Търсене на продукти

Охлаждане

Охлаждане с термопомпа

Ефективно охлаждане с помощта на термопомпа

За разлика от обичайните отоплителни системи термопомпите не само се грижат за отоплението на дома и загряването на топлата вода за битови нужди, но чрез методите natural cooling (естествено охлаждане) и active cooling (активно охлаждане) те осигуряват приятно охлаждане на жилищните помещения.

Предимствата на термопомпата

Три задачи може да изпълни термопомпата в графа икономичност и опазване на околната среда: класическо отопление, охлаждане като заместител на климатик и загряване на топла вода за битови нужди. Кои от тези задачи в каква форма ще бъдат изпълнени зависи от термопомпата и нейната интеграция в системата. По избор те могат да отопляват или охлаждат като самостоятелна система или в комбинация с други уреди.

Ефективна работа в комбинация и с други системи

Термопомпата може да работи самостоятелно или да бъде в комбинация с класическа отоплителна система, като котел на газ или нафта, с което повишава ефективността на системата и допринася са опазването на околната среда. Термопомпата има доста гъвкаво приложение, но при интеграция в система трябва да се вземе под внимание избора на отоплителните тела, като има възможност и за изграждане на подово отопление.

Независимо дали става дума за отопление или охлаждане термопомпата може да се комбинира с фотоволтаична или соларна инзталация с цел повишаване на мощността и ефективността и намаляване на текущите разходи.

Охлаждане с термопомпа: два различни метода като избор

Както вече споменахме термопомпата може да осигури приятни температури през горещите летни дни в целия дом или в отделни помещения. Ползвателят получава възможността да избере между два различни метода: активно или пасивно охлаждане.

Natural cooling  работи с естествената околна температура

Пасивното охлаждане, наречено още „natural cooling“ работи с естествената околна температура. Подпочвената вода или солният разтвор отнемат топлината чрез топлообменник от отоплителния кръг, след което я отделят навън. По време на този процес термопомпата не работи активно, което води до намаляване на текущите разходи. В случая отделните компоненти се саморегулират и няма активна работа на термопомпата. При този метод охлаждането се реализира чрез приемане и отдаване на топлина.

Active cooling изисква повече енергия

Втората възможност е така нареченото активно охлаждане или „active cooling“. При активното охлаждане същинският принцип на работа на термопомпата, а именно да загрява вода, е просто обърнат. Това се случва вътре в термопомпата като се пренастройва хладилния кръг. Алтернатива на това е външното превключване на първичните и вторичните връзки, за да може да се получи противоположна на отоплението функция. В следствие на това термопомпата вече не генерира топлина, а има охлаждаща функция, както е хладилникът или климатикът. Както самото име „active cooling“ казва, термопомпата е в работен режим и консумира електричество, което се превръща в студ, който на свой ред се отдава от термопомпата с цел охлаждане на помещенията.

© Copyright guidelines