Търсене на продукти

Viessmann: компания с традиции и визия

Деситилетия наред Viessmann помага за подобряване на качеството на живот на хората с иновативни технологии - първоначално с топлина. През този период компанията се разви от производител на отоплителна техника в доставчик на интелигентни решения за отопление и производство на енергия. Техническият прогрес обаче не е единственият приоритет на Viessmann. Устойчивото мислене и действие също са здраво закрепени в ценностите на компанията. По този начин Viessmann допринася за създаването и поддържането на пространства за живот на бъдещите поколения.

Семейството е голямо и международно

От Алендорф към света. От създаването си през 1917 г Viessmann постоянно се разраства. В съвместната си работа с множество партньори от различни сфери всички служители ежедневно полагат усилия да отговорят на постоянно променящите се нужди на клиентите и да осигурят устойчиво производство на енергия.  

Устойчиво развитие

Като компания с над 100-годишна история Viessmann се фокусира върху дългосрочни цели. Например, когато става въпрос за едно от най-големите предизвикателства на днешния ден – енергийният преход. Пазарът на решения за отопление предлага огромен потенциал за спестяване на енергия. Като част от този сектор Viessmann осъзнава своята отговорност. Една от нашите цели е да начертаем нов курс за сектора и да ускорим прехода от изкопаеми горива към възобновяема енергия. И това се забелязва както в нашето продуктово портфолио, така и в други услуги и области на компанията.

  

Обединяване на икономически, социални и екологични цели

Viessmann Climate Solutions се фокусира върху устойчивостта като пресечната точка на икономиката, околната среда и социалната ангажираност.  Това се отразява в нашите решения и  проекти - от иновативни отоплителни системи, захранвани с водород, до международни проекти за повторно залесяване.  Други амбициозни цели, които Viessmann преследва в момента, са очертани в доклада за климата, публикуван в края на 2021 г. Целта за климатична неутралност трябва да бъде постигната до 2050 г., както в рамките на собствените ни дейности, така и във веригите за стойност, които Viessmann включва.