирани партньори са на разположение, за да ви помогнат при проектирането.

Диаграма: отопление на БГВ и резервно отопление със слънчева топлинна енергия

Топлоносителят, загрят в слънчевите колектори, може да се използва и за допълнително загряване на водата за отопление. За тази цел в отоплителната верига се използва водата в соларния бойлер, която се загрява непрекъснато от слънчевите колектори чрез топлообменник. Чрез системата за управление се проверява дали желаната температура в помещението може да бъде достигната. Ако температурата е по-ниска от зададената, се включва и бойлерът. Соларните системи за подгряване на БГВ и резервно отопление заемат площ от около един квадратен метър на десет квадратни метра жилищна площ.

Оползотворяване на възможностите за икономии на слънчевите термосистеми

Подгряването на БГВ крие значителен потенциал за икономии. На нашите географски ширини слънчевият колектор в комбинация с бойлер за топла вода е най-добрата алтернатива на отоплителния котел, особено през летните месеци. В един еднофамилен дом соларните инсталации покриват до 60 % от енергията, необходима за затопляне на топла вода за битови нужди. Ако комбинирате затоплянето на питейна вода и на вода за отопление, годишните икономии могат да достигнат до 35 % от общата енергия. Дори в преходните месеци благодарение на поддръжката на слънчевото отопление котелът често може да остане изключен.

Следващата таблица илюстрира потенциала за икономии:

Технология Спестяване на газ Икономия на CO₂/година Икономия на разходи за енергия/година
Газов кондензен котел + комбиниран бойлер с поддръжка на слънчево отопление 29 % 20 % 1.030 €

* Дадените стойности са определени чрез симулации, предполагащи стандартни профили на домакинствата за района на Потсдам. Еднофамилна къща с 4-членно домакинство (наличен газов котел), 150 кв. м жилищна площ и потребление на газ от 2500 куб. м. Разходите за потребление са усреднени, като са използвани стандартни стойности (EID). За изчисляване на икономическата ефективност са използвани цените на енергията на Федералната статистическа служба. Инвестиционни разходи: брутна каталожна цена на Viessmann плюс средни разходи за монтаж в страната (могат да варират индивидуално).

Забележка: Нашите изчисления са теоретични примери, основани на различни предположения и зависят от определени общи условия. Не поемаме никаква отговорност за верността и възможността за пренасяне към реални системи. Действителните разходи и възможните икономии могат да се различават и трябва да се изчисляват във всеки отделен случай въз основа на спецификата на съответното място и общите условия там.

Подробна информация за възможните икономии е предоставена в брошурата „Компас на модернизацията“, която можете да намерите тук в PDF формат:

Преди да закупите слънчева термосистема, проверете какво се изисква

Тръбни колектори Viessmann

Производителността на една слънчева термосистема зависи до голяма степен от условията на място. Особено добри резултати са възможни при покриви с южно изложение и наклон от 30 до 40 градуса. Ако покривът е обърнат на изток или запад, можете да очаквате до 20 % по-ниска производителност. Малко по-неблагоприятната ориентация обаче може да се компенсира с по-голяма повърхност на колекторите. Освен ориентацията и наклона на покрива е важно той да е достатъчно голям и доколкото е възможно да няма сянка. Ако за продължителен период през годината върху покрива хвърлят сянка близки постройки, дървета или хълмове, се намалява количеството получена слънчева енергия. Спестяванията от енергия са по-малки и икономическата ефективност се влошава.

Ако желаете да закупите слънчева термосистема, непременно потърсете подкрепата на нашите квалифицирани партньори. Експертите ще проверят условията на място и бързо ще определят най-добрия начин за монтаж на техниката и интегрирането ѝ в отоплителната система. Те също така ще се погрижат за професионалното проектиране и ще монтират слънчевата термосистема, така че тя да работи надеждно и икономично дълго време.

Качествени характеристики на слънчевите термосистеми

За да се изплати покупката на слънчева термосистема, техниката трябва да работи надеждно дълго време. Важна качествена характеристика е сертификатът Solar Keymark. Това е етикет за качество на слънчеви термопродукти, който се основава на европейската стандартизация. Той гарантира, че слънчевата термосистема функционира ефективно и може да бъде предпоставка за програми за субсидиране.

Соларните термосистеми на Viessmann се отличават с високата си ефективност и дълготрайност. Слънчевите колектори Vitosol са изработени от материали, устойчиви на корозия и ултравиолетови лъчи. Впечатляващо доказателство за това е тестът за качество в съответствие с изпитвателния стандарт EN 12975.  Той също така е потвърждение на неизменно високата отоплителна ефективност. Освен това патентованият температурен прекъсвач ThermProtect осигурява надеждна защита на системата от прегряване. Абсорберите на новите плоски колектори на Viessmann, като например Vitosol 100-FM, променят свойствата си (структурата на покритието), за да излъчват повече енергия. Над определена температура на колектора вакуумно-тръбните колектори Viessmann, като например Vitosol 200-TM, престават да предават енергия към топлоносителя. Предимство: проектирането на слънчеви термосистеми е по-просто и монтажът не изисква големи усилия, тъй като не са необходими отваряне корпуса на замлера за да се поставят тръбите. По този начин се повишава безопасността и се намаляват инвестициите.

Слънчеви термосистеми  за стопанска дейност

Слънчевите термосистеми представляват винаги особен интерес там, където потреблението на топлина при стопанската дейност не е особено голямо. С наличните на пазара колекторни съоръжения (с изключение на концентриращите системи) чрез слънчева термоенергия може оптимално да се постигне температура до около 80 °C.

Алтернативни решения за високо потребление

В някои отрасли на промишлеността се налага осигуряването на изключително висока производствена температура. Сред тях са предприятията за производство на хранителни продукти, торове, строителни материали, както и фармацевтичните производители и болниците. За осигуряването на необходимата топлина, пароподаване, електроенергия или охлаждане при толкова високо потребление Viessmann предлага различни решения. Като енергоносители могат да се използват изкопаеми горива като нефт и газ, както и възобновяеми енергийни източници като дървесина и биогаз. За отопление с природна енергия най-подходящи са големите термопомпи. За едновременно производство на електроенергия и топлинна енергия предпочитаните системи са комбинираните топлофикационни инсталации, работещи с газ.

Продуктова гама

Благодарение на широката гама от плоски и вакуумно-тръбни колектори Viessmann предлага гъвкави и индивидуални решения за всяко предназначение.