Търсене на продукти

Решения за опазване на климата — пълната гама от Viessmann

Поискайте безплатен съвет

Нашата пълна гама от технологии за отопление и климатизация предлага най-съвременни технологии и определя стандарти.  Като поставя акцент върху ефективното използване на енергията, тя спомага за намаляване на разходите и опазване на ресурсите и околната среда. В областта на фотоволтаиците и енергийните системи ангажираността  ни непрекъснато расте.  На своите клиенти можем да предложим още днес съобразени с нуждите им решения с многовалентни системи и интелигентни системи от пълната ни гама

В продължение на десетилетия Viessmann  предлага изключително ефективни и нискоемисионни отоплителни системи на нафта, газ и биомаса, както и соларни системи и термопомпи. Новост в богатата ни гама са електрическите системи за топла вода и парно отопление. Така потребителите получават всичко от един източник: ефективни енергийни системи за производство на собствена електроенергия, нейното съхранение и интелигентното  ѝ използване за отопление, охлаждане и вентилация. Новите електрически системи могат да се комбинират и със съществуващи отоплителни уреди. Те имат широк набор предназначения при модернизация и ново строителство.

Всички продукти на Viessmann са в съответствие с европейските директиви за предотвратяване и намаляване на замърсяването на околната среда с вредни емисии. Viessmann традиционно се старае да осигури възможно най-добрата грижа за околната среда и да пести в максимална степен ресурсите. За постигането на тази цел компанията използва най-добрите съществуващи технологии за добиване на топло- и електроенергия.

Индивидуални и ефективни решения

Viessmann предлага подходящото отопление за всяка нужда: стенно и подово, с възможност за индивидуално комбиниране, ориентирано към бъдещето и икономично. Както за самостоятелни, така и за двуфамилни къщи, големи жилищни сгради, търговски и обществени обекти или локални отоплителни мрежи — без значение дали е предназначено за модернизация или за ново строителство.

Предлаганите услуги включват:

Viessmann е тясно специализирана в тези пазарни сегменти. За разлика от останалите специализирани производители на пазара компанията има решаващо предимство: Viessmann мисли системно и предлага консултации на високо ниво, които са едновременно отворени към технологиите и неутрални по отношение на енергийните източници.