Търсене на продукти

Климатични системи Viessmann за Вашия дом — преглед

Поискайте съвет

Продължителните горещини, лошото качество на въздуха и необходимостта от здравословен климат в помещенията засилват  интереса към климатичните системи.  Според мнозина въпросът не е само в охлаждането на помещенията през летните месеци, но и в  осигуряването на повече уют. Влагата играе също толкова важна роля, колкото и пречистеният  въздух — без вируси, алергени и други замърсители.  В представения по-долу преглед ще научите повече за предимствата на климатиците, различните области на приложение и начина им на работа.

Предимства на климатичната система Viessmann накратко

Отопление, активно охлаждане, изсушаване и пречистване на въздуха в един компактен уред
Гъвкава система за преходните сезони, отлична при комбинация с други енергийни решения
IDF филтри за здравословен и приятен въздух в помещенията
Сравнително ниска инвестиция и ниски оперативни разходи при собствено потребление на енергия
Много тиха работа благодарение на сплит дизайна с вътрешно и външно тяло
Удобство благодарение на лесната и бърза работа

Бързо и лесно се постига по-добро качество на въздуха в помещенията

За разлика от много  преносими уреди и обикновени вентилатори, тук топлият въздух в стаята не само се завихря или насища  с влага. Климатичната система на Viessmann осигурява по-приятен микроклимат в помещенията. Не само че охлаждането е бързо, но въздухът се обезвлажнява  и пречиства едновременно. Това осигурява понече уют и изключително удобство. Климатикът също така го пречиства от вредни компоненти  като алергени, вируси и други замърсители.

Компактно отопление и охлаждане

С  климатичната  система имате не само активно охлаждане, но  дори и отопление  на помещенията през преходните сезони или поддръжка на  наличните топлогенератори и енергийни решения, а понякога дори и тяхната цялостна замяна. Пролетните и есенните сутрини и вечери могат да бъдат и много хладни. Точно тогава климатикът в дома може да бъде ефективно използван като допълнително отопление.

Климатикът като гъвкава система с разнообразни предназначения

Климатичните системи на Viessmann са отличен избор за използването на хибридни системи в дома Ви, включително за допълване с фотоволтаична система. По този начин се увеличава самозахранването с енергия, произведена на място, тъй като обикновено най-силното  слънцегреене  съвпада по време с най-високото потребление на охлаждане. В комбинация с други енергийни решения можете да спестите и изкопаеми горива, особено ако  се допълва и поддържа съществуваща отоплителна система на газ или нафта. Мултисплит климатикът предлага и предимството гъвкаво да комбинирате няколко вътрешни тела и да осигурявате едновременно охлаждане  на различни места в дома си.

Как работи климатикът?

По принцип климатикът извлича топлина, т.е. топлинна енергия, от въздуха в помещението и я пренася навън. Обикновено топлинните потоци се движат от по-високите към по-ниските температурни нива. В горещите дни обаче, когато навън е още по-топло, отколкото вътре, се предпочита обратното: топлината трябва да се насочва навън към по-високата температура, за да е по-хладно и удобно вътре. Основата за това, подобно на термопомпата въздух-вода, е  охладителната верига, само че в обратна посока. Този процес  позволява провеждането на енергията отвътре навън. Важна предпоставка за това е, че хладилният агент, използван в климатичната система, се изпарява при стайна температура.

Кратко обяснение на  охладителната верига  

Преди всичко трябва да се уточни, че  гамата на Viessmann включва така наречените сплит климатични системи. Те се състоят от вътрешно и външно тяло. Във вътрешното тяло са разположени вентилаторът и изпарителят. Всички останали компоненти са разположени във външното тяло.

 • Вентилаторът засмуква топлия въздух и го насочва към топлообменника.
 • В топлообменника се намира течният хладилен агент.
 • Хладилният агент абсорбира топлинната енергия от въздуха в помещението и се изпарява.
 • Помещението се охлажда чувствително.
 • Хладилният агент преминава през компресора. Налягането се повишава, а с него и температурата на хладилния агент, който вече е в газообразно състояние.
 • Топлинната енергия — топлина под формата на  топло газообразно вещество — се отвежда навън.
 • Налягането и температурата на хладилния агент се връщат на първоначалното ниво. Той се втечнява и цикълът може да започне отново.

Какво означава капацитет на охлаждане?

Капацитетът на охлаждане е подобен на  отоплителния капацитет и може да бъде изчислен по съответния начин. По принцип този  показател за производителност указва количеството топлинна енергия, което климатикът или друго охладително съоръжение може да поеме и разпръсне за определено време, за да се охлади дадено помещение или помещения. В най-добрия случай системата е проектирана така, че изходната мощност да  да бъде съобразена с всички вътрешни и външни източници на топлина.  Сред тях са и големите прозорци или други стъклени повърхности, през които в помещенията навлиза сравнително голямо количество слънчева светлина. Освен това дори и сравнително умерената изолация на външната облицовка се отразява на топлинното натоварване в сградата през летните месеци.  Други фактори са  броят на хората в помещението или сградата и количеството топлина, излъчвано от електроуредите. Това трябва да се вземе предвид при изчисляването на охлаждащия товар съгласно VDI 2078.  Освен това при оценката и проектирането на системата ключова роля играе и усещането за температура. Капацитетът на охлаждане се посочва във ватове или киловатчаса.

Какви са различните видове климатици и климатични инсталации?

Съществуват различни решения за охлаждане на сграда или помещение. Те обхващат както обикновени вентилатори с охлаждаща функция, като преносими или стационарно монтирани климатици, така и климатични агрегати тип моноблок и сплит климатици, които образуват цялостна система с няколко вътрешни тела, и др. В зависимост от сложността на технологията, уредите  и системите обикновено постигат по-ниски или по-високи стойности на ефективност. Освен това в частност  сплит климатиците  се предлагат с допълнителни функции.

