Търсене на продукти

Електрически генератори за пара и гореща вода за промишлеността

Поискайте съвет

Опазването на природните ресурси, намаляването на емисиите на CO2 и използването на технологии, щадящи климата, също са  сред целите, които определят производствените процеси и осигуряват по-нататъшното осъществяване на проектите. В идеалния случай  необходимите и целесъобразни от екологична гледна точка действия се изплащат и икономически. За да се постигне това, Viessmann предлага ориентирани към бъдещето системни решения, работещи на базата на електроенергия — също и за големи промишлени котелни системи.

Все по-голямо значение на съобразените с климата производствени процеси  

През 2015 г.  беше постигнато  Парижкото  споразумение от конференцията за климата, в която участваха 195 държави. Основната му цел е глобалното затопляне да бъде ограничено до максимум 1,5 градуса по Целзий. За да бъде постигната тази цел, световната икономика трябва да се промени така, че не влияе неблагоприятно на климата. За да  успее  това, е необходимо участието на всички отрасли. Всички частни, както и публични инвестиции трябва да подпомагат изпълнението на целите в областта на климата.

Ето защо за промишлените производства е важно да се разчита на възобновяеми енергийни източниц, да се намали използването на изкопаеми горива и най-вече да се намалят емисиите на CO2. Една от възможностите е да използват за отопление собствените си мощности.

Използване на остатъчната електроенергия за производство на пара и топлина

Вятърната и слънчевата енергия намират все по-голямо място в електрическата мрежа. Но това означава, че в производството има върхови натоварвания. В определени моменти има излишък на електроенергия. Тези пикове трябва да се използват екологично и икономически разумно. С помощта на технологията "power-to-heat" тази електроенергия, наред с другото,  може да подпомогне производството на топлоенергия и пара в промишлеността. Процесът "power-to-heat" придобива  в хода на енергийния преход  все по-голямо значение като хибридна система за съхранение на енергия. При него не само се използва излишната електроенергия, но и се спестяват изкопаеми горива и се намаляват емисиите на CO2.

С Viessmann имате  на своя страна  надежден партньор и в тази област. За индустриална употреба предлагаме електрически и хибридни котли в стандартни диапазони на мощност,   както и котли, които могат да бъдат пригодени за конкретни проекти.

Захранване с електроенергия — как се  извършва това технически?

Електрическите и хибридните котли използват остатъчната електроенергия за производство на пара или топлина. Това се осъществява посредством разположени в котела фланцови нагревателни елементи, които са проектирани като т.нар. патронни нагреватели и са прикрепени към котела чрез дюзи. Патронните нагреватели се характеризират с висока устойчивост на корозия и механични натоварвания. Наред с това в зависимост от изискванията могат да се използват различни дължини на потапяне в котела до 4,5 метра. Това води до оптимално оползотворяване на енергията за производство на пара и топлина.

Предимства на производството на електроенергия

В допълнение към намаляването на емисиите на CO2 и по-малкото количество изкопаеми горива,  при използването на електрически генератори на пара и топла вода  има и други предимства. Наред с другото, това означава и намаляване на разходите, тъй се плащат по-ниски такси за емисии.  Също така се налага закупуването и съхранението на по-малко суровини.  При чисто електрическите котли  това дори може изцяло да се избегне. Освен това патронните нагреватели улесняват поддържането на  топлина в котлите в режим на готовност. По този начин общият цикъл на горивната уредба се намалява и се осигурява по-ниско износване.

Както хибридните, така и изцяло електрическите котли използват и евтина електроенергия. Това може да бъде нощна електроенергия или излишък от електроенергия, генериран от самите тях. Във всеки случай експлоатационните разходи  намаляват.   И на последно място, и при двата вида конструкции се отбелязва висока ефективност и широк диапазон на регулиране. Допълнителни подробности и повече информация можете да намерите на страниците за хибридни котли и изцяло електрически котли.

Продуктова гама

Обширната гама от  промишлени  електрически  котли за пара и топла вода на Viessmann включва хибридни, както и изцяло електрически котли. Цялостната енергийна инсталация се допълва от отлично съгласуваната система за управление  в отворен и затворен цикъл, както и горивните системи, системите за поддържане на налягането, помпите, вентилите, системите за рекуперация на топлина и димоотводите.