Търсене на продукти

Независимост с решенията на Viessmann

(Снимка: © nmedia / Shutterstock.com)

Подсигурени за бъдещето и независими — благодарение на решенията на Viessmann

Във времена на нарастващи цени на петрола и газа е още по-важно да  станем независими от изкопаемите горива  по отношение на собственото енергийно снабдяване. Системните решения на Viessmann предлагат цяла гама от алтернативи за отопление без газ и петрол. Защото Viessmann  приема своята социална отговорност сериозно. Как го правим? Насърчаваме преминаването  към възобновяеми енергийни източници — в отговор на предизвикателствата и развитието на нашето време. В следващите раздели  предлагаме преглед на подходящите системи. Освен това подробна информация по теми като отоплителна техника, пестене на енергия и модернизация  можете да намерите  и в нашите наръчници.

Позволете си повече независимост — кои отоплителни системи са най-подходящи сега?

Предизвикателствата на нашето време изискват цялото ноу-хау и опит на нашата над 100-годишна история. А ние разполагаме с иновативните решения, от които Вашето домакинство се нуждае, за да  бъде готово за бъдещето и енергийно независимо. Коя от показаните по-долу отоплителни системи е подходяща за Вас сега, може да определите бързо и лесно с помощта на кратките контролни списъци.

Vitocal 200-G

Термопомпи

 • Разполагате с подово отопление или с обширни отоплителни повърхности.
 • Имате добре изолирана къща.
 • Можете да направите сонда в имота си или пък да изградите резервоар за съхранение на лед или да осигурите място за монтаж на термопомпа с въздушен източник.
 • Разполагате с място за буферен съд.
 • Искате да сте независими от петрол или газ, по-високата инвестиция не ви притеснява.
 • Искате да използвате възможността за „естествено охлаждане“  през лятото.

Отопление, което произвежда  енергия

 • Отоплявате се с газ или сте свързани към газопреностна мрежа.
 • Желаете още сега да се отоплявате и да произвеждате електроенергия  с помощта на най-съвременни технологии.
 • Искате да станете по-независими от нарастващите цени на електроенергията.
 • Искате да се отоплявате по-икономично и да спестявате до 40% от разходите за енергия.
 • Искате да съхранявате електроенергията, която произвеждате сами, за последващо използване и по този начин да сте по-независими от обществената мрежа.
 • Искате да  опазвате климата чрез по-ниски емисии на CO₂.

Соларни термосистеми

 • Живеете в еднофамилна или редова къща с незасенчен покрив с изложение юг, запад или изток.
 • Искате да използвате безплатната слънчева енергия за затопляне на вода и за поддържане на отоплителната си система.
 • В еднофамилна къща слънчевата енергия покрива до 60% от необходимата за подгряване на топла вода енергия.
 • Показвате, че носите отговорост към околната среда чрез устойчиво намаляване на емисиите на CO₂.

Фотоволтаични системи

 • Живеете в самостоятелна или редова къща с  незасенчен покрив с изложение юг, запад или изток.
 • Искате да произвеждате собствена електроенергия за собствени нужди — днес можете  да произвеждате  слънчева електроенергия много по-евтино  от закупуването на ток за домакинствата — или да я подавате към обществената мрежа.
 • Искате да съхранявате произведената от Вас електроенергия за по-късна употреба, като по този начин намалите зависимостта си от обществената мрежа.
 • Искате да дадете видим принос за опазването на околната среда; фотоволтаичните системи намаляват замърсяването и опазват природните ресурси.
 • Искате  имотът Ви  да бъде по-привлекателен и да повишите неговата стойност.

Информация и изготвяне на проекти  с нашите ръководства за отопление

Независимо дали става дума за съвети за най-новите налични технологии за отопление или за  препоръки и хитрости за пестене на енергия в собствения Ви дом,  първата стъпка при промени в снабдяването с енергия е правилното планиране. Най-добрият начин да го направите е да получите изчерпателна информация. В нашите ръководства за отопление ще намерите допълнителна информация за  най-актуалните отоплителни системи днес — било то термопомпи, фотоволтаични и слънчеви термосистеми, или перспективни хибридни решения: за да научите повече, натиснете изброените там теми..

Пестене на енергия — много начини за по-ефективно отопление.

Преминаването към нова отоплителна система може да намали потреблението на енергия с една трета.  Освен това има множество мерки за пестене на енергия, които повишават ефективността на собственото енергоснабдяване и които могат да се реализират икономично. Например: регулирате отоплителните криви и пестите енергия. Хидравличното балансиране също намалява разходите за отопление. Ако вече имате добре работеща отоплителна система, в нашите статии за пестене на енергия ще намерите много начини за оптимизиране на работа  ѝ и за въвеждане на необходимите настройки за ефективно и икономично отопление.

ViCare — решения за умен дом в дигиталния свят

Благодарение на Smart Home Вашият дом се превръща в системно решение за пестене на енергия. С интелигентното си управление приложението ViCare и неговите компоненти Ви дават пълен контрол върху температурата в помещенията, настройките на термостата и собственото Ви потребление на енергия — дори и без отоплителна система Viessmann. Съчетайте удоволствието от перфектната топлина с личния комфорт и изискванията на енергийния преход. Вижте как сега.