Търсене на продукти

Програма за управление за средни и големи котли

Поискайте безплатен съвет

Управления Vitotronic

От единични до многокотелни системи с централизирано управление — Viessmann предлага идеално съчетани решения. Управленията Vitotronic с възможност за връзка е електронната система за управление за икономична и безопасна работа на отоплителната система —  образец при монтажа, експлоатацията и поддръжката.

Предлага се широка гама от продукти за управление за средни, големи и индустриални котли. Наред с вграденото управление, което се предлага например при газовия кондензен котел Vitocrossal 300 (CM3C), има и различни варианти, които могат да се монтират в горната част на котела по изпитания начин:

  • Vitotronic 100 като основно управление на котела.
  • Vitotronic 200 като управление на единичен котел с  отчитане на външната температура
  • Vitotronic 300 като каскадно управление на котел с отчитане на външна температура

Всички версии имат вграден комуникационен модул с LAN/WLAN интерфейс за обслужване и дистанционно управление. В комплекта на Vitotronic 300  е включено  разширение за смесител за два отоплителни кръга, а за Vitotronic 200 се предлага като принадлежност.

Цветен сензорен дисплей

Изпитаното и надеждно  управление Vitotronic е основно преработено и адаптирано, за да отговаря на изискванията на съвременната системна комуникация. Цветният сензорен дисплей в предната част на котлите веднага привлича вниманието.

Удобно управление на отоплителния кръг

Устройството за управление на отоплителни кръгове Vitotronic 200-H служи за управление на три отоплителни кръга със смесител. Ако са налични повече отоплителни кръгове, чрез LON могат да се свържат до 32 управления на отоплителни кръгове Vitotronic 200-H. Това улеснява управлението на системи с до 96 отоплителни кръга.

Контролен шкаф Vitocontrol

Vitocontrol е контролен шкаф за управление на системата с графичен потребителски интерфейс. Той показва всички изходни данни и данни за потреблението на енергийната система и може да бъде индивидуално адаптиран. Vitocontrol 200-M е подходящ за управление на двукотелни и многокотелни отоплителни системи с до четири различни комбинации от котел на нафта/газ, когенератор и котел на твърдо гориво.

Възползвайте се от тези предимства

  • Бърз монтаж без големи усилия благодарение на асистента за въвеждане в експлоатация
  • Лесно управление на системата чрез интуитивен контролен панел с цветен сензорен дисплей
  • Управление на горелката чрез контролния панел
  • WLAN интерфейс за комуникация с инструмента за обслужване Vitosoft 300 (SID1)
  • Енергиен кокпит за показване на енергийния добив и потреблението на енергия
  • Интегрирано каскадно управление за до 8 отделни котела
  • Интерфейс Vitogate 300 за управление на по-високо ниво

Контролен шкаф Vitocontrol-M

Управление и контрол на многокомпонентни системи и енергийни централи

Vitocontrol-M е модулен, контролен шкаф за  системно управление с графичен потребителски интерфейс, който показва всички данни за  производителността и потреблението на енергийната система и може да бъде персонализиран. Системата може да бъде разширена от прост предварително конфигуриран блок за управление на многовалентни системи до сложна мрежова система за управление на сгради.

Преглед на всичко на един екран — дори от разстояние

Хоумскрийн на Vitocontrol 200-M

На началния екран са показани в опростен вид всички работещи модули под формата на управляеми графики. Компонентите на системата например са структурирани и свързани в мрежа като групи за охлаждане, отопление при ниска и висока температура. За по-добра прегледност схемата на системата се свежда до управляем екран. На него състоянието на системата може бързо да се регистрира по всяко време.

Чрез серийно предлаганата интернет връзка, системната информация може да бъде представена поотделно на оператора по всяко време и от всяко място. По заявка могат да бъдат интегрирани различни функции за безопасност.

Сензорен екран за състояние

Vitocontrol 200-M, индикатор за състоянието, компоненти

С просто докосване на сензорния екран се извежда състоянието на всеки компонент, както на отоплението, така и на охлаждането. Показва се подробна информация за работните състояния, температурата или моментна мощност.

Посредством защитено с парола ниво на конфигурация оторизираният системен оператор може да задава всички необходими параметри относно условията на включване и изключване на  различните отоплителни и охлаждащи уреди.

Бърза интеграция чрез гъвкави интерфейси

Благодарение на широката гама от общи интерфейсни модули, контролният шкаф Vitocontrol-M може да бъде интегриран или свързан към съществуващи системи за управление на сгради или системи за управление на енергията за много кратко време.

Степенуване на функциите

В допълнение към Vitocontrol 200-M, Vitocontrol 100-M се предлага и с предварително конфигурирани, степенувани функциите.

