Търсене на продукти

Соларни системи — ефективна и достъпна енергия за топла вода и отопление

Поискайте съвет

Ако имате соларна система, можете да се възползвате от безплатната слънчева енергия и по този начин да намалите месечните си разходи за топла вода и отопление. Освен това, с изграждането на слънчева термосистема показвате своята отговорност към околната среда, като трайно намалявате емисиите на CO₂. А чрез инвестицията в нея също така увеличавате стойността на своя имот.

Независимо дали става въпрос за жилищни, търговски или административни сгради — с технологията на Viessmann можете да разчитате на  сигурност в бъдеще и оптимално взаимодействие на всички компоненти на системата. Благодарение на над 40-годишния ни опит в разработването и производството на слънчеви термосистеми можете да разчитате на нашите технически познания и на най-високо качество.  Фотоволтаичните системи са изключително подходящи и като допълнение към отоплителната система. Независимо дали ще изберете нов кондензен котел на нафта или газ, система за отопление на дърва или дори термопомпа - всички продукти на Viessmann са проектирани за комбинация със слънчева топлинна система.

Какво представлява соларната система?

Най-общо казано, соларната система е система за производство на топлина, която може да се използва за подгряване на топла вода за битови нужди и подпомагане на отоплението.  Благодарение на достъпната безплатна слънчева енергия спестявате разходи за ползването на изкупаеми горива. Инвестицията в соларна термосистема се изплаща в рамките на няколко години.  

Устройство на слънчевата термосистема

За да се използва слънчевата енергия, са необходими колектори, които улавят лъчите. За тази цел Viessmann Vitosol  разработва тръбни и плоски селективни колектори. Те поглъщат слънчевите лъчи и ги превръщат в полезна  топлина. Освен от колектори, основните компоненти на соларната инсталация са бойлер със серпентина, помпена група с управление и соларна течност  или топлоносител. Когато слънчевите лъчи попаднат върху колекторите, тази енергия се превръща в топлина в абсорбера. Чрез топлоносителя топлината се пренася до буферния съд или бойлера и оттам се отдава на инсталацията — за топла вода за битови нужди или за подпомагане на отоплението.  

Трябва ли соларната система винаги да се комбинира с подово отопление?

Широкоразпространеното схващане, че соларните термосистеми за подпомагане на отоплението могат да бъдат използвани само при подово отопление, е погрешно. Класическите радиатори също могат да се използват. Производителността при тях в средногодишен план е незначително по-ниска и се определя преди всичко от малко по-високите температури на връщащата се от радиаторите вода.

Разлики в зависимост от възможните предназначения

По принцип слънчевата енергия може да се използва по два начина. Подробности за подгряване на топла вода за битови нужди и подпомагане на отоплението можете да намерите в следващите раздели.

Слънчева термосистема за топла вода за битови нужди

Диаграма: Соларна система за битова гореща вода.

В основата на това решение е двусерпентинен бойлер за БГВ, като например Vitocell 100-B. При наличие на достатъчно слънчево лъчение, топлоносителят в соларната термосистема загрява водата в бойлера чрез долния топлообменник (долната серпентина).

Ако температурата се понижи поради източване на вода, например при вземане на вана или душ,  бойлерът се включва според нуждите за допълнително нагряване чрез втората серпентина. Монтажът на слънчевите колектори Viessmann Vitosol е лесен благодарение на вградените връзки за за входяща и изходяща линия. Това предимство прави и монтажа много лесен.

Допълнителните възможности за комбиниране на слънчевата термосистема с продукти от гамата Vitocell също предлагат голямо удобство при ползването на слънчева енергия за БГВ.  Можете да се възползвате от бивалентните бойлери за БГВ Vitocell 100-U/W или Vitocell 100-W, комбинираните бойлери, както и буферните съдове за гореща вода като Vitocell 360-M. Предлагаме подходящия за всяка нужда бойлер за БГВ. Всички те могат да се свързват безпроблемно към соларни термосистеми.

Какво трябва предварително да имате предвид при проектирането на системата?

Като практическо правило за проектиране в еднофамилна или двуфамилна къща: ако колекторите са ориетирани на югоизток и югозапад, може да се приеме, че  при плосък колектор  на 100 литра  обем на съхранение се падат 1,5 кв. м или  при  тръбен —  1,0 кв. м За да се компенсира намалената поради неблагоприятна ориентация или наклон производителност,  може да се увеличи леко  площта на колекторното поле. Нашите квалифицирани партньори са на разположение, за да ви помогнат при проектирането.

Диаграма: отопление на БГВ и резервно отопление със слънчева топлинна енергия

Топлоносителят, загрят в слънчевите колектори, може да се използва и за допълнително загряване на водата за отопление. За тази цел в отоплителната верига се използва водата в соларния  бойлер, която се загрява непрекъснато от слънчевите колектори чрез топлообменник. Чрез системата за управление се проверява дали желаната температура в помещението може да бъде достигната. Ако температурата е по-ниска от зададената, се включва и бойлерът. Соларните системи за подгряване на БГВ и резервно отопление заемат площ от около един квадратен метър на десет квадратни метра жилищна площ.

