Търсене на продукти

Модернизиране на отоплителната система и ползи в дългосрочен план

Поискайте съвет

Почти две трети от работещите генератори на топлина не са достатъчно ефективни. При средна възраст от над 17 години голяма част от тях са остарели и поради това не отговарят на съвременните изисквания. Тези отоплителни уреди често не оползотворяват оптимално използваните изкопаеми горива. В резултат на това се губи топлина, което значително увеличава експлоатационните разходи във времена на нарастващи цени на горивата. Не бива да се пренебрегва обаче и въздействието върху околната среда. За разлика от другите мерки за обновяване, модернизацията на отоплителната инсталация предлага най-голям потенциал за икономия на енергия. Ето и обобщението на най-важните моменти.

Защо е добре да се модернизира отоплителната система

Има много причини за модернизиране или подмяна на отоплителната система. Роля  играят  не само възрастта на отоплителната система и нейната ефективност. Важни са и опазването на околната среда, разходите за отопление и удобството. И накрая, може да има смисъл от нова отоплителна система и ако от много години  в дадена сграда не е правен ремонт. В зависимост от това какво е необходимо да се направи може да се окаже, че регулирането на настройките на отоплителната инсталация — например на отоплителната крива — няма да е достатъчно.

Намаляване на емисиите

Смяната на отоплителните системи с такива, които използват възобновяеми енергийни източници, може да доведе до намаляване на емисиите.

Пестене на ресурси

Съвременните отоплителни системи са високоефективни и консумират значително по-малко ресурси в сравнение с остарялата отоплителна техника.

Намаляване на разходите за отопление

По-високата ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници позволяват да се намалят разходите за горива.

По-голямо удобство

Новата отоплителна техника осигурява отоплението и топлата вода в зависимост от нуждите. Управлението е удобно чрез приложение.

Изплащане в дългосрочен план

Възобновяемите енергийни източници при модернизиране на отоплителната система покриват в перспектива разходите за закупуване.

Увеличаване на стойността на имота

Инвестирането в обновяване на отоплителната система спестява енергия в дългосрочен план и същевременно увеличава стойността на имота.

Опазване на природните ресурси и намаляване на емисиите

Опазването на климата и осигуряването на енергоснабдяване на достъпни цени в бъдеще са две от най-големите предизвикателства на нашето време. Всеки дом може да даде своя активен принос чрез използването на модерна отоплителна техника. Замяната на остарелите системи с модерни топлогенератори пести природните енергийни ресурси и намалява емисиите — особено когато се ползват на възобновяеми енергоизточници. Така модернизирането на една отоплителна система може да спести средно един тон CO₂ годишно. Като цяло това е важен принос към енергийния преход.

Спестяване на разходи за отопление

Има много начини да пестите енергия в собствения си дом.  Най-голям потенциал  обаче има модернизирането на остарялата отоплителна система. Както се вижда от следващата графика, една нова отоплителна система или инсталирането на слънчева система на покрива може да спести почти една трета от консумираната енергия — а оттам и разходите за отопление. За целта не е необходимо да правите непременно мащабен ремонт. Простото изолиране на външните стени има много по-малък потенциал за икономии. Това се отнася и за подмяната на прозорци или врати.

Повeче жизнен комфорт

В допълнение към потенциала за икономии, който новата отоплителна система  предлага, чрез модернизация ще се радвате и на повече комфорт. Основа за това е цифровизацията на отоплителната система, която, наред с другото, позволява управление чрез приложение. Така  чрез смартфон или таблет  можете да настроите уютна температура независимо къде се намирате в момента — у дома, на дивана или на път за вкъщи след работа. Приложението Viessmann ViCare разкрива  колко лесно и удобно може да бъде това.

Инвестирайте разумно и увеличете стойността на имота

Няма нищо, свързано с ремонт у дома, което да се изплаща по-бързо от модернизацията на отоплението що се отнася до разходите и потреблението. Освен това, ако модернизирате стара отоплителна система можете да увеличите пазарната стойност на имота си. Защото с оглед на нарастващите разходи за енергия много купувачи обръщат по-голямо внимание на допълнителните разходи. Вероятността да са готови да заплатят повече за енергийно ефективни имоти е съответно по-висока. Освен това данните се записват в енергийния сертификат при отдаване под наем, лизинг или продажба на имота. Това е задължително в посочените случаи.

Подходящи решения за климатизация при модернизация

Коя отоплителна система е подходяща за модернизация зависи от различни фактори. Освен годината на построяване и състоянието на изолацията на сградата, те включват и индивидуалните отоплителни навици на обитателите. Избраната от Вас специализирана фирма ще ви помогне да вземете решение. След като определите ключовите данни за новата отоплителна система, експертите ще Ви дадат компетентна и индивидуална консултация. Основното решение тук може да се вземе в зависимост от енергийните източници. По-долу ще представим системите, които са на дневен ред при модернизацията на отоплението.

