Търсене на продукти

Сплит термопомпи — идеални при ново строителство и модернизация

Поискайте съвет
Сплит термопомпи Vitocal 200-S

При термопомпите въздух-вода съществена роля играят шума и необходимостта от достатъчно пространство. Сплит термопомпите са сред отоплителните системи, при които не само се отчитат двата фактора, но и се осъществяват по най-добрия начин на практика.

Конструкция и начин на работа на сплит термопомпите

Сплит термопомпата се състои от вътрешно и външно тяло, като всички компоненти, които могат да предизвикат шум, са монтирани във външното тяло. Сред тях са вентилатора, изпарителя и компресора.

Вътрешното тяло е съответно компактно и  позволява  гъвкавост на разположението.  То се състои само от кондензатора, циркулационната помпа и устройствата за управление и защита. Освен това е изключително тихо, за което способства не само конфигурацията, но и добре съгласуваните компоненти, както и    конструкцията,  която е отлично пресметната за оптимизиране на шума.

По желание генерирането на топлина може да се повтаря

По време на работа вентилаторът, монтиран във външното тяло, активно засмуква въздуха отвън  и го подава към изпарителя (топлообменника). В него циркулира охлаждащ агент, който се загрява при ниска температура. След като охладителят промени агрегатното си състояние, се подава във вид на гореща  пара към компресора, който работи на ток. Той  сгъстява парата и по този начин повишава температурата ѝ до желаното ниво.

След това горещата пара се пренася по тесни охладителни тръби   до кондензатора, който е монтиран във вътрешното тяло. Там горещата пара отдава топлинната енергия на отоплителната система и постепенно се охлажда. Тъй като е все още под високо налягане, първо трябва да премине през разширителен клапан, който възстановява първоначалното ѝ състояние. След като  този етап   приключи, процесът може да започне отново.

Схема на сплит термопомпа

Сплит термопомпите се отличават с това, че са разделени на вътрешна безшумна част и външна част, която отвежда въздуха.

Топлина от въздуха

[1] Vitocal Сплит термопомпа въздух/вода, вътрешно тяло
[2] Сплит термопомпа въздух/вода Vitocal, външно тяло
[3] Бойлер за БГВ

Предимства на сплит термопомпите

Решаващото предимство на сплит термопомпите на Viessmann е тяхната  почти безшумна работа. Уредите  са така проектирани, че нискочестотните шумове,  възприемани като неприятни, да бъдат пренасочвани към по-висока честота. Освен това всички сплит термопомпи на Viessmann са снабдени с нощен режим, при който силата на звука се понижава допълнително.  Затова е напълно допустимо да бъдат използвани в райони с особено строги законови изисквания за шумови емисии, като например жилищни квартали или лечебни центрове.  

Д-р Франк Вослох обобщава  за Klassikradio  най-важните аспекти относно нивото на шума на термопомпите като цяло:

Възможност за охлаждане и отопление

Освен че не заемат много място в дома и работят тихо, сплит термопомпите са пригодени и за реверсивна работа. Така през горещите летни месеци те могат да климатизират помещението в необходимата степен с помощта на конвектори или системи за повърхностно охлаждане. Освен това могат да бъдат разширявани на модулен принцип.  Това осигурява изключителна гъвкавост, тъй като при повишено енергопотребление за отопление или климатизация могат да бъдат добавени допълнителни термопомпи. Други предимства на сплит термопомпите са:

  • Ниски експлоатационни разходи поради високата ефективност във всички  етапи на работа
  • Удобно за работа управление Vitotronic с текстови и графичен дисплей
  • Готовност за свързване към соларна термална система
  • Много удобна работа с дистанционно управление чрез приложението ViCare и смартфон/таблет

Независимо дали като чисто отоплителна система или като система за отопление и охлаждане, сплит термопомпите въздух/вода на Viessmann са напълно подходящи за ново строителство и модернизация. Благодарение на конструкцията им се избягват сложните пробивни дейности по полагането на въздуховоди.

Свързването на двете тела в една затворена охладителна  верига обаче може да се извършва само от сертифициран специалист по хладилна техника. Освен това при по-големите инсталации е необходимо  хладилната верига  да се проверява  ежегодно  от специалист  за наличие на течове.

Продуктова гама сплит термопомпи

Като чисто отоплителна система или като система за отопление и охлаждане, сплит термопомпите са напълно подходящи за нови сгради и за модернизация.  Благодарение на тяхната конструкция се избягват сложните пробивни дейности, свързани с полагането на въздуховоди.