Търсене на продукти

Как работят термопомпите въздух-вода

Поискайте съвет

Термопомпите въздух-вода са в състояние да извличат топлина от въздуха наоколо дори при ниски температури до -20° C. Това е възможно, защото дори при тази температура използваният хладилен агент се изпарява.

  

Охлаждащият цикъл като част от начина на работа

Термопомпите въздух-вода използват въздуха като източник на топлина, за да доставя топлина на цялата сграда. По време на работа вграден вентилатор активно засмуква въздуха и го предава на топлообменник — изпарител. В него циркулира хладилен агент, който благодарение на топлинните си свойства променя агрегатното си състояние дори при ниски температури. Когато влезе в контакт с подавания отвън „топъл“ въздух, той се нагрява, докато накрая започне да се изпарява. Тъй като температурата на получената пара е все още сравнително ниска, тя се насочва към електрически задвижван компресор. По този начин се повишава налягането, което води и до повишаване на температурата. След като парата от хладилния агент достигне желаното  температурно  ниво, тя се насочва към следващия топлообменник — кондензатора. Тук отдава топлината си на отоплителната система и кондензира.

Получената по този начин топлина може да се използва за отопление или за топла вода. Преди охладеният хладилен агент да бъде подгрят и компресиран, той първо преминава през разширителен клапан. Това води до понижаване на налягането и температурата до първоначалното ниво и цикълът може да се повтори.

Термопомпи въздух-вода

Термопомпите въздух-вода използват за отопление  безплатния въздух. Те са идеални за модернизация и позволяват гъвкав монтаж.

Топлина от въздуха

[1] Термопомпа въздух-вода
[2] Бойлер за вода
[3]  Буферен съд за гореща  вода

Топлина от въздуха (с външно тяло)

[1] Vitocal сплит термопомпа въздух/вода
[2] Бойлер  за БГВ
[3]  Буферен съд за гореща  вода
[4] Външно тяло

Оптимизираните компоненти осигуряват икономична работа

Съвременните термопомпи въздух/вода на Viessmann се характеризират с много висока ефективност и постигат коефициент на полезно действие (КПД) до 4,0 при външна температура от 2° C и температура на потока от 35° C. КПД представлява моментното съотношение между вложената енергия за захранване и генерираната полезна топлина. Такава висока стойност може да бъде постигната само благодарение на координация на компонентите. В дадения  случай за възможно най-високата ефективност се грижат енергоспестяващата високоефективна помпа, вентилаторът с регулируеми обороти, виброкомпресорът и електронният разширителен вентил. Термопомпите въздух/вода на Viessmann са и сред най-тихите  предлагани съоръжения и са оптимизирани за работа със самостоятелно генерирана електроенергия от фотоволтаични системи.

Постигане на екологично равновесие чрез  зелена електроенергия

Отоплението чрез екологична топлоенергия се признава  безспорно  като благоприятно  за климата. Всъщност, в зависимост от мощността и външната температура, под формата на електроенергия обикновено е необходимо да се изразходва само част от захранващата енергия. С комбинацията от ефективна термопомпа въздух-вода и екологична електроенергия не само  пестите пари, но и  опазвате околната среда.

Охлаждане с термопомпа въздух-вода

Въпреки че основната задача на термопомпата въздух-вода е отоплението, тя може да се използва и за охлаждане благодарение на реверсивната си работа. Така се осигурява приятен  жизнен микроклимат във всички помещения не само през студените, но и през топлите месеци. По-подробна информация за това ще откриете в раздел  „Естествено и активно охлаждане“.