Vitocontrol 200-M

Възможност за степенуване на функциите и обхвата на услугите

На базата на оптимизирания модулен функционален комплект за отоплителни и охладителни системи на Viessmann логическите решения могат да бъдат индивидуално адаптирани към изискванията на място. Квалифицираните инженери на Viessmann са на Ваше разположение от идейния проект до по-нататъшните мерки за преустройство. Вие сами определяте какво да бъде нивото на поддръжка въз основа на координирани сервизни пакети.

Благодарение на високата си гъвкавост софтуерът може да бъде  съобразен с всяка отоплителна система и при необходимост да се адаптира чрез интернет.

Vitocontrol 100-M

Vitocontrol 100-M е предназначен за управление на отоплителни системи в общински и търговски сгради, както и в жилищни блокове.

Широк набор от функции

Широкият набор от функции, предлагани от Vitocontrol 100-M, и перфектно съчетаните компоненти от богатата продуктова гама на Viessmann позволяват реализация на ефективни системи. Ключова тук е многовалентната каскадна функция за до четири различни топлинни генератора.

Комуникационни системи

Интелигентни решения за обмяна на данни със средни и големи котелни инсталации.

Предаването на данни по интернет позволява по всяко време да се наблюдава енергийната централа, както и да се променят  параметрите за ефективна работа.

Независимо дали става въпрос за големи жилищни комплекси или търговски сгради — комуникационните системи на Viessmann предлагат интелигентни решения за предаване на данни от отоплителни и охладителни системи, оптимално съобразени с различните изисквания на системните оператори, изпълнителите или доставчиците на енергия.

Vitodata 300 за многокотелни системи

Системата Vitocom 300 за предаване на данни по интернет чрез Vitodata 300 е професионалният инструмент за мониторинг на по-големи жилищни или търговски сгради — предназначен за топлофикационни дружества, изпълнители и общински предприятия, които изискват бърз и надежден контрол, поддръжка и оптимизация на енергийната система.

Широкият набор от работни функции включва задаване на часовете на включване, работни и празнични програми, предварително настройване  на зададени стойности (ниво/наклон), запитване за работни състояния и температура и задаване на кодове. Освен това може да се показва потреблението на енергия и да се използва за фактуриране.  Неизправностите се препращат към отговорния сервизен техник чрез SMS, факс или електронна поща.

Vitocom 300 LAN

LAN версията на Vitocom 300 позволява пренос на данни през DSL/Ethernet мрежи със скорост до 100 MB/s. Използваното тук криптиране на данните гарантира, че те се предават с висока скорост и максимална сигурност.

Интерфейс Vitogate 300 за  автоматизация на сгради

Vitogate 300 е решение за свързване на котли и термопомпи към система за управление на сгради от по-високо ниво, чрез стандартизираният протокол BACnet или Modbus.  С помощта на шлюза енергийната система с всички съответни компоненти и работни параметри може да се визуализира в контролната зала и да се управлява оттам. По този начин операторите на системата имат възможност да се информират за текущото състояние на своята система и да извършват настройки, като например задаване на спецификации за стайна температура.

Преглед на системата, правила и области на приложение

ФункцииVitotronic 100Vitotronic 200Vitotronic 300
Висококонтрастен цветен сензорен дисплей за добра четливост
Централно управление на цялата система    
Различни нива на работа за системните оператори и топлофикационните дружества
Дневни и седмични програми за отоплителните кръгове  поотделно, подгряването на вода и циркулационната помпа
  
Автоматично превключване на лятно/зимно време  
Показване на слънчевия добив във връзка с модул за управление на соларен SM1 или Vitosolic 100/200
Потискане на слънчевото зареждане на котела във връзка с модула за  соларен контрол SM1 или Vitosolic 100/200
Енергиен кокпит за данни за потреблението и добива
Функция за помощ в контекст
Функция за партита и  пестене на енергия  
Програма за почивка  
Функции за пестене на енергия  
Управление на до 2 смесителни кръга  
Функция Plug & Work за автоматично разпознаване и адаптиране на сензори и системни аксесоари
Индикация на сервизния интервал за поддръжка, базирана на нуждите
Бърза инсталация, пускане в експлоатация и поддръжка благодарение на системата за включване и изключване, както и на интегрираната диагностична система
Избор на програма за контролирано сушене на замазка  
Интерфейс за WLAN услуги за запитване и параметриране чрез лаптоп
LAN интерфейс за връзка с интернет
Директно свързване на до 32 блока за управление на отоплителни кръгове Vitotronic 200-H с максимум три отоплителни кръга всеки  ■*
Каскадна функция    ■*
Интегриране в сградната автоматизация чрез Vitogate 300■*■*
Дистанционно наблюдение и дистанционно управление във връзка с Vitocom 300 LAN3 и Vitodata 300■*■*■*
Разширителен модул EA1 за управление на температурата на котела и мощността на горелката
Помпа за котелен кръг с регулиране на скоростта във връзка с помпен модул PM1
Съветник за въвеждане в експлоатация
* Комуникационен модул LON като аксесоар