Търсене на продукти

Газови нискотемпературни котли до 2,000 kW - характеристики и модели

Поискайте съвет

Производството на топлинна енергия за жилищни и търговски помещения представлява около 40 % от общото потребление на енергия в западните индустриални страни. В същото време това   предполага огромен потенциал за икономии, който следва да се използва с помощта на съвременни отоплителни технологии. Високоефективните отоплителни системи, включително нискотемпературните газови котли на Viessmann, вече се използват в цял свят — не само в многобройни домакинства, но и при много големи проекти.

От исторически паметници и високоефективни промишлени сгради до големи жилищни и търговски комплекси: Viessmann винаги разполага с подходящи иновативни решения за отопление, подготвени  за най-разнообразни предизвикателства. Със своето устойчиво и пестеливо потребление на енергийни запаси, отоплителните системи допринасят активно за опазването на климата.

Нискотемпературен газов котел Vitoplex 300 с многослойни конвекционни  топлообменни повърхности

Viessmann  има разработени няколко нискотемпературни газови котли за големи сгради, търговски и промишлени обекти. Сред тях е Vitoplex 300 - триходов котел с  изпитаните многослойни конвекционни топлообменни  повърхности от  Triplex  тръби, който предлага особено икономична  и надеждна работа и ниско замърсяване. Многослойните топлообменни  повърхности на Vitoplex 300 се състоят от стоманени тръби, които влизат една в друга и се притискат, като така  осигуряват топлопроводимостта. Със своите надлъжни ребра вътрешната тръба образува нагревателна повърхност, 2,5 пъти по-голяма от тази при гладките тръби.

Газови кондензни котли за различни изисквания

Разнообразието на гамата Vitoplex, обособена технически и ценово в категориите 300 и 200, предлага подходящо решение за всяко изискване и бюджет. Общото между всички тях е най-високото качество, с което се слави Viessmann. Когато поради наличието на трудно достъпни места газовият кондензен котел трябва да бъде монтиран на отделни частии,  се препоръчва  Vitorond 200.

Vitorond 200:  гъвкавост на конструкцията

В старите сгради често има тесни пространства, които значително затрудняват монтажа. Решението на този проблем е нискотемпературният газов котел Vitorond 200. Причината е, че сегментите на този чугунен секционен котел могат да се  пренесат поотделно в котелното помещение. След като всички компоненти са на мястото си, газовият нискотемпературен котел може лесно да се сглоби на място с клещи.

Топлообменник от евтектоплекс за  висока надеждност при работа и дълъг жизнен цикъл

Чугунените сегменти Vitorond 200 са изработени от специален евтектичен сив чугун с хомогенна структура. Финото изграждане на графитните ламели и високата чистота на този вид чугун с ниско съдържание на фосфор повишават еластичността. Благодарение на материала, формата и геометрията на сегментите по време на производството се осигурява равномерно охлаждане в матрицата. Това още от самото начало  не допуска възникване на напрежения в структурата. Резултатът: висока надеждност при работа и дълъг жизнен цикъл.

Триходов котел с ниски емисии

В края на горивната камера отработените газове навлизат в четирите симетрично разположени около горивната камера димоотводи и след това през челния сегмент влизат в четирите колектора на третия димоотвод за отработените газове. На гърба на котела има димоотвод, през  който  четирите охладени потока отработени газове се отвеждат към комина. Триходовата конструкция съкращава периода на задържане на отработените  газове в  диапазона на  високиотемпературна реакция и по този начин намалява емисиите на азотни оксиди.

Описание  на продуктите: нискотемпературни газови котли

Широката цялостна гама включва ефективни енергийни системи за икономично топлоснабдяване с природен газ. Тук всеки ще намери точното решение, което да отговаря на неговите нужди — както с оглед техническите изисквания на сградата, така и с оглед на търсения комфорт и бюджета.