Търсене на продукти

Общи условия за Уебсайта на Carrier

Този Уебсайт, включително всеки подсайт, достъпен чрез началната страница (събирателно „Уебсайтът“), се управлява от корпорацията Carrier Global, нейните дъщерни дружества, филиали и/или свързани лица (събирателно Carrier). Carrier предлага на Вас и организацията, която имате пълномощия да представлявате (наричани по-долу „Вие“ или „Вас“), този Уебсайт, за да Ви предостави онлайн достъп до информация за Carrier и нейните продукти, услуги и възможности. Настоящите Общи условия уреждат Вашия достъп до Уебсайта и използването му. С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТА ПРИЕМАТЕ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ. АКО НЕ ГИ ПРИЕМАТЕ, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ УЕБСАЙТА.

1.  ОГРАНИЧЕН ЛИЦЕНЗ

Съгласно изложените тук Общи условия и всички приложими местни закони и разпоредби Carrier Ви предоставя неизключително, лично, ограничено и без възможност за прехвърляне право да осъществявате достъп до, използвате и показвате този Уебсайт и съпътстващите материали и/или да научите за продуктите, услугите и възможностите на Carrier. Това упълномощаване не представлява прехвърляне на право на собственост върху Уебсайта и съдържащите се тук материали и подлежи на следните ограничения: (1) Трябва да запазите всички авторски права и други права на собственост във всички копия на Уебсайта и материалите; и (2) нямате право да променяте Уебсайта или материалите по какъвто и да е начин, нито да възпроизвеждате, показвате публично, изпълнявате, разпространявате или използвате Уебсайта и материалите по друг начин за каквито и да било обществени цели, освен ако тук не е посочено друго. Carrier не гарантира, нито декларира, че използването на материалите на този Уебсайт от Ваша страна не нарушава правата на трети страни, които не са свързани с Carrier.

2.  ЗАПАЗВАНЕ НА ПРАВА И СОБСТВЕНОСТ

Показаните на този Уебсайт търговски марки, логотипи и марки на услуги са регистрирани и нерегистрирани търговски марки на Carrier, нейните лицензодатели или доставчици на съдържание или други трети страни. Всички тези търговски марки, логотипи и марки на услуги принадлежат на съответните им собственици. Нищо на този Уебсайт не може да се тълкува като предоставяне, косвено, на принципа на estoppel или по друг начин, на какъвто и да е лиценз или право за използването на която и да било търговска марка, лого или марка на услуга, показани на Уебсайта, без предварително писмено разрешение от собственика, освен ако тук не е посочено друго. Carrier си запазва всички права, които не са изрично предоставени на и за Уебсайта и неговото съдържание.

3.  ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Информацията, представена на този Уебсайт, е само с информационна цел, предоставя се във вида в който е, на нея не трябва да се разчита/тя не трябва са се използва като единствена основа за вземане на решения без консултиране с по-големи, по-точни, по-пълни или по-навременни източници на информация. Въпреки че Carrier полага много усилия, за да поддържа информацията и документите на този Уебсайт точни, пълни и актуални, Carrier не прави никакви декларации и не дава каквито и да било гаранции по отношение на този Уебсайт или неговото съдържание. Всяко разчитане на материалите на този Уебсайт е на ваш собствен риск. Сайтът може да съдържа определена информация за минали периоди. Тя не е непременно актуална и се предоставя само за справка.

4.  ПРОМЕНИ

Carrier има право периодично да променя настоящите Общи условия. Промените няма да влизат в сила със задна дата и отношенията Ви с Carrier ще се уреждат от най-актуалната версия на Общите условия, която винаги ще се намира на Уебсайта. Carrier ще се опита да Ви уведомява за съществени промени; например чрез известие за услугата, публикувано на Уебсайта. Ако продължите да използвате Уебсайта, това представлява приемане от Ваша страна на всички такива промени. Периодично трябва да посещавате тази страница, за да прегледате актуалните Общи условия.

