Търсене на продукти

Ценности на компанията

През 1966 година формулирахме основните ценности на компанията, които и днес, след внимателно актуализиране, остават водещи принципи на нашата корпоративна идентичност.

През 1966 година формулирахме основните ценности на компанията, които и днес, след внимателно актуализиране, остават водещи принципи на нашата корпоративна идентичност. В общия си смисъл те формират характерния профил на нашата марка. По отделно те описват духа, атмосферата и формите на общуване, които изграждат нашата корпоративна култура и поставят основата на нашия успех.