Търсене на продукти
Vitomax LS

Парен котел ниско налягане

Компактни триходови котли за производство на пара с ниско налягане. Производителност от 0,26 до 2,2 t/h.

Диапазон на паропроизводство: от 0,26 до 2,2 t/h
Горене с ниски емисии
Висока ефективност над 91,5%
Високо качество на парата
Горене с ниски емисии

Триходов котел с ниско натоварване на горивната камера

Парен котел с ниско налягане

Производителност: от 0,26 до 2,2 t/h

Висока ефективност

С над 91,5%

Високо качество на парата

Благодарение на интегрирано сушене на парата и голямата повърхност за изпаряване

Намалени топлинни загуби

Чрез топлоизолация на котелното тяло

Устойчив капак на котела

Улеснява монтажа и поддръжката

Улеснено проектиране благодарение на напаснати принадлежности

Ако е необходимо, се предлага и предварително сглобен, с тръби и предварително окабеляване

Vitomax LS —  препоръчван за решения в промишлеността и произвдоството.

Vitomax LS е котел за допустимо работно налягане от 1 бар (високо налягане), но в зависимост от приложението може да се намали до 0,5 бара (ниско налягане). Типични приложения за този котел се намират в перални и пекарни с тяхната необходимост от ниско налягане на парата.

Vitomax LS е компактен триходов котел за производство на пара с ниско налягане в диапазон на мощност от 0,26 до 2,2 t/h. Конструкцията на този котел е изпитана хиляди пъти. Котелът е проектиран за допустимо работно налягане от 1 бар (високо налягане). В зависимост от изискванията работното налягане може да бъде намалено до 0,5 bar (ниско налягане).

Голямото съдържание на вода в комбинация с големите разстояния между тръбите за димни газове и големите разстояния между вътрешните части и корпуса на котела осигуряват добро образуване и извличане на пара.

Ниското натоварване на материала, дължащо се на напълно охладената с вода задна част, и липсата на тухлени облицовки стоят в основата на изключително нисконатоварена конструкция на котела.

Като особено положително се оценява сигурната работа на котела при променливо натоварване, дължащо се на голямото съдържание на вода.

Благодарение на конструкцията се избягва наличието на остатъчна влага  в парата дори в случай на внезапно и  значително понижено количество пара. Въпреки това продължава да се осигурява висококачествена пара.  Голямата парна камера с подходящо оразмерена изпарителна повърхност и интегрирана  паросушилня подпомага тази гъвкава функция.

С много ниското си обемно натоварване на горивната камера в комбинация с триходовата конструкция този котел също така  не надвишава и строгите ограничения за емисиите.

Разрез на продукта