Търсене на продукти

Ефективни енергийни системи за индустриални, обществени и търговски обекти

Поискайте безплатен съвет

Ефективното снабдяване с енергия с ниски нива на замърсяване, както и високата безопасност на работа са основни изисквания към инсталациите за производство на енергия за промишлеността и търговията. Намаляването на експлоатационните разходи дава допълнително предимство — също и спрямо потенциалните конкуренти. Viessmann задава ритъма в технологиите за енергийни системи за икономично отопление, пароподаване, охлаждане и електроенергия. В тях се използват всички енергийни източници — газ, нефт, биомаса, енергия от околната среда и остатъчна топлина. С помощта на  продуктовия ни каталог  можете удобно да зададете филтър по сфера на приложение и да откриете подходящия продукт на Viessmann.

Индивидуално разработени системи от един източник

Подходящите за клиента компоненти и системи винаги се разработват индивидуално на едно място. Освен това цялостната гама на Viessmann включва голямо разнообразие от услуги — от анализа на всички процеси с последващо разработване  на цялостни енергийни концепции, през пускането на системата в експлоатация, до поддръжката и ремонта.

Голям диапазон на мощността за разнообразни изисквания

Посочените по-долу мощности се отнасят за най-големите модели котли или енергогенератори. По-висока мощност може да се постигне чрез каскадно свързване.

 • Промишлени котли за пара до 70 t/h и  отопление до 44 MW
 • Комбинирани топлоелектрически централи за електроенергия с мощност до 530 kW и за отопление с мощност до 660 kW
 • Термопомпени системи за отопление и охлаждане с мощност до 600 kW

Производство на пара до 70 t/h

Благодарение на своето оборудване парните котли Viessmann са подходящи за широк спектър от приложения.  е са издръжливи и не изискват особена поддръжка.  Могат да се използват като елемент от индивидуални концепции за котелни централи със системни решения за промишлено производство на пара. Множеството конструктивни детайли на котлите Vitomax и дългогодишният опит в изграждането на големи промишлени котли гарантират високо качество, висока експлоатационна надеждност и дълъг експлоатационен живот.

Парокотелни инсталации

 • Паропроизводство до 70 t/h на котел
 • Работно свръхналягане до 40 bar
 • Температури на наситената пара до 440 °C
 • Широка гама от енергийни източници
 • Оползотворяване на  отпадната топлина и отработените газове
 • Модулна конструкция

Системни модули

Всички компоненти, доставяни от Viessmann, са съвместими със съответната парокотелна инсталация:

 • Котел и прегревател
 • Топлообменник за отработени газове
 • Системи за термична и химическа обработка на захранващата вода
 • Система за разпалване, включително система за съхранение на гориво и система за подаване
 • Системи за управление и разпределителни устройства
 • Пречистването на димните газове
 • Резервоари за пара
 • Котелни платформи

Работа с до 100% водород

При химическите процеси, като например производството на хлор и други промишлени процеси, по-голямата част от газообразния водород се отделя в атмосферата без да се използва. Едно икономично и ефективно решение е използването на котли Vitomax, които могат да работят с до 100 % водород,  посредством подходящи горелки. Това допълнително намалява  емисиите на CO2.

Производство на енергия до 530 kWel

Viessmann предлага комбинирани топлоелектрически централи (CHP) за производство на електроенергия. Те са предназначени за екологична експлоатация.  При използването на когенераторите Vitobloc за собствени нужди потребителите се възползват от по-ниски разходи за електроенергия и отопление.

 • Диапазон на мощността до 530 kWel  
 • CO2-неутрална работа с био природен газ
 • Серийно оборудване за аварийна работа в случай на прекъсване на електрозахранването (автономна работа)
 • Отговаря на високите изисквания за  включване (AR-N 4105) към електропреносната  мрежа

Производство на топлинна енергия до 44 MW с нафта, газ и енергия от околната среда.

