Търсене на продукти

Интелигентни технологии и услуги

Поискайте безплатен съвет
Viessmann Vitodens 050-W - Управление с приложението ViCare

Използвайте енергията ефективно и същевременно по-удобно. С интелигентните технологии на Viessmann това е възможно. Те безпроблемно свързват продуктите, цифровите услуги и съдържащите се в тях системи за управление на енергията — дори извън собственото ни продуктово портфолио. Това превръща Viessmann в доставчик на интелигентни решения както за крайните потребители, така и за партньорите, които улесняват ежедневието и в същото време помагат да се установят и оползотворят възможностите за икономии.  Това са ключовите моменти за постигане на нашата цел: да създаваме пространства за живот за бъдещите поколения.

Интегриране на отоплението в Smart Home

Интелигентното свързване на домашните технологии в мрежа има много предимства. Автоматизираните процеси и управлението чрез смартфон или таблет дават много по-голямо удобство. Умният дом обаче предлага и възможност за пестене на енергия. А потенциалът за икономии е особено висок при отоплителната техника. В края на краищата голяма част от потреблението на енергия в едно домакинство се дължи на отоплението. Съвременните отоплителни системи на Viessmann са разработени за Smart Home. Те могат да се управляват чрез приложение, да се настройват на енергоспестяващи режими и да дават информация на потребителите и търговците за техническото състояние.

Приложения на Viessmann за потребители и партньори

Отминаха дните, когато стайната температура трябваше да се настройва на съответния термостат на радиатора. С приложенията на Viessmann цялата отоплителна система може да се управлява независимо от текущото местоположение. Няма значение дали става въпрос за системата в собствения Ви дом или за по-сложна система. А приложения като ViCare са от полза не само за собствениците на системи. Viessmann разработва интелигентни приложения и за партньори, които улесняват ежедневната работа. Приложението ViGuide например позволява определени параметри да се поддържат и регулират от разстояние, като по този начин отпада необходимостта от отнемащи време посещения на място.

По-голяма ефективност с управлението на енергията

Управлението на енергията на Viessmann дава възможност за проследяване на енергийните потоци в дома в реално време. Така притежателите на електрически и топлоелектрически системи винаги имат поглед върху собственото си производство и потребление на енергия. Това улеснява установяването и оползотворяването на потенциала за оптимизиране на работата. Управлението на енергията е достъпно чрез приложението Viessmann ViCare. То показва например каква е степента на самодостатъчност и самопотребление и колко  CO2 отделя и спестява енергийната система.

Viessmann One Base

One Base позволява безпроблемно свързване на всички системи и решения за умен дом на Viessmann в единно решение за климатизация и енергийно управление. Впоследствие също е възможно безпроблемно разширяване, например чрез интегриране на допълнителни продукти, цифрови услуги на Viessmann или надграждане. Това прави One Base перспективна за бъдещето и удобна.  Управлението ѝ е просто чрез приложението ViCare. За тази цел могат да се използват и гласови асистенти като Amazon Alexa.

Решения за разработчици на Smart Home

API (Application Programming Interface) на Viessmann дава възможност на крайни клиенти и фирми от различни отрасли да получат достъп до широк спектър от данни за отоплителните системи на Viessmann, за да разработят свои собствени решения за интелигентни домове или да ги интегрират в приложения на трети страни.

С помощта на нашия API могат да се създават решения, които  осигуряват повече удобство, по-добър жизнен стандарт и в същото време помагат за изграждането на жилищните пространства на бъдещето. Предоставяйки на нашите клиенти и партньори достъп до тези данни за отоплителните системи, ние въплъщаваме мотото на Viessmann: „Съ-творчество“.