Тези варианти за охлаждане на помещенията са много евтини и се предлагат както като стационарни инсталации, така и в преносими версии. Обикновено те се състоят от няколко компонента — вентилатор, резервоар за вода и изпарителна подложка. Последната се овлажнява чрез резервоара. Вентилаторът прокарва въздух през него и водата се изпарява.  води до охлаждане на въздуха наоколо. Основният недостатък на тази система е голямото количество влага, което попада в помещението.  Освен това при изпразване на резервоара за вода уреда бързо губи ефективността си.

При моноблоковата конструкция цялата охладителна верига се изпълнява в един блок. Тази конфигурация се нуждае от маркуч, който се отвежда навън през прозорец или отвор във вратата. Посредством маркуча навън се отвеждат образуваният при охлаждането конденз, както и нагретият отработен въздух. Моноблоковите климатици могат също така да  обезвлажняват въздуха и да го пречистват чрез филтър. Основният им недостатък е, че работят сравнително шумно. Освен това се налага цялостно уплътняване на отвора за маркуча за конденз.

Сплит устройството  се характеризира с това, че системата се състои от вътрешно и външно тяло. Това означава, че охладителната верига се разпределя между двете тела. Компресорът е разположен във външното тяло. Предимството на този модел е, че работи много тихо. Двете тела са свързани единствено посредством тънки тръби през външната стена. Освен това сплит климатикът е оборудван с инверторен двигател, който позволява регулирането на мощността в зависимост от необходимостта. Това от своя страна води до много ефективна работа и икономия на електроенергия. Сплит системата позволява също така няколко вътрешни тела да бъдат свързани към едно външно тяло. Това  се нарича мултисплит климатизк. Поради многото предимства Viessmann предлага в продуктовата си гама само сплит климатични системи.

Съвети при покупка на климатик за дома Ви

Преди да направите покупка, трябва да вземете решение. Можете да получите помощ от нашите партньорски специализирани фирми.  Те ще се срещнат с Вас на място, където ще уточните всички важни ключови моменти със специалист. Добре е да се подговите за това, като изясните предварително  за себе си  няколко въпроса.  По-долу представеното обобщение може да бъде прието като като контролен списък, който обхваща най-важните въпроси при покупката на климатична система. Моля, имайте предвид, че в един подобен списък не може да се обхване всичко. Само личната консултация ще Ви помогне да намерите решение за охлаждане и вентилация, съобразено с вашите нужди.

 • За каква цел ще се използва климатикът или климатичната инсталация?
 • Само охлаждане на помещенията ли е необходимо или и отопление?
 • Колко голямо е помещението или помещенията, които трябва да бъдат охлаждани? Само за отделни помещения ли става въпрос или за цяла сграда?
 • Кога и колко често ще се използва системата? Има ли вероятност да е необходима за ваканционна къща или друг имот, който се използва само временно?
 • Имате ли вече климатик или преносим уред и желаете ли да го интегрирате в новата система?
 • Има ли фотоволтаична система и нужно ли е увеличение на собственото потребление?
 • Новият климатик Viessmann трябва ли да бъде комбиниран с наличен топлогенератор или направо ще се изготви  ново цялостно решениеново?

От съществено значение за точното проектиране са ключови данни като квадратурата на жилището или сградата, които играят също толкова важна роля, колкото броят на живущите в домакинството, разположението, слънчевото греене, както и максималната очаквана температура през лятото. Всички тези фактори  ще обсъдите с избраната фирма-изпълнител и заедно ще достигнете до оптималното решение.

Преоборудване на климатични инсталации

Климатичните системи Vitoclima Viessmann са подходящи както за ново строителство, така и за модернизация. Преоборудването не представлява проблем. От особена важност за това е правилното проектиране. Видът, размерът и преди всичко мощността трябва  да бъдат съобразени със съществуващата сграда и с Вашите условия на живот. В допълнение към горните въпроси, при такова  проектиране трябва да се обърне специално внимание на съществуващите начини за охлаждане, топло- или електрогенераторите.

Областите на приложение на сплит климатиците като решаващ фактор

Когато решавате дали да оборудвате отделни стаи или целия си дом с климатична система, за целите на проектирането е важно и къде ще се използва системата. Все пак ефективността и възможните комбинации зависят от областта на приложение. Например, можете да проектирате климатик за тавана, където през летните месеци може да става твърде горещо. Може също така да поставите климатик в спалнята, за да си осигурите спокоен сън през тропически горещите летни нощи. Имате също така възможността да оборудвате целия си дом с климатична инсталация. Мултисплит системата, например, е идеална за това. Посъветвайте се с експерт близо до Вас къде е най-голяма нуждата от охлаждане и има ли варианти за преустройство, които да се обмислят сега, а да се внедрят по-късно.

Климатичната инсталация и разходите  за нея

Климатичните системи се характеризират със сравнително ниски инвестиционни разходи. Ако системата е правилно проектирана и съобразена с индивидуалните нужди, то и разходите за нейната работа ще бъдат ниски. Важно е да се отбележи, че тя може да оползотвори напълно своите предимства, когато се комбинира с други топлогенератори. Това е в сила най-вече, ако климатичната система поема и отоплението. Такова решение е особено подходящо за  преходните сезони. Така през по-меките месеци на пролетта и есента останалата част от системата може спокойно да бъде изключена.  

Особено ефективна е посочената по-горе комбинация с фотоволтаична система и устройство за съхранение на енергия, като например  Vitocharge VX3.  С произведено от собствения Ви покрив  електричеството  ще намалите и разходите за климатизация.