Търсене на продукти

Газова кондензационна технология — начин на работа, предимства и потенциал за икономии

Поискайте съвет

За да се отоплява едно помещение, котелът се нуждае от енергия. Колкото повече енергия консумира, толкова по-високи са разходите за отопление. Ако се използват изкопаеми горива, като природен газ или нафта, това води и до замърсяване на околната среда. Ивенно в това отношение кондензационната технология внася съществена разлика: тя повишава енергийната ефективност и намалява до минимум емисиите на CO₂.

Множество причини да използвате  кондензната техника на газ

Хората все още масово се отопляват с морално и технически остарели средства. Често дори не не си дават сметка какви са загубите им от неефективното изразходване на енергията, която изтича през комина като неоползотворена топлина. Освен това старите системи  вредят на климата с прекомерно високи емисии на CO₂ и по този начин засилват глобалното затопляне.

Ако своевременно замените  тези системи с високоефективни газови кондензни котли в комбинация със соларна инсталация можете да спестите до 35 % енергия. Математически погледнато, това е десет процента от общото потребление на енергия в Германия, като същевременно емисиите на CO₂  се намаляват  с 54 милиона тона годишно.

Богат избор на газови кондензни котли

Смяната на стар и неефективен котел с енергоспестяващ газов кондензен котел става много бързо.  Независимо дали става въпрос за стенен и изключително компактен  котел  или за стоящ с вграден соларен бойлер. Ако живеете в еднофамилна, двуфамилна къща или кооперация, то  при Viessmann  бързо ще откриете подходящия котел, който отговаря на всички изисквания за мощност и цена. Ще можете да разчитате на техническото оборудване и в бъдеще. Освен с природен газ, втечнен газ и смес от биогаз, газовите кондензни котли са подходящи за работа и със съдържание на водород  до 20 %.

Принципи на газовата кондензационна технология

За разлика от котлите с постоянна температура и нискотемпературните котли, начинът на работа на газовата кондензационна технология не се свежда само до горене, газоотделяне и излъчване на топлина. Между последните два етапа се осъществява и кондензация на отработените газове.

Когато горивото, в случая газ, се изгаря, освен измеримата топлина се отделят и изгорели газове. Последните се състоят до голяма степен от горещи водни пари, чиито компоненти могат да бъдат киселинни. За да се предпазят самият котел и системата за димни газове от киселината във водните пари, по-старите котли изхвърлят димните газове директно навън. В зависимост от технологията на отопление температурата на димните газове може да достигне до 200 градуса по Целзий. По този начин умишлено се избягва  кондензирането на водните пари в димните газове.

Обстоятелството, че в горещата водна пара все още се крие енергия, може да се докаже много просто: задържте ръката си над тенджера с вряла вода и много бързо ще я усетите.  Това се получава, защото парата кондензира върху ръката и точно в този момент се отделя скритата топлина, наричана още кондензационна топлина. Един от начините, по които работи газовата кондензационна технология, е да се оползотвори тази топлина и да се добави към загряваната вода. За тази цел  преди да бъдат изпуснати навън,  горещите отработени газове преминават през топлообменник.

Топлообменникът е изработен от влаго- и киселинноустойчива неръждаема стомана и е много компактен благодарение на  специалната си конструкция. Когато горещите отработени газове преминават през неговата серпентина, те се охлаждат от водата, която се връща от отоплителните към котела (връщаща линия). Отработените   газове постепенно   кондензират. След това топлината от получената водна пара се отвежда към  отоплителната система. За да бъде сигурно, че ще се получи  и кондензация, температурата на  връщащата линия не трябва да надвишава границата от 57° С. В противен случай тя не може да предизвика кондензацията на горещите отработени газове. За охлаждане на водата във  връщащата линия  са подходящи  системите за с ниски температури, като например системите за подово отопление.

