Търсене на продукти

Парни котли за за търговски и промишлени обекти

Поискайте съвет

Енергоспестяващото и нискоемисионно производство  на пара, както и високата експлоатационна безопасност и надеждността на инсталациите са съществени изисквания към производствените съоръжения  и промишлените предприятия. При разработването на концепции за котелни инсталации, които да отговарят на потребностите, трябва да се вземат предвид индивидуалните изисквания за персонализирани системни решения. За целта са необходими компетентна консултация, широка гама от услуги и продукти, които осигуряват икономично и ориентирано към бъдещето производство на пара.

Дългогодишният опит гарантира високо качество

Благодарение на своята конструкция и оборудване парните котли Vitomax осигуряват най-добрите предпоставки за това. Множеството характеристики на парните котли Vitomax и дългогодишният опит в конструирането на котли за изндустрията гарантират високо качество, постоянно висока експлоатационна надеждност и дълъг експлоатационен живот. Заедно с клиентите специалистите в областта на промишлените котли и местните партньори изграждат инсталация, която е съобразена с техните нужди и предлага максимална ефективност.

Отлично съгласувана инсталационна система

Обширната гама на Viessmann включва парни котли за ниско и високо налягане до 31,5 t/h, както и котли с рекуперация на топлина за пара под високо налягане.  Цялостната енергийна инсталация се допълва от отлично съгласуваната система за управление в отворен и затворен цикъл, както и горивните системи, пречистването на водата, водосъдържателите за питейна вода, димоотводите, рекуператорите на топлина и подготовка на водата.

Индустриалните котли  на Viessmann впечатляват с качество, ефективност, устойчивост и отлично обслужване!

До 100 % водород

  

При химическите процеси, като например производството на хлор и други промишлени производства, по-голямата част от газообразния водород обикновено се изпуска в атмосферата без да се усвои. Едно икономично и ефективно решение предлагат котлите Vitomax, които  с подходящите горелки могат да работят с до 100% водород.

Иновативният дизайн и методите на производство  гарантират високо качество

Индустриалните котелни инсталации  на Viessmann се произвеждат в Митенвалде край Берлин. Специалистите инженери гарантират индивидуален съвет и изпълнение  за всяка инсталация. В допълнение към производството на промишлени котли с най-съвременни производствени съоръжения, заводът разполага и със собствен отдел за научноизследователска и развойна дейност. Например, за анализ на кривите на напрежение и оптимизиране на разположението на тръбите или на заварките се използват изчисления по метода на крайните елементи. Така се осигурява подкрепа за проекта и се гарантира, че той е в съответствие с нормативните изисквания.

Производствената технология на Viessmann отговаря на изискванията на всички действащи нормативни актове.    В допълнение изискванията към използваните материали и тяхната обработка са все по-високи. Освен правилата и нормите, работещите в заваръчния цех също трябва да изпълняват специфични изисквания. За ограничаване на отклоненията  спрямо стандартните стойности  и запазване на свойствата на материалите с доставчиците се сключват съответни споразумения.

Конструкция с ниско натоварване за дълъг експлоатационен живот

От момента на проектирането особено внимание  при промишлените котли Viessmann  се обръща на  пространствено оптимизираната  конструкция с ниско натоварване, като по този начин още на ранен етап се полагат основите за дълъг експлоатационен живот на продукта. Специалните характеристики, като например опционално неизносващ се вход на горивната камера, впоследствие допринасят за икономии при продължителна експлоатация.

Най-строги  производствени и изпитателни процедури

Автоматизираните производствени процеси, избягването на заварки в  проблемни участъци или специалната  обработка на заварките са само някои от аспектите по пътя към перфектния продукт. Благодарение на най-строгите изпитвания на качеството по време на целия производствен процес се гарантира високото качество на всеки един котел. Съгласно законодателството на съответната страна заварките се проверяват с помощта на ултразвук и рентген, за да не се допуснат и най-малки дефекти.  Също и тук се проявяват високата отговорност на Viessmann към околната среда и акцентът върху цифровизацията. Благодарение на въвеждането на цифрови рентгенови изображения за проявяването им вече не се изискват химикали. При необходимост клиентът получава изображенията онлайн.

Производство на парни котли

Най-високо качество чрез подбрани доставчици

Viessmann работи изключително с реномирани производители, които отговарят на високите стандарти за качество. Това гарантира постоянството и   надеждността на качеството за всички компоненти на системата.

Ефективност и устойчивост

Отлично подбраната продуктова гама е предпоставка за ефективна и икономична работа на инсталацията. Viessmann отдава голямо значение на опазването на околната среда и устойчивостта.

  

Ефективност чрез висока  надеждност

За да се повиши ефективността на индустриалните/големите котли Viessmann, те могат да бъдат оборудвани с вградени или външни топлообменници. Така се оползотворява отпадната топлина и тя може да се използва например за затопляне на прясна вода или за отопление. Отоплителните съоръжения, от смесителни охладители и термични деаератори до охладители за пара, превръщат отпадната топлина в полезна енергия за инсталацията. Така се спестяват разходи за гориво и се опазва околната среда.

Благодарение на работата в мрежа и системното обслужване интелигентното управление допринася за икономичната и ефективна работа на всяка инсталация. Анализът и оценката на отчетените  и потребените стойности осигуряват високо ниво на сигурност за оптимална и ефективна работа.

Грижа за околната среда и устойчивост

Парните котли за високо налягане Vitomax HS отговарят на всички изисквания за  горивни процеси с ниски емисии.При работа на газ емисиите на NOx са под 70 mg/Nm³, а на нафта — под 150 mg/Nm³. Ефективните комбинации от котли с различни горелки могат да бъдат допълнително оптимизирани чрез използване на кислороден модул O₂ и честотоно управление.

Дори и при горивни процеси с до 100% водород за нашите котли Vitomax HS няма пречка.  По този начин могат да се намалят други парникови газове като CO₂.

Горелката с ниско съдържание на NOx осигурява особено ниски емисии.

Навременно консултиране  и надеждно обслужване

Инвестицията в голяма котелна инсталация обикновено е свързана с други проекти. Пример за това е изграждането на нова котелна централа или ремонт при непрекъсната работа по време на подмяната на котлите.  Независимо от случая, експертите на Viessmann предоставят необходимата подкрепа на ранен етап, за да се гарантира, че дейностите по планиране  се извършват по график.

Да разбереш правилно и изпълниш точно изискванията на клиента

Дългогодишният опит на инженерите и търговския отдел  има съществен принос в определянето на необходимите действия и планирането им по съобразен с клиента начин.  Напълно естествено е и компетентното съдействие във всяка фаза на проекта. Полученият резултат се изразява в индивидуални решения, постигнати с помощта на модулни изделия и правилния избор на съответните допълнителни функции или оборудване.

Основен приоритет: удовлетвореността на клиента!

Дори и след пускането в експлоатация Viessmann предлага необходимото обслужване за дадена инсталация. Независимо дали чрез отдалечен достъп или на място от нашите сервизни инженери. Клиентската удовлетвореност е наш основен приоритет!

Транспортирането на котлите Vitomax изисква обширно логистично ноу-хау.

Парни котли

Богатата гама на Viessmann включва парни котли с ниско и високо налягане до 31,5 t/h, котли за отпадна топлина за пара с високо налягане и високоефективни парни котли с капацитет до 70 t/h.  Цялостната енергийна инсталация се допълва от отлично съчетана система за управление в отворен и затворен цикъл, горелки, подготовка на водата, водосъдържатели, димоотводи, економайзери и воден анализ.