Търсене на продукти

Газови кондензни котли и стенни котли за всички потребности

Поискайте съвет

За удобното производство на топлинна енергия с природен газ Viessmann предлага различни технологии, които удовлетворяват всякакви нужди и са съобразени с всякакви условия. Продуктовата гама включва и газови отоплителни инсталации за нови и съществуващи сгради, както и за апартаменти и еднофамилни къщи. С тях могат да се реализират и големи проекти в жилищния, търговския и общинския сектор.

Компактни газови кондензни котли като интериорен акцент

Стенните газовите кондензни котли са особено подходящи за нови сгради и малки апартаменти. Това са изключително компактни уреди за стенен монтаж, които могат да намерят място в почти всяко помещение. Използват се или за топла вода, или за допълнително отопление. Последното се нарича комбиниран котел. И двата варианта работят на принципа на непрекъснатия поток. В общия случай те нямат съд за съхранение и затоплят водата само при необходимост. От друга страна, с тях се осигурява много бърза реакция при промяна на потреблението. Недостатъкът при принципа на непрекъснатия поток е, че топлата вода не се подава веднага. За да се избегне продължителното изтичане на водата от чешмата, преди да се затопли, някои газови бойлери имат вграден малък резервоар.

Газови кондензни котли за по-голяма ефективност при голямо потребление на топла вода

Газовите кондензни котли заемат малко повече място. Това се дължи главно на по-големия им резервоар в който горещата вода остава по-дълго с постоянна температура. Това е особено ефективно, ако се изискват по-големи количества.

Ако за подгряване на БГВ трябва да се включи соларна инсталация, е препоръчително да се използват газови кондензни котли с вграден соларен топлообменник. Той се монтира на буферния съд или в близост до точката на водочерпене и загрява БГВ. В тези комбинирани системи отоплението и БГВ не се смесват. Подовите агрегати предварително разработени за бивалентна работа. Това означава, че за покриване на топлинното потребление те могат лесно да се комбинират с друг топлогенератор. По отношение на техническите характеристики газовите кондензни котли Viessmann са на най-високо ниво и диапазонът им на мощност обхваща от 2 до 100 киловата (kW). Така те могат по всяко време да отопляват ефективно и надеждно еднофамилни и двуфамилни къщи и малки кооперации.

Кондензните газови котли се предлагат и в по-големи размери. Те се използват предимно в сгради с високо топлопотребление. Това обикновено са жилищни блокове, обществени и търговски сгради. Посредством функцията за каскадна връзка няколко уреда могат да бъдат свързани бързо в една инсталация и да осигуряват надеждна топлина и в тази сфера.

Съчетаване на грижа за климата и финансова изгода

Газов кондензен котел Vitodens-343-F

Чрез замяна на страрите си котли с високоефективни кондензни газови котли крайните потребители могат да спестят значително количество енергия - в комбинация със слънчева инсталация до 35 %. Изразено в цифри, това означава десет процента от общото потребление на енергия в Германия, като същевременно емисиите на CO₂ се намаляват с до 54 милиона тона годишно.

Спестяванията се постигат благодарение на високоефективното оползотворяване на енергията от кондензационната технология. Основанието е, че енергийното съдържание на горивото се превръща почти изцяло в топлина. Отопляващите се с газов кондензен котел в дългосрочен план поддържат ниски разходи за отопление и в същото време намаляват вредното въздействие върху околната среда. Защото по-ниското потребление на гориво означава и по-ниски емисии на CO₂.

Всички газови кондензни котли Viessmann отговарят на общоевропейските изисквания за ефективна кондензна техника. При тях над 98% от използваната енергия се превръща в топлина. С тази ненадмината висока ефективност всеки ползвател на тподобна инсталация дава своя активен принос за опазването на климата и околната среда.

Как работят кондензните инсталации на газ

Както вече споменахме,  при кондензната технология енергията се оползотворява особено ефективно. В нея се използва не само топлината, получена като измерима температура на газовете при изгаряне (калоричност), но и съдържащата се в тях водна пара (топлинна ефективност). Там се натрупва „скрита“ топлина, която при по-старите отоплителни системи се отвежда навън през комина. Това се постига чрез прекарването на образуваните при изгарянето отработени газове през топлообменник докато се кондензира водната пара, съдържаща се в тях. При кондензирането се отделя топлинна енергия, която се използва за предварително загряване на водата.

