Търсене на продукти

Термопомпи въздух/вода — въздухът като източник на топлина

Поискайте съвет

Термопомпите въздух-вода са сред най-често използваните видове отопление в Германия.

Как работят термопомпите въздух-вода

Начинът, по който термопомпите въздух-вода генерират топлинна енергия, може да бъде описан опростено като се използва за пример хладилник. Докато хладилникът отвежда топлия въздух навън, термопомпата въздух-вода вкарва топлината от въздуха в помещението. По-точно, един вентилатор засмуква въздуха отвън и го прехвърля към въздушен топлообменник (изпарител), вграден в термопомпата. В него циркулира хладилен агент, който променя агрегатното си състояние още при ниска температура и се изпарява. За да достигне температурата на изпаренията до ниво, подходящо за отопление и подгряване на вода, хладилният агент се компресира с помощта на компресор. Подробно описание на този процес можете да намерите в раздел „Как работи термопомпата въздух-вода“.

Термопомпите въздух-вода са едни от най-широко използваните термопомпи. Това се дължи не само на сравнително ниските стойности на инвестицията в тях, но и на разнообразните възможности за монтажа им.

При термопомпата с моноблокова конструкция всички компоненти, важни за производството на топлина, са разположени в един блок. Тъй като свързващите тръби между вътрешното и външното тяло са пълни само с вода, такива агрегати могат да бъдат пуснати в експлоатация бързо и лесно. Не е необходимо изпълнителят да притежава сертификат за хладилна техника. И тъй като повечето агрегати работят много тихо, те могат да се монтират в близост до жилищното пространство.

Тъй като старите сгради имат различна възраст и история, при всяка една от тях се налага да се извършват различни дейности. За да може една нова отоплителна инсталация да бъде правилно монтирана и да работи добре в стара сграда, понякога се налага да бъдат извършени реконструкции на помещенията, димоотводната уредба, комина и топлоизолацията. Точна информация може да бъде дадена само от инженер по отоплителна техника след обстоен преглед.

Предимства на термопомпите въздух-вода

В зависимост от гледната точка предимствата на термопомпите въздух-вода са различни. За да бъдат по-точно класифицирани, е добре да се прави разлика между основните и по-специфичните им предимства

Сред основните предимства на термопомпата въздух-вода е преди всичко безплатният и неизчерпаем от човешка гледна точка източник на топлина. Благодарение на този енергиен източник се намалява зависимостта от традиционния доставчик на гориво. Защото за разлика от нафтата или природния газ, въздухът в атмосферата не се влияе от икономическите или политическите промени. Освен това в миналото остават и разходите за комини и коминочистачи. Ако решите да ползвате термопомпа въздух-вода, можете да разчитате на високо ниво на експлоатационна надеждност и по-висока стойност за имота си. Още едно предимство на термопомпата въздух-вода е евтината поддръжка.

В списъка по-долу са описани предимствата на термопомпите въздух-вода:

  • Безплатен източник на топлина, на разположение по всяко време на денонощието
  • Сравнително ниска стойност на инвестицията
  • Възможност за разширяване благодарение на каскадната функция
  • Не изискват официално разрешително
  • Подходящи както за нови сгради, така и за модернизация
  • Възможност за модернизация

Благодарение на използването на термопомпи въздух-вода потребителите не само могат да поддържат ниски разходи за отопление в дългосрочен план. По този начин значително се намалява и въздействието върху околната среда вследствие на емисиите на CO₂. Ако освен това и електроенергията за термопомпата е от екологични източници, системата ще работи дори напълно неутрално по отношение на емисиите на CO₂.

Опазването на околната среда е и въпрос на политика в областта на климата. Много експерти смятат, че енергийният преход може да се осъществи с помощта на термопомпите. Ключовата дума тук е отраслово взаимодействие, т.е. интелигентно съчетаване на пазара на електричество и отопление. Още отсега се налага зелените електроцентрали да бъдат временно изключвани, за да не бъде застрашена стабилността на мрежата. Термопомпите могат да улавят тази излишъци от електроенергия, да я съхраняват термично и да я използват за отопление през цялата година.

Няколко въздушни термопомпи Vitocal 350-A

Предимства спрямо останалите термопомпи

Наред с въдуха, земята и подпочвените води също осигуряват термална енергия, от която термопомпите могат да произвеждат отопление. Ако Ви предстои да избирате, то не трябва да пренебрегвате предимствата на термопомпата въздух-вода в сравнение с други видове термопомпи. Защото те са доста многобройни.

В сравнение с термопомпите за солен разтвор или вода-вода, инвестиционните разходи за термопомпа въздух-вода са сравнително ниски. Една от причините за това е в усвояването на източника на топлина. За разлика от термопомпата солен разтвор-вода, при тази не не се налагат нито изкопни работи, нито дълбоко сондиране. За сметка на това външното тяло на термопомпата въздух-вода позволява много гъвкав монтаж. То може да бъде поставено както на основа, така и да се монтера на стена, а топлината се извлича от въздуха навън. В зависимост от модела се изисква място от около един квадратен метър.

Проектирането на термопомпа въздух-вода не изисква много усилия, тъй като трябва да се предвидят само необходимата отоплителна мощност и защитата от шума. За разлика от термопомпите въздух-вода или вода-вода не е необходимо официално разрешително. Противошумовият калкулатор помага при определянето на шуморазпространението.

Съвременните въздушни термопомпи на Viessmann са много тихи и почти не се чуват по време на работа. Това е резултат от дългогодишна усилена изследователска и развойна дейност. Термопомпите Viessmann се отличават с усъвършенстван акустична конструкция, при която всички компоненти са проектирани така, че шумът да се минимизира. Сведени до минимум са и особено дразнещите нискочестотни шумове.

Друго предимство на термопомпата въздух-вода е лесният ѝ монтаж. В зависимост от модела тя може да се монтира както изцяло на закрито, така и на открито. Ако пространството е ограничено, оптимално решение е сплит версията. В този случай усредът е разделен на вътрешно и външно тяло, като по-голямата част от компонентите, като вентилатора, изпарителя и компресора, са разположени във външното тяло. Във вътрешното тяло се намират само кондензатора и хидравличните компоненти, както и системата за управление. Благодарение на лесния монтаж термопомпите въздух-вода са идеални за модернизация.

Vitocal-300-A: Външно тяло на термопомпа

Пригодени за общински и търговски обекти

Едно от предимствата на термопомпата въздух/вода, в допълнение към екологосъобразността, се крие във възможността за бързо и лесно внедряване — особено в общинските и търговските обекти. За общински учреждения, например, Vitocal 300-A предлага номинална топлинна мощност до 47,2 kW. Тя е така проектирана, че да бъде с оптимално ниво на шум. Благодарение на 5-проходната каскада може да се постигне мощност до 236 kW.

Продуктова гама: термопомпи въздух/вода

Термопомпите въздух/вода Vitocal 250-A и 252-A са особено подходящи за модернизация, а термопомпата въздух/вода Vitocal 200-A — при ново строителство. В сравнение със системата солен разтвор-вода инвестицията в системата въздух-вода е по-ниска, тъй като не е необходимо да се монтира земен колектор или да се правят сондажи за геотермална сонда. Термопомпите могат да се монтират на закрито или на открито. Монтажът извън дома е особено икономичен. На вътрешната стена се монтира единствено устройството за управление.