5.  ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТА

Когато осъществявате достъп до и използвате този Уебсайт, нямате право:

 1. да използвате което и да било устройство, програма, алгоритъм, методология или друг подобен или еквивалентен ръчен процес за достъп, придобиване, копиране или наблюдение на каквато и да е част от Уебсайта или каквото и да било съдържание или по някакъв начин да възпроизвеждате или заобикаляте навигационната структура или представяне на Уебсайта или каквото и да било съдържание, за да получите или да се опитате да получите материали, документи или информация чрез каквито и да било средства, които не са предоставени специално чрез Уебсайта;

 2. да се опитвате да получите неупълномощен достъп до която и да е част или функция на Уебсайта или други системи или мрежи, свързани с Уебсайта или с който и да е сървър на Carrier, или до някоя от услугите, предлагани на или чрез Уебсайта, посредством промяна от хакери, сдобиване с паролата или други незаконни средства;

 3. да проучвате, сканирате или тествате уязвимостта на Уебсайта или която и да е мрежа, свързана с Уебсайта, нито да нарушавате мерките за сигурност или удостоверяване на Уебсайта или която и да е мрежа, свързана с Уебсайта;

 4. да използвате обратно търсене, да проследявате или да се опитвате да проследите каквато и да е информация на друг потребител или посетител на Уебсайта или друг клиент на Carrier, включително всеки профил на Carrier, който не Ви принадлежи, до съответния източник или да използвате Уебсайта или която и да било услуга или информация, предоставени или предлагани от или чрез Уебсайта, по какъвто и да е начин, при който целта е да се разкрие обезпечена от Уебсайта информация, включително, без изброяването да е изчерпателно, лични идентификациони данни или информация, различна от Вашата собствена. Приемате, че няма да предприемате действия, които налагат прекомерно или непропорционално голямо натоварване върху инфраструктурата на системите или мрежите на Уебсайта или Carrier или на които и да е системи или мрежи, свързани с Уебсайта или с Carrier;

 5. да използвате каквото и да било устройство, софтуер или програма, за да пречите или да се опитате да пречите на правилното функциониране на Уебсайта, извършването на транзакция на Уебсайта или на използването на Уебсайта от друго лице;

 6. да фалшифицирате заглавките или манипулирате по друг начин идентификаторите, за да прикриете произхода на съобщение или предаване, което изпращате до Carrier на или чрез Уебсайта или която и да било услуга, предлагана на или чрез Уебсайта;

 7. да твърдите, че сте или че представлявате друго лице, или да се представяте за друго физическо или юридическо лице;

 8. да използвате Уебсайта или каквото и да било съдържание за цели, които са незаконни или забранени от настоящите Общи условия, или да предлагате извършването на незаконна дейност или друга дейност, която нарушава правата на Carrier или други страни;

 9. да използвате предоставената на Уебсайта информация за връзка за неупълномощени цели, включително маркетинг;

 10. да използвате хардуер или софтуер, който е предназначен да нанесе щети или да попречи или да се опита да нанесе щети или да попречи на правилното функциониране на Уебсайта или да прехваща тайно системни данни или лична информация от Уебсайта;

 11. да прекъсвате или да се опитвате да прекъсвате работата на Уебсайта по какъвто и да е начин.

Carrier си запазва правото по свое собствено усмотрение да ограничи или прекрати Вашия достъп до или използването на Уебсайта от Ваша страна по всяко време без предупреждение. Прекратяването на достъпа или използването няма да отмени или засегне друго право или облекчение, на което Carrier може да има право по закон или според правните принципи за справедливост.

6.  ИЗПРАТЕНА ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ИНФОРМАЦИЯ

Потвърждавате, че носите отговорност за всеки материал, който можете да изпратите чрез Уебсайта, включително законността, надеждността, целесъобразността, оригиналността и авторското право на всеки такъв материал. Нямате право да качвате, разпространявате или по друг начин да публикувате чрез този Уебсайт съдържание, което:

 1. е поверително, частно, фалшиво, измамническо, клеветническо, нецензурно, заплашително, нарушаващо права на поверителност или публичност, нарушаващо правата на интелектуална собственост, обидно, незаконно или нежелателно по друг начин;

 2. може да представлява или насърчава престъпление, да нарушава правата на която и да е страна или по друг начин да поражда отговорност или да нарушава закон; или

 3. може да съдържа софтуерни вируси, политически кампании, верижни писма, масови съобщения или каквато и да е форма на спам.

Ако изпратите материали, и освен ако не посочим друго, предоставяте на Carrier неограничено, неизключително, без изплащане на лицензионно възнаграждение, безсрочно, неотменяемо и подлежащо на пълно сублицензиране право да използва, възпроизвежда, променя, адаптира, публикува, превежда, създава производни творби от, разпространява и показва тези материали в целия свят във всяка медия. Освен това се съгласявате, че Carrier има право да използва всички идеи, концепции или похвати, които Вие или действащи от Ваше име лица предоставите на Carrier. Предоставяте на Carrier правото да използва името, което изпратите във връзка с този материал, ако реши да го направи.