Карстен Кулман обяснява как работи кондензационната технология.

Подробно описание на отоплителната технология можете да намерите в раздела, посветен на газовата кондензационна технология.

Стенен газов кондензен котел Viessmann Vitodens 200-W

Надеждни решения за отопление от бъдещето още днес

Нуждата от спестяващи ресурси технологии за отопление става все по-осезаема. Новите газови кондензни котли и бойлери трябва да са не само екологично чисти, но и устойчиви. В отговор на това Viessmann вече е внедрил бъдещето в своите газови кондензни котли. Благодарение на системата за управление газовите кондензни котли и бойлери се настройват автоматично към различни видове газ - включително и към примеси на биогаз. Освен това продуктите вече са пригодени за работа с газови смеси със съдържание на водород до 20 %. Желанието ни обаче е този дял да се повиши.

 

Научете повече за отоплителните уреди на Viessmann "H2-ready".

Предимствата на газовите кондензни котли и бойлери

Кондензната технология вече е стандартна за новите газови отоплителни системи. Ако изберете тази технология, ще се възползвате от множество предимства:

Енергията, съдържаща се в горивото, се превръща в топлина почти без загуби
Ефективното изгаряне намалява разходите за отопление и емисиите на CO₂
Доказаната технология осигурява висока надеждност при работа и намалява риска от неочаквани повреди
Възможност за комбинация с отоплителни системи с възобновяеми източници

Друг аргумент за избора на кондензен котел на газов е, че не е необходимо складирате енергия у дома. Ако има газопроводна връзка, не е необходим резервоар. Компактните газови кондензни котли също така не заемат много място.

Жилищна сграда с газов кондензен котел Viessmann в сутерена и слънчева топлинна енергия на покрива

Лесно комбиниране със системи за отопление от възобновяеми източници

Както бе споменато в началото, високата съвместимост е едно от предимствата на газовата кондензационна технология. На практика това означава, че повечето газови кондензни котли са фабрично подготвени за комбинирана работа. Като високо екологична и икономична се е доказала най-вече комбинацията от газов кондензен котел и слънчеви топлинни инсталации. При това съчетание слънчевата инсталация осигурява топлата вода с помощта на безплатната слънчева енергия. Така натоварването на газовия котел е по-срабо. Следователно намаляват и разходите за отопление.

Друга възможна комбинация е с термопомпа. При тази бивалентна работа термопомпата не само осигурява топла вода през цялата година, но и действа като отоплителна система. В случай на върхови натоварвания при много ниски външни температури се включва газовият котел.

Газовият кондензен котел може също така да работи с отоплителна инсталация на биомаса. Независимо дали става въпрос за котел на дърва, на пелети или на дървесен чипс: и в този случай газовият котел ще се включва само при неочаквано високо потребление на топлоенергия.

Предимства и услуги на Viessmann

Управление чрез приложение, удължено гаранционно обслужване или сключване на договори за топлоснабдяване — научете повече за широката гама от услуги на Viessmann.

 

С приложението ViCare можете удобно да управлявате Вашата газова отоплителна система Viessmann и да пестите енергия - по всяко време и от всяко място. Така винаги имате поглед върху състоянието на системата.

→ Информация и изисквания Приложение ViCare

 

Всеки, който регистрира своята нова газова отоплителна система Viessmann онлайн чрез интернет интерфейса Vitoconnect, получава удължена гаранция от пет години. Освен това приложението ViCare дава възможност за лесно и удобно управление на газовата отоплителна система чрез интернет.

→ *Предпоставки за получаване на гаранция

 

Искате да се насладите на на най-добро обслужване и комфорт? За вас са важни сигурността в планирането и удължените гаранционни срокове? Тогава узнайте повече за нашата оферта Viessmann Heat. С Viessmann Heat можете да наемете новата си газова отоплителна система, вместо да я купувате.

→ Вместо да купувате, вземете под наем Вашата нова газова отоплителна система

Продуктова гама

Независимо дали става въпрос за газови кондензни котли, подови котли с вграден соларен топлообменник или каскадни нагреватели за по-високо потребление: Viessmann предлага подходящия газов кондензен котел за широк кръг потребности