Търсене на продукти
Vitocell 100-L

Бойлер за топла вода

Бойлер за битови системи за топла вода със зареждаща система, капацитет: 500, 750 и 950 литра.

Водосъдържател със защита от корозия
Допълнителна катодна защита
Ниски топлинни загуби
Комбинация с кондензни котли
Водосъдържател със защита от корозия

Изработен от стомана емайлирано покритие Ceraprotect

Допълнителна катодна защита чрез магнезиев анод

Външен анод за ток като аксесоар

Ниски топлинни загуби

Чрез високоефективна цялостна топлоизолация

Комбинация с кондензни котли

С опционален топлообменник Vitotrans 222 като система за зареждане, особено подходяща за комбинация с кондензни котли

Подвижна топлоизолация

За по-лесно поставяне

Електрическа нагревателна вложка и зареждащо устройство като аксесоари

Електрическа нагревателна вложка и зареждащо устройство за комбинация с термопомпи се предлагат като аксесоари

Точна температура

Дори при променлива температура на потока

Високоефективна помпа за зареждане на съда за съхранение и вода за отопление

както и с цялостна топлоизолация

Клас на енергийна ефективност: B

Тип CVL, 500 литра

Vitocell 100-L с отделен комплект топлообменник Vitotrans 222

Заедно с Vitotrans 222 (80, 120 и 240 kW), който се предлага като принадлежност, Vitocell 100-L образува система за зареждане на БГВ. Комплектът топлообменник се състои от пластинчат топлообменник, арматура и помпи, както и от топлоизолация.

Vitocell 100-L в употреба

Системата се използва за предпочитане при следните приложения и условия:

  • Краткосрочна висока пикова мощност, т.е. висока скорост на изтегляне и различно време за подгряване, напр. отопление на БГВ в закрити плувни басейни, спортни съоръжения, промишлени предприятия и кланици.
  • Големи обеми за съхранение с  поетапно зареждане и изтегляне, напр. изтегляне на вода в пикови моменти в училища, спортни съоръжения, болници, казарми, социални сгради, жилищни сгради и др.
  • Отоплителни кръгове, за които се изискват ниски температури на връщащата линия или където температурите на връщане са ограничени, напр. централно отопление или кондензни котли. Големият разлив на питейната вода води до ниска температура на връщащата линия при отоплителната вода; това обстоятелство благоприятства високата степен на кондензация при кондензната техика.
  • Ограничено свободно пространство, тъй като батерията може да предава високи мощности.

Подробности за продукта

Водосъдържател
  • Тип CVL: 500 литра
  • Тип CVLA: 750 и 950 литра
Клас на енергийна ефективност
  • Тип CVL: B
Разрез на продукта: Vitocell 100-L тип CVLA (950 литра)