Търсене на продукти
Vitocell 140-E

Буферен съд за гореща вода

Буферен съд за гореща вода с връзка за слънчеви колектори, обем: 400, 600, 750 и 950 литра

Универсален
Ниски топлинни загуби
Помпена станция за кръга на слънчевия колектор
Модул за прясна вода Vitotrans 353
Универсален

Особено подходящ за соларни системи, термопомпи и котли на твърдо гориво

Ниски топлинни загуби

Чрез високоефективна цялостна топлоизолация

Помпена група за кръга на слънчевия колектор

За лесен монтаж върху съд за съхранение като принадлежност (включен при капацитет 400 литра)

Модул за прясна вода Vitotrans 353

За хигиенично загряване на битова гореща вода на принципа на проточния бойлер

Подходящ за системи с няколко топлинни генератора

Чрез няколко захранващи и обратни връзки, както и допълнителни връзки за измервателни точки

Vitotrans 353 също за монтаж върху цилиндъра

Предлага се като аксесоари

Vitocell 140-E: буферен съд, който може да се комбинира по много начини.

За съхранение на вода за отопление в комбинация със соларни системи, термопомпи и котли на твърдо гориво. С вградена нагревателна серпентина за свързване към слънчеви колектори. Конструкция в съответствие с DIN 4753.

Подробности за продукта

Вместимост
  • Тип SEIA: 140 литра
  • Тип SEIC: 600, 750 и 950 литра
Разрез на продукта: Vitocell 140-E тип SEIC (750 литра)