Използване на потенциала за икономии на соларните системи

Подгряването на БГВ крие  значителен потенциал за икономии.  На нашите географски ширини слънчевите колектори в комбинация с бойлер за топла вода е най-добрата алтернатива за разширяване на отоплителната инсталация, особено през летните месеци. В един еднофамилен дом соларните инсталации покриват до 60 % от енергията, необходима за затопляне на топла вода за битови нужди. Ако комбинирате затоплянето на питейна вода и на вода за отопление, годишните икономии могат да достигнат до 35 % от общата енергия.  Дори в преходните месеци  благодарение на подпомагане на отоплението от соларната инсталация, основният отоплителен уред може да не се включва.

Следващата таблица илюстрира потенциала за икономии:

ТехнологияСпестяване на газИкономия на CO₂/годинаИкономия на разходи за енергия/година

Газов кондензен котел +  комбиниран бойлер с подпомагане на отоплението

  

29 %20 %1.030 €

* Дадените стойности са определени чрез симулации, предполагащи стандартни профили на домакинствата за района на Потсдам. Еднофамилна къща с 4-членно домакинство (наличен газов котел), 150 кв. м жилищна площ и потребление на газ от 2500 куб. м. Разходите за потребление са усреднени, като са използвани стандартни стойности (EID). За изчисляване на икономическата ефективност са използвани цените на енергията на Федералната статистическа служба. Инвестиционни разходи: брутна каталожна цена на Viessmann плюс средни разходи за монтаж в страната (могат да варират индивидуално).

Забележка: Нашите изчисления са теоретични примери, основани на различни предположения и зависят от определени общи условия. Не поемаме никаква отговорност за верността и възможността за пренасяне към реални системи. Действителните разходи и възможните икономии могат да се различават и трябва да се изчисляват във всеки отделен случай въз основа на спецификата на съответното място и общите условия там.

Преди да закупите соларна система, проверете какви са изискванията

Вакуумно-тръбни колектори Viessmann

Ефективността на една соларна система зависи до голяма степен от условията на място.  Особено добри резултати са възможни при покриви с южно изложение и наклон от 30 до 40 градуса. Ако покривът е обърнат на изток или запад, можете да очаквате до 20 % по-ниска производителност. Малко по-неблагоприятната ориентация обаче може да се компенсира с по-голяма площ на колекторното поле. Освен ориентацията и наклона на покрива е важно той да е достатъчно голям и доколкото е възможно да няма сянка. Ако  за продължителен период през годината върху покрива  хвърлят сянка близки постройки, дървета или хълмове, се намалява количеството получена слънчева енергия. Спестяванията от енергия са по-малки и икономическата ефективност се влошава.

Ако желаете да закупите соларнасистема, задължително потърсете подкрепата на нашите квалифицирани партньори.  Експертите ще проверят условията на  място  и бързо ще определят най-добрия начин за  монтаж на техниката и интегрирането ѝ в отоплителната система. Те също така ще се погрижат за професионалното проектиране и ще монтират слънчевата система, така че тя да работи надеждно и икономично дълго време.

Качествени характеристики на соларните системи

За да се изплати инвестицията в соларната система, техниката трябва да работи надеждно за дълъг период от време.  Важна качествена характеристика е сертификатът Solar Keymark. Това е етикет за качество на слънчеви термопродукти, който се основава на европейската стандартизация. Той гарантира, че слънчевата термосистема функционира ефективно и може да бъде предпоставка за програми за субсидиране.

Соларните системи на Viessmann се отличават с висока ефективност и дълготрайност.  Слънчевите колектори Vitosol са изработени от материали, устойчиви на корозия и ултравиолетови лъчи. Впечатляващо доказателство за това е тестът за качество в съответствие с изпитвателния стандарт EN 12975.   Той също така е потвърждение на неизменно високата ефективност.  Освен това патентованата технология ThermProtect осигурява надеждна защита на системата от прегряване. Абсорберите на новите плоски колектори на Viessmann, като например Vitosol 100-FM, променят свойствата си (структурата на покритието), за да излъчват повече енергия. Над определена температура на колектора вакуумно-тръбните колектори Viessmann, като например Vitosol 200-TM, престават да отдават енергия към топлоносителя. Предимство: проектирането на слънчеви термосистеми е по-просто и монтажът не изисква големи усилия, тъй като не са необходими отваряне корпуса на събирателния колектор за да се поставят тръбите. По този начин се повишава безопасността и се намаляват инвестициите.

Соларни системи за бизнеса

Соларните системи винаги представляват особен интерес там, където потреблението на топлинна енергия в предприятията не е особено високо.  С предлаганите на пазара колекторни съоръжения чрез слънчева термоенергия може оптимално да се осигури подгряването на топла вода и подпомагане на отоплението в производствени предприятия, обществени и търговски сгради.

Алтернативни решения за високо  потребление

В някои отрасли на промишлеността се налага осигуряването на  изключително висока  производствена температура. Сред тях са предприятията за производство на хранителни продукти, торове, строителни материали, както и фармацевтичните производители и болниците.  За  осигуряването на необходимата топлина, пароподаване, електроенергия или охлаждане при  толкова високо потребление Viessmann предлага различни решения. Като енергоносители могат да се използват изкопаеми горива като нефт и газ, както и възобновяеми енергийни източници като дървесина и биогаз. За отопление с природна енергия най-подходящи са големите термопомпи. За едновременно производство на електроенергия и топлинна енергия предпочитаните системи са комбинираните топлофикационни инсталации, работещи с газ.

Продуктова гама

Благодарение на широката  гама от плоски и вакуумно-тръбни колектори Viessmann предлага гъвкави и индивидуални решения за всяко предназначение.