Търсене на продукти

Котли за прегрята вода за промишлеността, търговски и общиниски обекти

Поискайте съвет
Генератор за гореща вода под високо налягане Vitomax LW в отоплителната централа в Графелфинг

Основни изисквания за производствените съоръжения и промишлените предприятия са осигуряването на топлоенергия с ниско потребление на енергия  и ниски емисии, както и високата безопасност и експлоатационна готовност. При разработването на основани на потребностите концептции за котелни инсталации  трябва да се вземат предвид индивидуалните спецификации за персонализирани системни решения. За целта са необходими компетентни съвети, широка гама от услуги и продукти, осигуряващи  икономически изгодно и перспективно производство на топлинна енергия.

Котлите за прегрята вода  Vitomax предлагат най-добрите предпоставки за това благодарение на своята конструкция и оборудване. Множеството им детайли и дългогодишният опит в изграждането на промишлени и търговски котли гарантират високо качество, висока надеждност и дълъг експлоатационен живот. Специалистите в областта на промишлените котли и местните партньори разработват съвместно с клиента система, която е съобразена с неговите нужди и осигурява максимална ефективност.

Индустриалната котелна техника на Viessmann впечатлява с качество, ефективност, устойчивост и стандарт на обслужване!

  До 100 % водород

При химическите процеси, като например производството на хлор и други промишлени производства, по-голямата част от газообразния водород обикновено се изпуска в атмосферата без да се усвои. Едно икономично и ефективно решение предлагат котлите Vitomax, които  с подходящите горивни устройства могат да работят с до 100% водород.

Котли за прегрята вода

Богатата гама на Viessmann включва котли за прегрята  вода с ниско и високо налягане с мощност до 22 MW, котли  за прегрята  вода  от остатъчна топлина с високо налягане и мощни системи с  капацитет до 44 MW. Цялостната енергийна инсталация се допълва от отлично съгласуваната система за управление в отворен и затворен цикъл, както и от горивните системи, системите за поддържане на налягането, помпите, вентилите  и арматурата,  системите за рекуперация на топлина и димоотводите.