Търсене на продукти

Газови котли и стенни котли за всяко потребление

Поискайте съвет

За удобното производство на топлинна енергия с природен газ Viessmann предлага различни технологии, които  удовлетворяват всякакви  нужди и са съобразени с всякакви условия. Продуктовата гама включва и газови отоплителни инсталации  за нови и съществуващи сгради, както и за апартаменти и еднофамилни къщи. С тях могат да се реализират и големи проекти в жилищния, търговския и общинския сектор.

Компактни газови кондензни котли като интериорен акцент

Стенните газовите кондензни котли са особено подходящи за нови сгради и малки апартаменти. Това са изключително компактни уреди за стенен монтаж, които могат  да намерят място в почти всяко помещение. Използват се само за отопление или за отопление и подгряване на топла вода за битови нужди. Двуконтурните котли подгрявата вода за битови нужди на проточен принцип - когато има необходимост за това. При по-голщмо потребление на топла вода се предлагат компактни уреди с вграден водосъдържател или едноконтурни котли с допълнителен серпентинен бойлер за топла вода.    


Газови котли  за по-голяма ефективност при  голямо потребление на топла вода

При този тип отоплителна системи е необходимо повече място за инсталирането на газовите кондензни котли и бойлер за топла вода. Това е особено ефективно, ако се изискват по-големи количества.

Ако за подгряване на  БГВ трябва да се включи  соларна инсталация, е препоръчително да се използват газови кондензни котли с вграден соларен топлообменник. Той се монтира близост до точката на водочерпене и загрява БГВ. В тези комбинирани системи отоплението и БГВ не се смесват. Стоящите газови котли с вграден бойлер предварително разработени за бивалентна работа. Това означава, че за покриване на топлинното потребление те могат лесно да се комбинират с друг отоплителен уред. По отношение на техническите характеристики газовите кондензни котли Viessmann са на най-високо ниво и диапазонът им на мощност обхваща от 2 до 100 киловата (kW). Така те могат по всяко време да отопляват ефективно и надеждно еднофамилни и двуфамилни къщи и малки кооперации.

Кондензните  газови  котли се предлагат и с по-големи мощности. Те се използват предимно в сгради с високо потребление на топлина. Това обикновено са жилищни блокове, обществени и търговски сгради. Посредством функцията за каскадно свързване няколко уреда могат да бъдат свързани бързо в една инсталация и да осигуряват надеждна топлина и в тази сфера.

Съчетаване на грижа за климата и икономичната работа

Газов кондензен котел Vitodens-343-F

Чрез замяна на страрите си котли с високоефективни кондензни газови котли крайните потребители могат да спестят  значително количество енергия - в комбинация със слънчева инсталация до 35 %. Изразено в цифри, това означава десет процента от общото потребление на енергия в Германия, като същевременно  емисиите на CO₂  се намаляват с до 54 милиона тона годишно.

Спестяванията се постигат благодарение на високоефективното оползотворяване  на енергията от кондензационната технология. Основанието е, че енергийното съдържание на горивото се превръща почти изцяло в топлина. Отопляващите се с газов кондензен котел в дългосрочен план поддържат ниски разходи за отопление и в същото време намаляват вредното въздействие върху околната среда. Защото  по-ниското потребление на гориво означава и по-ниски емисии на CO₂.

Всички газови кондензни котли Viessmann отговарят на общоевропейските изисквания за ефективна кондензна техника. При тях над 98% от използваната енергия се превръща в топлина. С тази ненадмината висока ефективност всеки ползвател на тподобна инсталация дава своя активен принос за опазването на климата и околната среда.

Как работят  кондензните инсталации на газ

Както вече споменахме,    при кондензната технология енергията се оползотворява  особено ефективно. В нея се използва не само топлината, получена като измерима температура на газовете при изгаряне (калоричност), но и съдържащата се в тях водна пара (топлинна ефективност). Там се натрупва „скрита“  топлина, която при по-старите отоплителни системи се отвежда навън през комина. Това се постига чрез прекарването на образуваните при изгарянето отработени газове през топлообменник докато се кондензира водната пара, съдържаща се в тях. При кондензирането  се отделя топлинна енергия, която се използва за предварително загряване на водата.

Подробно описание на отоплителната технология можете да намерите в раздела, посветен на газовата кондензационна технология.

Стенен газов кондензен котел Viessmann Vitodens 200-W

Надеждни решения за отопление от бъдещето още днес

Нуждата от спестяващи ресурси технологии за отопление става все по-осезаема. Новите газови кондензни котли и бойлери трябва не само да работят с ниски емисии на отработените газови, но и да предлагат устойчиво решение за бъдещето. В отговор на това Viessmann вече е внедрил  бъдещето в своите газови кондензни котли. Благодарение на  системата за контрол на горенето газовите кондензни котли се настройват  автоматично към различни видове газ - включително и към примеси на биогаз. Освен това продуктите вече са пригодени за работа с газови смеси със  съдържание  на водород  до 20 %.  Желанието ни обаче е този дял да се повиши.

  

Научете повече за отоплителните уреди на Viessmann "H2-ready".

Предимствата на газовите кондензни котли

Кондензната технология вече е стандартна за новите газови отоплителни системи. Ако изберете тази технология, ще се възползвате от множество предимства:

Енергията, съдържаща се в горивото, се превръща в топлина почти без загуби
Ефективното изгаряне намалява разходите за отопление и емисиите на CO₂
Доказаната технология осигурява висока надеждност при работа и намалява риска от неочаквани повреди
Възможност за комбинация с отоплителни системи с възобновяеми източници

Друг аргумент за избора на кондензен котел на  газ  е, че не е необходимо складирате енергия у дома. Ако има връзка с газопреносната мрежа, не е необходим резервоар. Компактните газови кондензни котли също така не заемат много място.

Жилищна сграда с газов котел на Viessmann в подземния етаж и слънчеви термални панели на покрива

Лесно комбиниране със системи за отопление от възобновяеми източници

Както бе споменато в началото, високата съвместимост е едно от предимствата на газовата кондензационна технология. На практика това означава, че повечето газови кондензни котли са фабрично подготвени за комбинирана работа.  Като високо екологична и икономична  се е доказала  най-вече комбинацията от газов кондензен котел и  слънчеви   инсталации. При това съчетание слънчевата инсталация осигурява топлата вода с помощта на безплатната слънчева енергия. Така  натоварването на газовия котел е по-срабо.  Следователно намаляват и разходите за отопление.

Друга възможна комбинация е с термопомпа. При тази бивалентна работа термопомпата не само осигурява топла вода през цялата година, но и действа като отоплителна система.  В случай на върхови натоварвания при много ниски външни температури се включва газовият котел.

Газовият кондензен котел  може също така  да работи с отоплителна инсталация  на биомаса. Независимо дали става въпрос за котел на дърва, на пелети или на дървесен чипс: и в този случай газовият котел ще се включва само при неочаквано високо потребление на топлоенергия.

С приложението ViCare можете удобно да управлявате Вашата газова отоплителна система Viessmann и да пестите енергия - по всяко време и от всяко място. Така винаги имате поглед върху състоянието на системата.

→ Информация и изисквания Приложение ViCare

  

Продуктова гама

Независимо дали става въпрос за газови кондензни котли, подови котли с вграден соларен топлообменник или каскадни нагреватели за по-високо потребление: Viessmann предлага подходящия газов кондензен котел за широк  кръг потребности