Търсене на продукти

За Viessmann

Viessmann Group е една от водещите международни компании, производители на отоплителни и охладителни системи и климатична техника

Viessmann Group е една от водещите международни компании, производители на отоплителни, индустриални и охладителни системи. В основаното през 1917 г. семейно предприятие работят над 14.500 служители, оборотът на групата Viessmann възлиза на 3,4 милиарда евро.

Viessmann е компания с международна насоченост: с 22 производствени дружества в 12 страни, търговска дейност в 68 държави, както и 120 търговски представителства по целия свят. 56 процента от оборота на компанията е реализиран от експортните дружества.

Комплексна продуктова програма

Комплексната продуктова програма на Viessmann предлага индивидуални решения с ефективни системи и мощности от 1 до 120.000 kW за всички сфери на приложение и всички енергоносители. От стенни кондензни котли с мощности от 1,9 до 150 kW и стоящи кондензни системи от 1,9 до 6.600 kW до когенератори (BHKW) от 0,75 до 530 kWel респ. от 5,3 до 660 kWth. 

Възобновяемите енергийни системи обхващат соларни термоинсталации с плоски и вакуумно-тръбни колектори за загряване на топла вода за битови нужди, подпомагане на отоплението и производствени цели, специални котли и отоплителни системи от 2,4 kW до 50 MW на дърва, дървесни отпадъци, биомаса и пeлети, термопомпи 1,7 до 2.000 kW, които работят с топлината от земята, подпочвените води или въздуха, както и фотоволтаични системи.

По отношение на технологиите с биогаз Viessmann също предлага комплексни решения — от първоначалните проучвания и детайлните проекти до доставката на всички необходими компоненти като техниката за биогаз, отоплителните уреди, когенераторите, инсталциите до изграждането и пускането в експлоатация.

В областта на охладителната техника Viessmann Group предлага обширен продуктов асортимент от климатици с контролируема температура, мощни охладителни клетки и агрегати, климатични решения за хранителни вериги, както и оборудване и услуги.