Търсене на продукти

Соларна система — електричество и топлина от слънцето

Поискайте съвет сега

Само един час слънчево греене е достатъчен, за да покрие напълно годишното енергийно потребление на човечеството. Със соларната  термосистема на Viessmann този безплатен и неизчерпаем източник на енергия може да се използва и в собствения Ви дом.

Докато слънчевите термични колектори преобразуват  слънчевото лъчение в топлина, фотоволтаичните соларни модули произвеждат електроенергия. Но как работи една соларна система? Каква е точната разлика между фотоволтаиците и соларната инсталация за топла вода и как двете могат да бъдат  интегрирани  най-добре у дома?

Панели Viessman Vitosol

Какви видове соларни системи има?

66% от  домакинствата биха искали да се възползват от възобновяеми енергийни източници и при подмяната на отоплителната си система. Това сочат резултатите от проучване, публикувано от Германската асоциация на  производителите на соларни съоръжения (BSW) в началото на 2019 г. Соларните термосистеми на Viessmann предлагат широка гама от възможности за постигане на тази цел, а именно слънчеви колектори за топла вода и фотоволтаични системи.

Соларната термосистема  превръща  енергията на слънцето в топлина

Соларната термална система на Viessmann използва безплатното слънцегреене за подгряване на вода за битови нужди и подпомагане на отоплението. Тя се състои основно от слънчеви колектори, соларен бойлер, помпена група с управление и тръбопроводи, които свързват всички компоненти.

Слънчевите колектори в една такава система изпълняват най-важната задача: те поглъщат слънчевото лъчение, преобразуват го в топлинна енергия и я предават към уредите в инсталацията. Има възможност за избор между плоски колектори като Vitosol 200-FM  и Vitosol 100-FM или вакуумно-тръбни колектори като Vitosol 300-TM и  Vitosol 200-TM.  

В зависимост от вида на соларната термосистема, нагретият от слънцето топлоносител в системата с помощщта на циркулационна помпа отдава топлина чрез топлообменник (серпентина) в бойлер за БГВ или буферен съд на водата за битови нужди респективно за отопление. Когато соларната термосистема се използва за подгряване на вода за битови нужди, се използват бойлери като  Vitocell 100-B/-W на Viessmann. Ако системата е предназначена и за подпомагане на отоплението, тя може да се комбинира например с Vitocell 360-M  — многовалентен буферен съд за вода за отопление с интегрирана връзка към колекторите. И двете системи поемат топлинната енергия от слънчевата система и я съхраняват до момента, в който е необходима топла вода за битови нужди или за подпомагане на отоплението.  

Фотоволтаиците произвеждат електричество от слънчевото лъчение

Начинът на работа на фотоволтаичната система се различава от тази на соларната термална система. Това е така, защото фотоволтаиците преобразуват  слънчевото лъчение в електрическа енергия. Освен от соларни панели или соларни модули, тя се състои и от инвертор и допълнителен модул за съхранение на електроенергия.

Соларните панели, като например Vitovolt 300  на Viessmann, се състоят от множество соларни клетки. Те използват фотоелектричния ефект, за да преобразуват  енергията на излъчването в постоянен ток. След това инвертор генерира променлив ток. Това е необходимо, за да може електрическата енергия да се използва в дома или да се подава към обществената мрежа.  Доскоро фотоволтаичните системи бяха предназначени по-скоро за последното, но днес все по-често те да служат за собствено потребление. Така домакинствата черпят по-малко електроенергия от обществената мрежа и  намаляват разходите си. Почти винаги  обаче, когато към даден момент фотоволтаичната система не може да достави достатъчно енергия, например вечер и през нощта, е необходимо  електричество. Със система за съхранение на електроенергия като Viessmann Vitocharge такова превключване може да бъде избегнато. Причината е, че акумулаторните системи позволяват генерираната през деня слънчева енергия да бъде на разположение и през нощта. Това Ви прави независими и спомага за значително намаляване на разходите за електроенергия.

За кого е изгодна  соларна система Viessmann?

Използването на фотоволтаици и слънчеви  термосистеми винаги има смисъл, ако слънчевите колектори и фотоволтаичните модули на покрива могат да  улавят голямо количество енергия.  Условието за това е:

  • да има достатъчно място за колектори и фотоволтаични панели
  • соларната система на покрива да е обърната на юг
  • покривът да е с наклон от 30 до 40 градуса
  • да няма дървета, сгради или планини, които хвърлят сянка

Но дори и покривът да не отговаря на всички изисквания, изграждането на слънчева термална система Viessmann може да бъде оправдано.  Колекторите и фотоволтаичните модули могат например да бъдат  поставени под оптимален наклон с помощта на монтажни стойки. Ако покривът е с източно или западно изложение, то трябва да се предвидят по-големям брой колектори или модули. В противен случай коефициентът на полезно действие е значително по-нисък, отколкото при южно изложение.

Повишаване на икономическата ефективност чрез собствено потребление

Системата за съхранение на електроенергия на Viessmann  увеличава потреблението на собствено произведената електроенергия и следователно ефективността на фотоволтаичната система. Ако  домакинството не потребява ток, то се зарежда системата за акумулиране на електроенергия. Когато се налага, това електричество се използва, например за работа на домакински електроуреди. Ако  съоръжението за съхранение на електроенергия е заредено, но няма активен потребител, електроенергията се подава към обществената мрежа срещу заплащане.

Какви предимства предлагат соларните системи на Viessmann?

Веднъж инсталирани, слънчевите термосистем и фотоволтаични инсталации на Viessmann произвеждат топлина или електричество без разходи за горива. Те намаляват разходите за енергия в домакинството и не отделят вредни за климата емисии. Друго предимство е, че соларната термосистема увеличава Вашата независимост. Все по-често домовете се захранват със собствена енергия. Покачването на цените на електроенергията или другите горива не е толкова осезаемо.  Предизвикателства като променливи мощности, дължащи се на метеорологичните условия, също могат да се овладеят възможно най-добре със системите за съхранение на енергия от Viessmann. Така безплатната слънчева енергия ще бъде достъпна дори когато слънцето не грее. В допълнение, чрез оптимално проектиране могат да се постигнат високи показатели дори при неблагоприятни условия.

Предимства накратко

Фотоволтаичните и слънчевите термосистеми използват възобновяема енергия
При слънчевата технология няма разходи за горива.
Слънчевата енергия се предоставя безплатно
Не се отделят емисии на CO₂ или други замърсители.
Слънчевите панели и колектори са дълготрайни и не изискват поддръжка
Съхранението на енергия прави слънчевата енергия достъпна дори през нощта
Разходите за отопление и електроенергия намаляват.
Увеличаване на енергийната независимост

Продуктова гама