Енергийните системи за промишлеността и търговията на Viessmann предлагат подходящото решение за всяко предназначение. Продуктовата гама включва котли за топла вода, когенератори и термопомпени системи с висока ефективност.  Благодарение на конструкцията и оборудването си индустриалните котли Viessmann са в състояние да удовлетворят възможно най-добре индивидуалните изисквания на клиентите в редица от областите си на приложение.

Топлогенератори

 • Водогрейни котли до 44 MW с максимално работно свръхналягане от 20 bar
 • Котли за отпадна топлина за оползотворяване на технологична топлина
 • Комбинирани инсталации за производство на топлинна и електрическа енергия с мощност до 660 kWth
 • Термопомпи до 600 kW

Системни модули

 • Котел
 • Система за разпалване, включително система за съхранение и подаване на гориво
 • Топлообменник за димни газове
 • Междинно проточно тяло  с технология за безопасност
 • Системи за управление и разпределителни устройства
 • Повишаване температурата на водата от връщащата линия
 • Котелна платформа

Бързо въвеждането в експлоатация благодарение на фабрично окомплектованите системи за подаване

Времето е пари — това важи с особена сила за промишлените и търговските дейности, където новоизградените отоплителни централи обикновено трябва да бъдат готови за експлоатация във възможно най-кратък срок, за да осигуряват необходимата за производството топлоенергия по график.  За да се спести време при монтажа и въвеждането в експлоатация, Viessmann предлага готови системи за подаване, които са компактни и лесни за транспортиране.

Икономично охлаждане с термопомпи до 600 kW

Големите термопомпи са подходящи за индустриални цели, големи жилищни и офис сгради и хотели. За промишлена или търговска употреба, в допълнение към функцията за отопление, е особено необходима функцията за охлаждане — например за охлаждане на складови помещения за хранителни стоки и за климатизиране на производствени помещения. Особено предимство на тази енергийна система е едновременното отопление и охлаждане.

 • Термопомпи с мощност до 600 kW
 • Монтаж дори на труден терен
 • Изграждане на бивалентни отоплителни системи в комбинация с кондензни котли на нафта или газ за покриване на върховите натоварвания

Системни модули

 • Система  от буферни съдове за съхранение на лед Vitofriocal
 • Рециркулационен чилър
 • Колектори

Отделни решения за охлаждане

Viessmann предлага и иновативни решения за охлаждане за търговски цели. Портфолиото включва хладилни камери и фризерни помещения, хладилни витрини и агрегати, аксесоари, както и цялостни услуги за хранително-вкусовата промишленост и  търговската мрежа, хотелите и ресторантите.

Големи водогрейни котли осигуряват централно отопление за 40% от домакинствата в Кемниц

Viessmann не само доставя големи котли, но и допринася за реализацията на големи проекти в мегаватовия диапазон. Пример за това е пълното преустройство на  топлофикационната централа в Алтхемниц. След 40 години експлоатация централата, управлявана от компанията eins energie в Саксония, се нуждаеше от цялостна модернизация. От пускането в експлоатация в края на 2018 г. три двойнпламъчни-тръбни котела Viessmann подават до 100 000 kW към топлофикационната мрежа в зависимост от  потреблението и подпомагат снабдяването с топла и отоплителна  вода на около 40 % от домакинствата в Хемниц.

 • Цялостно планиране и изграждане в 3D
 • 3 идентични водогрейни котли с мощност 33,3 MWth всеки.
 • 210 тона материали, транспортирани от Венло до Кемниц.
 • Монтаж на три големи котела в малка стара котелна централа.
 • Пикова отоплителна инсталация с топлинна мощност 100 MW.

Във видеото можете да видите как предприятията от отдел „Индустриални системи“ са осъществили такъв мащабен проект.

Имате въпроси?

Телефон за връзка с Viessmann

Свържете се с нас за да Ви консултираме най-добре.