Търсене на продукти

Възобновяеми енергии

Поискайте безплатен съвет

Възобновяема енергия — подходящи решения за жилищната индустрия

Когато става въпрос за отопление и снабдяване с  топла вода на нови жилищни сгради, съществуващи жилищни комплекси или дори преустройство на цели квартали, все повече се набляга на локални  топлофикационни мрежи с отоплителни централи и по-малко на индивидуални отоплителни системи. Освен това  в бъдеще  изкопаемите горива ще играят все по-малка роля. Причините за това са многобройни. Например класическите горива  нафта и природен газ търпят по-големи ценови колебания, отколкото твърдата биомаса или биогазът.

Техническите решения за възобновяеми енергийни източници предлагат много възможности за икономично модернизиране на жилищния фонд в съответствие с критериите за финансиране и изискванията за опазване на климата. Технологиите за използване на екологични енергии и регенерираща биомаса могат лесно да се комбинират с допълнителни топлогенератори за изкопаема енергия, така че да се образуват т.нар. хибридни системи.

Биомаса: дървесината е добра алтернатива

Отоплението с дърва е неутрално по отношение на емисиите на CO₂. Това означава, че в околната среда се отделя само толкова въглероден диоксид, колкото дървесината е абсорбирала по време на растежа си. Графичен цикъл на CO2: гниене на мъртва дървесина (вляво), фотосинтеза (в средата), изгаряне на дърва за огрев (вдясно).

При днешните цени на енергията отоплението на дърва е икономична алтернатива, предвид общата инвестиция. Котлите на Viessmann за дърва имат висока ефективност и са икономични по отношение на потреблението. Те са подходящи както като самостоятелни отоплителни уреди, така и като допълнение към котли на нафта или газ. Използването на котел на дърва значително намалява разходите за нафта и газ и се изплаща много бързо. И накрая, Вие активно допринасяте за устойчивото опазване на климата: защото отоплението с дърва е  неутрално по отношение на CO2. Това означава, че в околната среда се отделя само толкова въглероден диоксид, колкото дървото е погълнало по време на растежа си.

Соларни термосистеми

Ако днес инвестирате в нова отоплителна система, трябва веднага да планирате добавянето на слънчева термосистема. По този начин ще се възползвате от по-ниското потребление на енергия и ще се радвате и на по-ниска сметка за месечните си разходи за енергия. С инсталирането на слънчеви колектори вие показвате отговорния си подход към околната среда, като трайно намалявате  емисиите на CO2. С технологията на Viessmann можете да разчитате на надежност в бъдеще и оптимално взаимодействие на всички компоненти на системата. Инвестирайки в соларна техника, Вие също така увеличавате стойността на имота си.

С иновативната технология за защита от прегряване изключване ThermProtect Viessmann осигурява дългосрочна защита на плоските и тръбните си колектори, както никога досега. С ThermProtect могат да се  изградят дори големи колекторни площи, без да се налага при проектирането на системата да се отчита стагнацията. Разработената от Viessmann технология води до изключване на колекторите при достигане на предварително зададена гранична температура.  Температурното изключване работи напълно независимо от конфигурацията на системата, настройките на управлението и разположението на колекторите при монтажа. Топлинното натоварване на компонентите на системата и топлоносителя винаги остава в нормалните граници. Това значително увеличава експлоатационния живот и експлоатационната надеждност в сравнение с конвенционалните соларни системи.

Соларните системи на Viessmann са от слънчевата страна и по отношение на екологичната съвместимост: годишно в една еднофамилна къща се предотвратява отделянето на средно три четвърти тона въглероден диоксид (CO₂). Всички плоски и тръбни колектори на Viessmann се характеризират с висока експлоатационна надеждност и дълъг живот. Слънчевите колектори Vitosol са изработени от материали, устойчиви на корозия и ултравиолетови лъчи. Впечатляващо доказателство за това е тестът за качество в съответствие със стандартите за изпитване EN 12975 и ISO 9801. Той също така удостоверява постоянно високата топлопроизводителност.

Топлина от околната среда

Термопомпите използват възобновяема енергия от земята, слънцето, подпочвените води, отпадъчните води или въздуха. Във всеки случай те намаляват потреблението на изкопаеми горива, пестят ценни ресурси и ограничават вредните за климата  емисии на CO2. В същото време потребителите се възползват от допълнително предимство: повечето термопомпи Viessmann са оборудвани с функции за „активно охлаждане“ и „естествено охлаждане“. В допълнение към класическото приложение като отоплителен уред в студените дни, те осигуряват приятен климат в помещенията през лятото и внасят освежаваща прохлада в дома.

Подробности за продукта

Топлина от въздуха
Топлина от въздуха (с външно тяло)
Топлина от земята, въздуха и слънцето (система за съхранение на лед)
Топлина от подпочвените води
Топлина от земята (сонда)
Топлина от земята (колектор)

Широката гама предлага подходящата термопомпа за всяко изискване и необходимост.  Конструктивните и геоложките условия, както и личните и индивидуални виждания за необходимото количество топлина могат да бъдат взети предвид още при проектирането. И накрая, експлоатацията на термопомпа със самостоятелно генерирана електроенергия от фотоволтаична система е особено екологична при изключително ниски разходи. Термопомпите Viessmann се използват в проекти за ново строителство и модернизация и могат да работят  в многовалентна система  със слънчеви термосистеми и със съществуваща отоплителна система на нафта или газ.  По този начин всеки предприемач и собственик на имот може да осъществи индивидуалните си идеи изключително добре.