Търсене на продукти
Vitomax RW

Котел за прегрята вода от отпадна топлина

Котелът за отпадна топлина произвежда прегрята вода с помощта на горещите отработени газове от горивните процеси.

Използване на топлина от технологичния и отработения въздух
Намаляване на оперативните разходи
Гъвкавост на работа
Готовност за H2 100%
Използване на топлина от технологичния и отработения въздух

Като "отпадъчен продукт" от промишлени процеси или горещи отработени газове

Намаляване на оперативните разходи

Чрез спестяване на изкопаеми горива

Гъвкави операции

Чрез индивидуален дизайн

Готовност за H2

Работа с до 100% водород

Котел за отпадна топлина Vitomax RW за производство на прегрята  вода

Котлите за отпадна топлина на Viessmann са проектирани на принципа на пламъчно-тръбния котел. При него горещите димни газове се подават през тръбни снопове, където предават топлината си на водата в котелното тяло.

За да се сведат до минимум загубите от излъчване, котелът за отпадна топлина е снабден с топлоизолация и метална обвивка. Както при всички котли Vitomax, платформата на котела разпределя натоварването върху голяма площ и равномерно върху пода.

Водород до 100 процента

При химическите процеси, като например производството на хлор и други промишлени процеси, по-голямата част от водородния газ се освобождава неизползван в атмосферата. Икономично и ефективно решение е използването на котли Vitomax, които с подходящи горелки могат да работят с до 100 процента водород. Това означава, че с 1 MW инсталирана мощност на котела могат да се избегнат >400 тона емисии на CO₂ годишно.

Как работят котлите за отпадна топлина

Котлите за отпадна топлина използват топлината на отработените газове от горивни процеси или горещите въздушни потоци от промишлени процеси за производство на гореща вода.

Със или без спомагателно  разпалване

Котлите с отпадна топлина без спомагателно разпалване използват само потоците от димни газове/отработен въздух за производство на гореща вода. Котлите за отпадна топлина с разпалване представляват конвенционален котел с горелка и оползотворяване на отпадна топлина.

Кой вариант за каква цел се използва, зависи от специфичните изисквания на клиента.

Котел за оползотворяване на топлина с допълнително разпалване

Конвенционален котел Vitomax LW / Vitomax HW с допълнително  разпалване за оползотворяване на топлината

Всички котли с горене Vitomax RW са подходящи за изгаряне на до 100% водород, при спазване на нашите общи условия за използване на Н2.