Търсене на продукти

Системна техника за Вашата отоплителна система Viessmann

Поискайте безплатен съвет

Цялостно решение със системната технология на Viessmann

„Цялото е повече от сбора на частите си.“    Водейки се от този принцип Viessmann предлага не само отделни компоненти за отоплителни инсталации, които по отношение на качество, надеждност и ефективност отговарят на високите Viessmann-стандарти, а цялостни решения.

Всички продукти са фабрично съгласувани помежду си и са предвидени  за работа като цялостна система. Защото само при безупречното взаимодействие на системно интегрираните компоненти може да се оползотвори пълният потенциал на иновативната, най-съвременна техника. Това се отнася не само за нови, но и за съществуващи сгради. Защото много от компонентите могат лесно да бъдат модернизирани и разширени.

Вашият  собствен път към ефективна цялостна система

Системната техника на Viessmann повишава общата ефективност чрез оптималното взаимодействие на отделните компоненти. Това има екологични и икономически предимства. Защото чрез икономично използване на ресурсите могат да се намалят както емисиите на CO2, така и експлоатационните разходи.  

Отделните компоненти се развиват заедно

При иновативните енергийни решения все по-голямо значение придобива комбинацията от електричество и топлоенергия. Една фотоволтаична система Viessmann Vitovolt например не само осигурява слънчева електроенергия за битова и потребителска електроника и електромобили, но и за работатата на електрически отоплителни агрегати като термопомпи. Бойлерите Vitocharge в комбинация с фотоволтаици осигуряват още по-голяма самостоятелност. Това е така, защото те осигуряват електричество дори когато слънцето не грее.

Освен това слънчевата енергия може да се използва и за отопление. Ако техниката включва слънчева термосистема, генерираната енергия може да се използва за подгряване на вода и за комбинирано резервно централно отопление. Заедно със соларните термосистеми Vitosol, системите за съхранение позволяват и оптимално използване на топлината, съобразено с индивидуалните изисквания.

Системната техника на Viessmann дава възможност и за комбиниране на възобновяеми и изкопаеми горива. Това улеснява прехода към устойчиви цялостни решения. Иновативното енергийно управление Hybrid Pro Control при хибридните системи гарантира автоматичният избор на най-ефективния режим на работа — класически или възобновяем топлоизточник. Съответно системата работи особено икономично или екологично, според желанието.

Вентилационна система Vitovent 300-W, термопомпа Vitocal 300-G, бойлер за БГВ и устройство за съхранение на електроенергия Vitocharge VX3

Благодарение на свързаността се постига лесно управление на енергията

Класическият начин за контрол на стайната температура е да се постави термостат на радиатора. Системната техника на Viessmann  обаче залага на свързаността. Това означава, че всички компоненти на една цялостна система могат да бъдат свързани помежду си чрез интернет и управлявани с помощта на приложение. Но това е повече от просто по-голямо удобството при работа. Новите възможности за управление на енергията помагат да се открият и използват потенциалните икономии. Ако до него има достъп специалист,  той получава информация директно чрез сервизното приложение и може бързо да оптимизира работата.  

Удобно управление на системата чрез приложение

След започване на работа  иновативни възможности за управление  предлага  Viessmann ViCare  — независимо от текущото местоположение. Наред с другото, приложението може да се използва за създаване на индивидуални планове за отопление и за контрол на потреблението и климата в помещенията. Интегрираната система за енергиен мениджмънт дава възможност и за визуализиране на енергийните потоци в дома — от самостоятелно генерираната слънчева енергия до състоянието на заряда на  батерията и собственото потребление. Така пестенето на енергия е още по-лесно.

Предимствата на Viessmann ViCare накратко

Преглед на всичко, което се намира в зелената зона с един поглед
Лесно и удобно управление на отоплителната система
Информация за предстояща поддръжка
Пряк достъп до зададените адреси на специалистите по отоплението
Съхраняване на отоплителните планове и автоматично спестяване разходи за енергия
Задаване на основни функции с натискане на един бутон на смартфона
Достъп на специалиста до цялата важна информация
Цялостен пакет за сигурност и поддръжка
Опция за употреба на Viessmann One Base и Energy Management

Управлявайте цялата енергийна система чрез една платформа с ViCare.

С One Base Viessmann извежда  свързаността на ново ниво. Платформата свързва не само системните компоненти на Viessmann, но и приложенията за умни домове, за да образува единно  решение за защита на климата и енергозахранване. Това прави управлението още по-удобно и ефективно.  Благодарение на ниското потребление на енергия се създават и оптимални условия за намаляване на Вашия въглероден отпечатък. Интегрираните устройства се управляват удобно с приложението ViCare чрез смартфон или гласово управление. Това се отнася и за всички цифрови услуги на Viessmann, които платформата също поддържа.

Класическото управление също разполага с разнообразни функции

С Vitoconnect уредите на Viessmann, които все още нямат вграден интернет интерфейс, могат да се управляват и чрез приложение. Vitoconnect се свързва директно към  управлението Vitotronic. То дава възможност за цялостно и интуитивно управление на малки, стенни, средни котли и термопомпи дори без интернет.  При Vitotronic 200/300 за това между другото допринасят и следните елементи:

 • Голям, осветен графичен дисплей с многоредов текстов дисплей
 • Висококонтрастен черно-бял дисплей
 • Контекстно чувствителна функция за помощ чрез бутона "?"
 • Графично изобразяване  на функции като отоплителна характеристика, соларен добив и  часове на  включване и изключване
 • Дистанционно управление  

Програми за управление за  всяка система

От единични котли до системи за централно  управление на много котли — Viessmann предлага идеално съчетани решения. Управлението Vitotronic с възможност за комуникация е електронната система, осигуряваща  икономична и безопасна работа —  еталон за монтаж, експлоатация и поддръжка.

Разширяване и оптимизиране —  принадлежности за цялостни системи

Viessmann създава оптимални технически условия за интегриране в нови и съществуващи цялостни решения. Ето защо отоплителните уреди и системи като фотоволтаици, соларни системи, бойлери или принадлежности  могат лесно да се добавят, за да се оптимизира системата като цяло. Освен висококачествените продукти на Viessmann предлагаме и системни компоненти от други реномирани производители с гамата принадлежности  Vitoset. Тя включва:

 • Радиатори
 • Системи за подово отопление
 • Омекотителни инсталации за питейна вода
 • Резервоари за нафта
 • Принадлежности  Vitoset Protect

Бързо и хигиенично приготвяне на топла вода

Водонагревателите осигуряват надеждно снабдяване с топла питейна вода или временно съхраняват топлината от отоплителната и слънчевата система. Това от една страна подобрява удобството, а от друга — повишава енергийната ефективност. Причината е, че вече произведената топлина не се губи просто така, а може да се използва по-късно. С гамата бойлери за БГВ Vitocell Viessmann предлага подходящото решение за всяка нужда. Различните модули за прясна вода на Viessmann се използват за бързо и хигиенично загряване на БГВ в комбинация с буферни съдове за отоплителна вода.

Оптимално използване на топлинната енергия

Топлообменниците на Viessmann пренасят топлинната енергия особено ефективно. Те се използват за различни цели:

 • за подгряване на басейни
 • за преносни станции на топлоснабдителни мрежи, за разделяне на системите в отоплителни системи с подово отопление, за подгряване на БГВ и за слънчеви топлосистеми
 • за производство на топлинна енергия  като част от парно отопление
Топлообменник Vitotrans 200 тип WTT