Ето защо топлообменникът е важен компонент на газовия кондензен котел и е необходим за работата на такива инсталации. Той е в състояние да пренася кондензационната топлина към отоплителната система почти без загуби. По този начин той превръща до 98% от енергията, съдържаща се в горещия газ,  в топлина. Един компонент, без който не може, и за който имате гаранция до десет години.

  

При кондензацията на водните пари, съдържащи се в отработените газове, се получава конденз.  При условие че стойността на pH не е твърде висока,  той  обикновено може да се оттича  в отпадъчните води (не в малки пречиствателни станции). Наред с това дренажната система трябва да бъде устойчива на киселини. Също така важна е и мощността на кондензния газов котел. Ако неговата номиналната отоплителна мощност е по-малка от 25 киловата (kW),  не е необходимо  неутрализирането на конденза. Ако тя е между 25 kW и 200 kW, непосредственото отвеждане в канализацията е допустимо  само след разреждане. За кондензационни газови отоплителни системи с мощност над 200 kW неутрализацията обикновено е задължителна.

Освен системата за отвеждане на конденза, димоотводът също трябва да бъде предназначен за кондензационна инсталация. Киселината, съдържаща се в конденза, не трябва да уврежда тръбите.  Не трябва да им вреди  и  свръхналягането, което се получава при използването на вентилатор (напр. от вентилатор на горивни устройства). В практиката са се доказали димоотводните тръби, изработени от неръждаема стомана или специална пластмаса. Ако вече има комин, новата тръба обикновено може да се вкара в него.  Друга възможност е и извеждането на тръбата навън без наличие на комин. В този случай обаче е необходима консултация с коминочистач.

  

Как работи кондензационната технология, обяснено от нашия експерт Карстен Кулман.

Как да пестите с кондензен котел на газ

Благодарение на допълнителната топлина от кондензацията на отработените газове, кондензните котли постигат стандартна ефективност до 98% и поради това са особено енергоспестяващи. Този принцип на работа не само спестява ценна енергия, но и спомага за опазването на околната среда, като значително намалява емисиите на CO₂. В таблицата по-долу е показано  какви конкретни икономии могат да бъдат постигнати:

Спестявания при модернизация с газов кондензен котел Vitodens 300-W*.

  

Отоплителна системаСтара системаНова системаСпестявания
Консумация/година3400 m³2500 m³900 m³ / 1,8 t CO₂
Разходи/година2510,- €1850,- €660,- € / 26 %

* База за сравнение: Къща (построена 1985 г.), 140 m² жилищна площ със стар 27 kW газов котел. Усреднени разходи за потребление по стандартни стойности (EID) при 3400 м³ природен газ. Средни цени на енергията за 2017 г.

Подпомагане на отоплителната инсталация със слънчева енергия

Газовото отопление е сред най-често използваните системи за  отопление. То се характеризира преди всичко с компактния си дизайн и високата си енергийна ефективност. Може да бъде още по-ефективно и по-екологично, ако заложите на хибридно решение от соларна термосистема и кондензнен газов котел. Безплатната слънчева енергия все още се използва твърде  малко за подпомагане на отоплението и за подгряване на топла вода. В същото време тя е най-екологично чистият енергиен източник. Освен това е на разположение безплатно и неограничено. Добре е  да обмислите възможността за комбиниране със слънчева отоплителна инсталация  особено ако Ви предстои модернизиране на отоплението или подмяна на котела.

Газовите кондензни котли Viessmann могат да работят моновалентно или бивалентно. За бивалентна работа със слънчева  инсталация е необходим подходящ бойлер. Гамата Vitocell на Viessmann се съчетава отлично със слънчевите термосистеми. Независимо дали става въпрос за бойлер за БГВ, комбиниран или буферен  бойлер за топа вода, тя предлага подходящо решение за всяко изискване.

  

Съвет: Безплатната енергия на слънцето все още не се използва достатъчно за подпомагане на отоплението и подгряване на топла вода. Особено ако модернизирате отоплителната система или подменяте котела, трябва да помислите за комбинирането му със соларна система.