Топлината от земята, подпочвените води или въздуха е икономична алтернатива на изкопаемите горива. С термопомпите на Viessmann енергията на природата може да се използва изключително ефективно и екологично отговорно. Vitocal 250-A и Vitocal 252-A са особено подходящи за модернизиране на отоплителни системи. Те достигат температури на потока до 70° C и поради това снабдяват ефективно  с екологична топлина и по-стари сгради.

Днес високоефективните соларни системи покриват до 60 % от годишното потребление на енергия за подгряване на вода в еднофамилни и многофамилни къщи. Освен за питейна вода, модерните слънчеви колектори могат да загряват и отоплителната вода и по този начин да се използват за подпомагане на отоплителната система. Така слънчевата топлинна енергия е идеално допълнение, ако искате да модернизирате отоплителната система.

С отоплителна система с горивни клетки не само произвеждате топлина, но и едновременно с това електричество, което можете да използвате на място. Това означава по-голяма независимост от местния доставчик на енергия. Viessmann Vitovalor PT2 е компактен и  в сравнение със съществуващите решения за комбинирано производство на топло- и електроенергия (CHP)  има значително по-висока електроефективност. В резултат на това загубите на топлина са по-ниски, което позволява използването му както в новопостроени, така и в ремонтирани и обновени сгради.

Не е задължително възобновяемите енергийни източници да  задоволяват цялото потребление на топлинна енергия. Допълването на съществуващите системи също е добър начин за повишаване на ефективността на цялата система. При избора на енергоизточник  възможно най-голяма свобода предлага  енергийният микс, тъй като хибридните решения позволяват гъвкаво използване на различните енергийни източници. По този начин винаги се осигурява изгодната и ефективна работа.

Във фотоволтаичната система проникващата  слънчева светлина се преобразува в електричество от светлочувствителните кристали в модулите. Най-добре е тази електроенергия да се използва за собствени нужди  — например за работа на термопомпа, захранвана с електричество. Една система от батерии  за съхранение  като Vitocharge VX3 е идеалното допълнение, за да може  електричеството да се използва и по различно време. По този начин се увеличава както собственото потребление на електроенергия, така и рентабилността на нейното собствено производство.

Viessmann като надежден партньор за модернизация

Когато става въпрос за отопление и модернизация,  в лицето на Viessmann  имате опитен и силен партньор:

  • Като един от водещите международни производители на отоплителни системи ние вече повече от 100 години сме символ на качеството „Произведено в Германия“.

  • Нашите партньори предлагат първокласно обслужване и могат да осигурят пълна гама продукти за всички енергоизточници и всички разпространени отоплителни системи.

  • Ново строителство или модернизация на отоплителни системи — вместо върху отделни системи, ние се фокусираме върху цялостни, индивидуални решения.

  • Инвестиционни разходи, експлоатационни разходи, самодостатъчност, опазване на околната среда, субсидии: независимо от това кое е в центъра на вниманието, ние предлагаме ясна основа за вземане на решение.

Модернизирайте отоплението и  се възползвайте от услугите

За да се осигури безпроблемна работа в дългосрочен план, дори новата отоплителна система трябва да се обслужва редовно. Ако при модернизацията на отоплителната си система сте избрали решение на Viessmann, препоръчителното допълнение е договорът за поддръжка. Той може да бъде разработен индивидуално, за да отговаря на вашите нужди. Ползите от поддръжката на отоплителната система:

  • Ниски разходи — непроменливи условия без ежегодно преразглеждане   на цените.

  • Висока сигурност — редовната поддръжка осигурява висока експлоатационна надеждност

Както бе отбелязано в началото, можете удобно да управлявате новата си отоплителна система Viessmann също и чрез приложение. За това обаче е нужно тя да е свързана с интернет и да е регистрирана онлайн. Това не само повишава удобството при работа.

Какво трябва да се вземе предвид преди модернизирането на отоплителната система?

Ако отоплителната система спре да работи, са необходими бързи действия. В такива случаи почти не остава време за подробно планиране на нова отоплителна система. Ето защо е препоръчително да се помисли за модернизиране на ранен етап.

Определяне на целите и проверка на възможностите

Можете да избирате от широка гама отоплителни системи Viessmann. Трябва да се отчитат горива, технически подобрения и възможности за съхранение. Затова е още по-важно предварително да изясните какви цели преследвате с модернизацията на отоплителната система:

  • Намаляване на потреблението и разходите?

  • Опазване на околната среда и намаляване на  емисиите на CO2?

  • Независимост от газ и електричеството?

Освен това новата отоплителна система трябва да е съобразена с дома и индивидуалните нужди. В случай че искате цялостно решение, може да се наложи подмяна на радиатори или тръби. Трябва да се уточни какво е потреблението на сградата. Също така при вземането на решение за система трябва да се вземат предвид и навиците на потребителите на инсталацията. Ето защо модернизацията на отоплителната система изисква добро планиране и подготовка. Вашият Viessmann  партньор ще ви помогне по всички тези въпроси. Той ще Ви представи  възможностите и ще Ви помогне в процеса на вземане на решение и окончателното изпълнение.

На финала: доволните клиенти са най-добрата референция