Търсене на продукти

Нашият подход към устойчивостта

Създаваме  пространства за живот на бъдещите поколения

Подходът ни към устойчивостта намира израз в нашата цел: да създаваме пространства за живот на бъдещите поколения. Винаги сме работили и работим усилено за позитивна промяна и се концентриаме върху истински иновации и решения за опаване на климата. Любопитство и смелост да прокарваме нови пътища за развитие са неотменима част от нашта фирмена култура.  

Нашата стратегия за климата се разви до основен фокус "Нето нула", като част от цялостната ни стратегия за устойчивост. Повече можете да научите в нашия Viessmann доклад за устойчивост:  https://www.viessmann-climatesolutions.com/de/nachhaltigkeit.html

Нашият отговор на изменението на климата

Разглеждайки неотложността на изменението на климата и традицията на Viessmann да възприема промените, става ясно: можем и трябва да направим повече, за да създадем устойчиви решения за отопление, вентилация и охлаждане за всички. Можем и трябва да направим повече, за да направим собствените си компании устойчиви. Можем и трябва да направим повече, за да водим системна промяна към нулево нетно потребление на сградите. Така искаме да постигнем нашата стратегия за климата „LEAP to Net Zero“, която разработихме въз основа на научни рамки като  Протокола за парниковите газове и Инициативата за научно обосновани цели, както и вътрешните анализи и колективните проекти.

Днес потреблението на енергия в сградите е причина за до 40% от глобалните емисии на парникови газове. Населението на света се увеличава бързо и вече достига 8 милиарда души, които се нуждаят от ресурси под формата на енергия, материали, вода, храна и други стоки. Това води натоварване и прекомерна употреба на природните системи. Нарастващата урбанизация и непрекъснатото разрастване на големите градове изискват все повече ресурси за строителството и поддръжката на сградите. До 2030 г. се очаква в градовете да живеят 5,5 милиарда. Следователно строителният сектор играе безспорно важна роля за положителното развитие и постигането на системна промяна. С нашата климатична стратегия „LEAP to Net Zero“ ние направихме първата стъпка, за да започнем така неотложната промяна на системата.

Нашата стратегия  „LEAP to Net Zero“

"LEAP" е амбициозен план за съгласуване на нашите действия с глобалните цели в областта на климата. Този план се основава на четири стълба:  Leap,  Empower,  Advocate  и  Partner (Скок, Пълномощия, Застъпничество и Партньорство)  ("LEAP" — Скок). Заедно с нашите партньори искаме да направим скок, за да постигнем нетни нулеви емисии в собствените си дейности и в системите, в които сме интегрирани.

Научно обосновани климатични цели

Като неразделна част от нашата стратегия за климата, ние сме си поставили две конкретни цели за климата. Тези цели са валидирани от Инициативата за научно базирани цели (SBTi), за да се гарантира, че са в съответствие с науката за климата за стабилизиране на глобалното затопляне при 1,5°C. Ангажираме се да постигнем нетни нулеви операции до 2050 г. (Lead). За да постигнем това, нашата първа климатична цел е да намалим преките емисии от нашите собствени операции с поне 48% до 2030 г. (Обхват 1 и 2, в сравнение с 2019 г.).