Някои функции, които могат да бъдат достъпни на този Уебсайт, изискват регистрация и/или използване на парола. Носите отговорност да пазите паролата си. Приемате, че носите отговорност за всички направени изявления и действия или пропуски, възникнали чрез използването на паролата Ви. Ако имате причина да подозирате или сте разбрали за загубата, кражбата или неупълномощеното използване на паролата Ви, незабавно уведомете Carrier.

7.  ХИПЕРВРЪЗКИ И САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Определени връзки към уебсайтове, предоставени на този Уебсайт, ще стартират сайтове в интернет, които не са под контрола на Carrier. Carrier предоставя тези външни връзки единствено като удобство за Вас и предоставянето им не представлява одобрение от Carrier на съответния сайт или на съдържанието, продуктите или услугите, съдържащи се или предлагани в него. Съответно Carrier не прави декларации, нито дава гаранции по отношение на наличността или съдържанието, включително подвръзките, намерени на тези сайтове.

Когато се регистрирате за, поръчате или закупите продукти или услуги от която и да е трета страна, чиято връзка към уебсайт е посочена на този Уебсайт, сключвате споразумение с тази трета страна. В тези случаи трябва да прегледате и разберете публикуваните от нея общи условия, декларацията ѝ за поверителност и правилата ѝ за „бисквитки“, преди да се регистрирате, да направите поръчка или извършите покупка. Освен в степента, изрично посочена тук, Споразумението, упоменато тук от Carrier, няма да се прилага в тези случаи. Carrier поема ангажимент да се свързва с компании, които споделят притесненията на Carrier относно поверителността. Carrier обаче не може и не контролира начина, по който тези страни използват или събират информация или управляват бизнеса си.

8.  ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ГАРАНЦИИ И ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

В СТЕПЕНТА, РАЗРЕШЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, CARRIER ИЗРИЧНО ОТХВЪРЛЯ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ИЗБРОЯВАНЕТО ДА Е ИЗЧЕРПАТЕЛНО, ПОДРАЗБИРАЩИТЕ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И ПРИГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ И ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ, ЧЕ МАТЕРИАЛИТЕ НА УЕБСАЙТА СА ПЪЛНИ, ВЕРНИ, ТОЧНИ, ПОЛЕЗНИ, НАДЕЖДНИ ИЛИ НЕ СА В НАРУШЕНИЕ, КАКТО И ГАРАНЦИИ, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ОТ ХОДА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЛИ ХОДА ЗА ДОГОВАРЯНЕ; ЧЕ ДОСТЪПЪТ ДО УЕБСАЙТА ЩЕ БЪДЕ БЕЗ ПРЕКЪСВАНИЯ ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ; ЧЕ УЕБСАЙТЪТ ЩЕ БЪДЕ БЕЗОПАСЕН; ЧЕ НА УЕБСАЙТА ИЛИ НА СЪРВЪРА, ЧРЕЗ КОЙТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ, НЯМА ДА ИМА ВИРУСИ; ИЛИ ЧЕ ИНФОРМАЦИЯТА НА УЕБСАЙТА ЩЕ БЪДЕ ПЪЛНА, ТОЧНА ИЛИ НАВРЕМЕННА.

АКО ИЗТЕГЛИТЕ МАТЕРИАЛИ ОТ ТОЗИ УЕБСАЙТ, ПРАВИТЕ ТОВА ПО СВОЕ УСМОТРЕНИЕ И НА СВОЙ РИСК. НОСИТЕ ЦЯЛАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСИЧКИ ЩЕТИ ПО КОМПЮТЪРНАТА СИ СИСТЕМА ИЛИ ЗАГУБАТА НА ДАННИ В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗТЕГЛЯНЕТО НА ТЕЗИ МАТЕРИАЛИ.

