Търсене на продукти

Водоподгреватели за топла вода според потреблението

Поискайте съвет

Потреблението на топла вода топла е много различно във всяко домакинство. Най-важните фактори, които оказват влияние, са броят на живущите, от една страна, и от друга - предпочитанията за къпане. Пример: ако трима членове на семейството отиват на работа и на училище по едно и също време сутрин,  трябва за кратко да бъде осигурено голямо количество топла вода за душ.  Ако по това време само един от членовете на семейството трябва да ползва топла вода, потреблението обикновено е различно.

За любителите на редовното вземане на вана е също необходима достатъчно топла вода. И накрая, бойлерът трябва да осигурява достатъчно количество вода и в случаите, когато на различни места в сградата се ползва  едновременно  топла вода, например в многофамилни жилища.

Водонагревателите Viessmann Vitocell отговарят на тези  условия във всяко едно отношение, а освен това задоволяват и най-взискателните изисквания по отношение на оборудването. Уредите могат да се комбинират с различни термогенератори. Водонагревателите Vitocell са точно толкова  подходящи за работа в двоен режим с кондензен котел, колкото и за работа с екологична термопомпа или котел на твърдо гориво. Във всеки случай се препоръчва изграждането и на слънчева термосистема, за да се пести енергия и водата да се затопля безвъзмездно.

Осигуряване на топла вода за всяка нужда

Топлата вода може да се добива  по различни начини. Ако се доставя централно, е задължително да бъде свързана със съществуваща отоплителна система. В този случай термогенераторът  служи не само за отопление, но също така гарантира, че  по всяко време на деня ще  има топла вода.

Друга възможност е топлата  вода да се подава  децентрализирано. За тази цел често се използват системи за топла вода на ток,  като например Viessmann Vitotherm. Те не са свързани с отоплението и могат лесно да се монтират допълнително.  При тях е без значение дали устройствата са бойлери или проточни или акумулиращи водонагреватели.

Бойлер на принципа на проточния водонагревател  

В допълнение към централизираното и децентрализираното  подаване на БГВ може да се използва и модул за студена  вода Viessmann Vitotrans 353. Тези модули са добавка към буферните съдове за топла вода в продуктовата гама Vitocell. Топлата вода за битови нужди се загрява удобно и хигиенично на принципа на проточния водонагревател. Тя не се съхранява. Вместо това се загрява до желаната температура, като се използва енергията от буферния съд. От своя страна той може да се комбинира с голямо разнообразие от системи.

Бойлер за топла вода за по-голяма ефективност

Свързването на бойлер за топла вода към съществуващата отоплителна система е целесъобразно по икономически и екологични причини. Защото, ако топлоподаването се осъществява чрез слънчева енергия, не е необходимо да се изгарят (изкопаеми) горива, което се отразява благоприятно на природата.  Независимо дали се използва с конвенционален котел или в комбинация със слънчева термална система: като комплексен доставчик Viessmann предлага подходящия бойлер за всяка нужда.

Разновидности на бойлерите  за топла вода Viessmann

Бойлерите за топла  вода Viessmann се характеризират с висока ефективност, разнообразие и лесен монтаж. Те се предлагат в различни разновидности:

  • вертикални бойлери за БГВ (Vitocell 100-L, Vitocell 100-V и Vitocell 300-V)
  • хоризонтални бойлери за БГВ (Vitocell 100-H и Vitocell 300-H)
  • подови бойлери за БГВ (Vitocell 100-W)

В зависимост от модела обемът варира от 120 до 1000 литра. Това прави бойлерите за БГВ на Viessmann подходящи не само за еднофамилни къщи, но и за жилищни сгради с голямо потребление на БГВ.

Двукомпонентни  бойлери за слънчеви термосистеми

Двукомпонентният бойлер  е незаменим компонент на соларната термосистема. Това е така, тъй като той приема топлината, генерирана от системата, и я предава на водата. Двукомпонентните бойлери за БГВ на Viessmann имат по две отделни нагревателни серпентини и загряват водата както чрез слънчевата термосистема, така и чрез котел. Това гарантира, че  температурата  се поддържа  винаги  на  желаното ниво. По желание бойлерите се изработват от стомана с емайлово покритие Ceraprotect (Vitocell 100-V, Vitocell 100-W, Vitocell 100-B, Vitocell 100-U) или от неръждаема стомана (Vitocell 300-V, Vitocell 300-H, Vitocell 300-B).

Основният показател за осигуряване на хигиената при подгряване на питейна вода е вътрешната повърхност на бойлера. Затова Viessmann залага на две концепции за качество: Емайл Ceraprotect за сигурна и дълготрайна защита от корозия в продуктовата група Vitocell 100 и неръждаема стомана за най-високите хигиенни изисквания в продуктовата група Vitocell 300.

Буферни съдове за гореща вода за ефективно оползотворяване на топлинната енергия

Буферният съд за гореща вода служи за временно съхраняване на излишъка от произведената от термогенератора енергия и  я връща обратно в отоплителната система  само при необходимост. Натрупаната енергия може да се използва за задвижване на отоплителните вериги или за битова гореща вода. Буферните съдове за вода, като Vitocell 120-E или Vitocell 140-E, са пригодени и за бивалентна работа с термопомпа или соларна система. Те могат да поберат до 2000 литра.

Водонагреватели в два класа енергийна ефективност

Стандартно повечето акумулиращи бойлери с обем, изискващ етикетиране (вместимост до 500 литра), достигат клас на енергийна ефективност B. Като алтернатива можете да избирате между клас на енергийна ефективност А или В за избрани типове бойлери. Бойлерите от клас А са топлоизолирани с допълнителен вакуумен панел и намаляват топлинните загуби, а оттам и разходите за енергия.

Серия бойлери за БГВ Vitocell на Viessmann за обществени и търговски нужди

В продуктовата гама Vitocell ще откриете точния бойлер за БГВ за обществени  и търговски нужди. Изберете бойлер за БГВ от широката продуктова гама в зависимост от предназначението и възможностите за монтаж. Благодарение на множеството входящи и изходящи връзки, както и на допълнителните изводи за измервателните устройства, бойлерите Viessmann за обществени нужди са многофункционални и могат да се ползват в отоплителни системи с разнообразни отоплителни агрегати и топлопотребители. При по-голямо потребление на топла вода чрез колектори могат да се свържат няколко бойлера (Vitocell 100-V) и да образуват батерия.