Търсене на продукти

Пробив в щадящо климата отопление с водород

Viessmann разработва иновативни стенни газови котли на чист воород | Сет за модернизиране за лесно преобразуване от природен газ към новите енергоносители | Други системи за производство на топлинна и електрическа енергия в процес на разработка

4. ноември 2021 Allendorf (Eder)  – Постигането на поставените климатични цели в строителния сектор е възможно. Viessmann e един от първите производители в света, който разработи газови кондензни котли, които могат да работят с чист водород и следодаветлно не отделят  CO2. “С този пробив успяхме да направим огромна стъпка към реализиране на целите на Парижкото споразумение в сградния сектор" сподели д-р Маркус Клауснер,  Chief Technology Officer при Viessmann Climate Solutions SE.  

Преминаване от природен газ на водород само с няколко лесни стъпки

Прототипите, работещи 100% на водород, които в момента са инсталирани на тестовите стендове в центъра за изследвания и развитие в централата на Viessmann в Алендорф (Едер), Северен Хесен, са базирани на доказаните във вермето, серийно произвеждани газови кондензни котли и са адаптирани към изискванията за работа с чист водород.  Основните модификации включват по-специално адаптирането на горелката и новите разработки на системите за горене, наблюдение и контрол на пламъка.

Избраната техническа концепция позволява по-късно серийните устройства да работят с природен газ и смес от природен газ и водород, както и с чист водород.  Това означава, че новите кондензни котли могат да работят с природен газ като стандартните газови кондензни котли преди да е налично снабдяването с новите енергоносите и са подготвени за бъдещето за работа с чист водород. За работа с новия енергиен източник трябва да се смени само горелката, за която се разработва комплект за модернизиране.

В приложение от 2023 г.

След тестовете на прототипите следват фазите на сертифициране, изпитания на качество и устойчивост и накрая инсталиране на новите устройства в реални отоплителни системи. Първото практическо приложение на уредите в работещи инсталации ще се състои в Кайзершеш (Рейнланд-Пфалц) в началото на 2023 г. като част от проекта SmartQuart, финансиран от Федералното министерство на икономиката.

Използването на водород е от решаващо значение за постигане на климатичните цели

Отоплителният бранш играе решаваща роля за постигането на климатичните цели до 2045 г. Само с използването на всички технологични възможности може да се постигне необходимата декарбонизация на наистина широка основа. Ето защо експертите виждат решението за едно надеждно, безопасно, достъпно и същевременно неутрално за климата производство на топлина в разумен микс, в който освен електричеството се използват и възобновяеми енергийни източници. Особено „зеленият“ водород ще бъде от голямо значение.  Използването му, особено в съществуващи сгради, е логичният начин за щадящо климата отопление. Освен това с използването на техника за отопление на водород може незабавно да се постигне значително намаляване на емисиите CO2, за да се осигури неутрален по отношение на климата сграден фонд до 2045 г.  Като иновационен лидер в областта на отоплителната техника, Viessmann вече предлага широка гама от ефективни H2-ready енергийни системи и решения.  

Имате въпроси?

Телефон за връзка с Viessmann

Свържете се с нас за да Ви консултираме най-добре.