Търсене на продукти

Термопомпа въздух вода — въздухът като източник на топлина

Поискайте съвет

Как работят термопомпите въздух-вода

Начинът, по който термопомпите въздух-вода генерират топлинна енергия, може да бъде описан опростено като се използва за пример начина на работа на хладилник. Докато хладилникът отвежда топлия въздух навън, термопомпата въздух-вода вкарва топлината от въздуха в помещението.  По-точно, вентилатор засмуква въздуха отвън и го прехвърля към въздушен топлообменник (изпарител), вграден в термопомпата. В него циркулира хладилен агент, който променя агрегатното си състояние още при ниска температура и се изпарява.  За да достигне температурата на изпаренията до ниво, подходящо за отопление и подгряване на вода, хладилният агент се компресира с помощта на компресор. Подробно описание на този процес можете да намерите в раздел  „Как работи термопомпата въздух-вода“.

Термопомпите въздух-вода са едни от най-широко използваните термопомпи. Това се дължи не само на сравнително ниските  стойности на инвестицията в тях, но и на разнообразните възможности за монтажа  им.

При моноблок термопомпите  всички компоненти, важни за производството на топлина, са разположени в един блок. Тъй като свързващите тръби между вътрешното и външното тяло са пълни само с вода, такива агрегати могат да бъдат пуснати в експлоатация бързо и лесно. Не е необходимо изпълнителят да притежава сертификат за хладилна техника. И тъй като повечето уреди работят много тихо, те могат да се монтират в близост до жилищното пространство.

Тъй като старите сгради се различават значително една от друга в зависимост от особеностите на строителството. За да може една нова отоплителна инсталация да бъде правилно монтирана и да работи добре в стара сграда, често се налага да бъдат извършени реконструкции на помещенията, димоотводната инсталация, комина и топлоизолацията. Точна консултация може да бъде направена само от инженер по отоплителна техника след обстоен преглед.

Предимства на термопомпите въздух-вода

В зависимост от конкретното приложение предимствата на термопомпите въздух-вода са различни. За да бъдат по-точно  класифицирани, е добре да се прави разлика между основните и по-специфичните им предимства.

Сред основните предимства на термопомпата въздух-вода е преди всичко безплатният и неизчерпаем източник на топлина. Благодарение на този енергиен източник се намалява зависимостта от традиционните източници на горива. Защото за разлика от нафтата или природния газ, въздухът в атмосферата не се влияе от икономическите или политическите промени. Освен това в миналото остават и разходите за комини и коминочистачи. Ако решите да ползвате термопомпа въздух-вода, можете да разчитате на високо ниво на експлоатационна надеждност и по-висока стойност за имота си. Още едно предимство на термопомпата въздух-вода е евтината  поддръжка.

В списъка  по-долу са описани предимствата на термопомпите въздух-вода:

  • Безплатен източник на топлина, на разположение по всяко време на денонощието
  • Сравнително ниска  стойност на инвестицията
  • Възможност за разширяване благодарение на каскадната функция
  • Не изискват официално разрешително
  • Подходящи както за нови сгради, така и за модернизация
  • Възможност за модернизация

Благодарение на използването на термопомпи въздух-вода потребителите не само могат да поддържат ниски разходи за отопление в дългосрочен план. По този начин значително се намалява и въздействието върху околната среда вследствие на емисиите на CO₂. Ако освен това  и електроенергията за термопомпата  е от екологични източници, системата ще работи  дори  напълно неутрално по отношение на емисиите на CO₂.

Опазването на околната среда е и въпрос на политика в областта на климата. Много експерти смятат, че енергийният преход може да се осъществи с помощта на термопомпите. Ключовата дума тук е отраслово взаимодействие, т.е. интелигентно съчетаване на пазара на електричество  и отопление. Още отсега  се налага зелените електроцентрали да бъдат временно изключвани, за да не бъде застрашена стабилността на мрежата. Термопомпите могат да използват тези излишъци от  електроенергия и да я трансформират за отопление или охлаждане през цялата година.

Термопомпи въздух-вода Vitocal 350-A

Предимства спрямо останалите  термопомпи

Наред с въдуха, земята и подпочвените води също осигуряват термална енергия, от която термопомпите могат да произвеждат отопление. Ако Ви предстои да избирате, то не трябва да пренебрегвате предимствата на термопомпата въздух-вода в сравнение с други видове термопомпи. Защото те са доста многобройни.

В сравнение с термопомпите солен разтвор или вода-вода, инвестиционните разходи за термопомпа въздух-вода са сравнително ниски. Една от причините за това е в усвояването  на източника на топлина. За разлика от термопомпата солен разтвор-вода, при тази не не се налагат нито изкопни работи, нито дълбоко сондиране. За сметка на това външното тяло на термопомпата въздух-вода позволява много гъвкав монтаж. То може да бъде поставено както на земята, така и да се  монтира на  стена, а  топлината се  извлича от околния въздух. В зависимост от модела  се изисква място от около един квадратен метър.

Проектирането на термопомпа въздух-вода не изисква много усилия, тъй като трябва да се предвидят само необходимата отоплителна мощност и защитата от шума. За разлика от термопомпите вода-вода не е необходимо официално разрешително.  

Съвременните термопомпи въздух-вода на Viessmann са много тихи и почти не се чуват по време на работа. Това е резултат от дългогодишна усилена изследователска и развойна дейност. Термопомпите Viessmann се отличават с усъвършенстван акустична конструкция, при която всички компоненти са проектирани така, че  шумът  да се минимизира. Сведени до минимум  са  и  особено дразнещите  нискочестотни шумове.

Друго предимство на термопомпата въздух-вода е лесният ѝ монтаж. В зависимост от модела тя може да се монтира както изцяло на закрито, така и на открито. Ако пространството е ограничено,  оптимално решение  е  сплит версията. В този случай усредът е разделен на вътрешно и външно тяло, като по-голямата част от компонентите, като вентилатора, изпарителя и компресора, са разположени във външното тяло. Във вътрешното тяло се намират само кондензатора и хидравличните компоненти, както и системата за управление. Благодарение на лесния монтаж термопомпите въздух-вода са идеални за модернизация.

Vitocal-300-A: Външно тяло на термопомпа

Подходящи за  общински и търговски обекти

Едно от предимствата на термопомпата въздух/вода,  в допълнение към екологосъобразността,  се крие във възможността за бързо и лесно внедряване — особено в общинските и търговските обекти. За по-големи сгради предлагаме модели с номинална топлинна мощност до 47,2 kW и възможност за изгражданенна инсталции с 5 термопомпи се постига мощност до 236 kW.