ПОТВЪРЖДАВАТЕ И ПРИЕМАТЕ, ЧЕ ПОЕМАТЕ ПЪЛНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТА ОТ ВАША СТРАНА. ПОТВЪРЖДАВАТЕ И ПРИЕМАТЕ, ЧЕ ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ИЗПРАТИТЕ ИЛИ ПОЛУЧИТЕ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТА ОТ ВАША СТРАНА, МОЖЕ ДА НЕ Е ЗАЩИТЕНА И Е ВЪЗМОЖНО ДА БЪДЕ ПРЕХВАНАТА ОТ НЕУПЪЛНОМОЩЕНИ СТРАНИ. ПОТВЪРЖДАВАТЕ И ПРИЕМАТЕ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТА ОТ ВАША СТРАНА Е НА ВАШ РИСК И ЧЕ УЕБСАЙТЪТ ВИ СЕ ПРЕДОСТАВЯ БЕЗПЛАТНО. ПРИЗНАВАЙКИ ТОВА, ПОТВЪРЖДАВАТЕ И ПРИЕМАТЕ, ЧЕ В НАЙ-ПЪЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, НИТО CARRIER, НИТО НЕЙНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ ИЛИ ДОСТАВЧИЦИТЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ – ТРЕТИ СТРАНИ, НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ПРЕКИ, КОСВЕНИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ИЗБРОЯВАНЕТО ДА Е ИЗЧЕРПАТЕЛНО, ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, КОМПЮТЪРНИ ВИРУСИ, ПОВРЕДЕНИ ФАЙЛОВЕ, ПОВРЕДА НА КОМУНИКАЦИОННА ЛИНИЯ, ПРЕКЪСВАНЕ НА РАБОТАТА НА МРЕЖА ИЛИ СИСТЕМА, ПРОПУСНАТИ ПЕЧАЛБИ ИЛИ КРАЖБА, УНИЩОЖАВАНЕ, НЕУПЪЛНОМОЩЕН ДОСТЪП ДО, ПРОМЯНА НА, ЗАГУБА ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗАПИСИ ИЛИ ДАННИ), НАКАЗАТЕЛНИ, ПРИМЕРНИ, СЪПЪТСТВАЩИ, СПЕЦИАЛНИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ИЛИ ДРУГИ ВРЕДИ, ПОРОДЕНИ ОТ ИЛИ СВЪРЗАНИ ПО ДРУГ НАЧИН С УЕБСАЙТА ИЛИ ДРУГ САЙТ, ДО КОЙТО ИМАТЕ ДОСТЪП ЧРЕЗ ВРЪЗКА ОТ ТОЗИ УЕБСАЙТ, ИЛИ ОТ ДЕЙСТВИЯ, КОИТО CARRIER ПРЕДПРИЕМЕ ИЛИ НЕ УСПЕЕ ДА ПРЕДПРИЕМЕ В РЕЗУЛТАТ ОТ СЪОБЩЕНИЯ, ИЗПРАТЕНИ ОТ ВАС ДО CARRIER, ИЛИ ЗАБАВЯНЕТО ПРИ ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА, ИЛИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ, ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ, РЕКЛАМИРАНИ НА ИЛИ ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА, ПРЕМАХВАНЕТО ИЛИ ИЗТРИВАНЕТО НА МАТЕРИАЛИ, ИЗПРАТЕНИ ДО ИЛИ ПУБЛИКУВАНИ НА УЕБСАЙТА, ИЛИ ВЪЗНИКНАЛИ ПО ДРУГ НАЧИН ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТА, СЪГЛАСНО ДОГОВОР, НЕПРАВОМЕРНО УВРЕЖДАНЕ, СТРИКТНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ДРУГО ДОРИ АКО CARRIER ИЛИ НЯКОЙ ОТ НЕЙНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ СА БИЛИ УВЕДОМЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ЩЕТИ.

9.  ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ

Приемате да обезщетите и да предпазвате Carrier и нейните длъжностни лица, директори, акционери, служители, изпълнители, представители, лицензодатели, доставчици на услуги, подизпълнители и доставчици от каквито и да е искания, загуби, отговорност, претенции или разходи (включително адвокатски хонорари) срещу Carrier от която и да е трета страна, причинени или произтичащи от или във връзка с използването на Уебсайта от Ваша страна и съдържанието, което предоставяте, както и всяко нарушение на настоящите Общи условия.

Ако причините техническо прекъсване на Уебсайта или системите, предаващи Уебсайта за Вас или други хора, приемате, че носите отговорност за всички и всякакви загуби, задължения, разходи, щети и разноски, включително разумни адвокатски хонорари и съдебни разходи, които произтичат от или са в резултат на това прекъсване. Carrier си запазва правото, за своя сметка, да поеме цялата защита и изключителния контрол върху всяко съдържание, което иначе подлежи на обезщетение от Вас, и в този случай Вие приемате да си сътрудничите с Carrier в защитата на това съдържание.

  

10.  ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ЮРИСДИКЦИЯ

Този Уебсайт се поддържа и контролира от Carrier в щата Флорида, САЩ. Carrier не претендира, че материалите на този Уебсайт са подходящи или достъпни за използване на други места извън САЩ, и достъпът до този Уебсайт от територии, където съдържанието му е незаконно, е забранен. Ако осъществите достъп до този Уебсайт от места извън Съединените щати, носите отговорност за спазването на всички местни закони. Съдържанието и използването на този Уебсайт се уреждат от законите на щата Флорида, без от тях да се привеждат в действие принципи или правила за стълкновение на закони.

  

Последна актуализация: 25 март 2020 г.