Търсене на продукти

Често задавани въпроси относно партньорството между Viessmann и Carrier

Отговори на най-често задаваните въпроси от клиенти и партньори.

02.11.2023 г.

Обявяването на партньорството между Viessmann Climate Solutions и Carrier  може да породи въпроси у много потребители и партньори на Viessmann  — от предисторията до последиците от сътрудничеството. В тази статия сме събрали отговори на най-често задаваните въпроси.

Често задавани въпроси за нашите клиенти и партньори

Със сливането на Viessmann Climate Solutions и Carrier ние ставаме един от водещите доставчици на климатични решения в световен мащаб.

Обединяването няма да промени традиционната марка Viessmann.

Лицата за контакт във Viessmann също ще продължат да отговарят за съответните дейности.

Партньорите и клиентите на Viessmann Climate Solutions ще извлекат значителни ползи от това ново партньорство:

  1. Предлагането на продукти ще се разшири: интегрираното премиум предлагане на Viessmann Climate Solutions ще бъде допълнено с продукти и услуги от Carrier и марки в портфолиото на компаноята, като например решения за охлаждане и вентилация, термопомпи с големи мощности, термопомпи въздух-въздух, климатици, както и дигитални услуги и услуги с добавена стойност. С други думи, това партньорство ще разшири значително продуктовата гама, която Viessmann Climate Solutions ще предлага в средносрочен и дългосрочен план.
  2. Viessmann Climate Solutions ще получи по-добър достъп до доставчици чрез глобалната мрежа на Carrier. Така че, благодарение на партньорството, можем да гарантираме на нашите партньори и клиенти по-кратки срокове за доставка в средносрочен план. Продуктите ще се получават и инсталират по-бързо, в резултат на което няма да се чака дълго.  Тъй като значително се съкращава периодът между изработката и монтажа, можем да допринесем и за много по-бързата декарбонизация на целия сграден фонд.

Седалището на Viessmann Climate Solutions ще остане в Алендорф (Едер), Германия. Производството в Германия също ще остане. Термопомпите ще продължат да се произвеждат в Европа за Европа. Настоящият изпълнителен съвет и мениджърският екип на Viessmann Climate Solutions, начело с главния изпълнителен директор Томас Хайм, ще продължат да управляват дейността, като по този начин ще се осигури приемственост. В същото време интегрираното премиум предлагане на Viessmann Climate Solutions ще бъде допълнително обогатено с продукти и услуги на Carrier. Това ще разшири значително продуктовата гама.

Viessmann Group остава независима семейна фирма, изцяло собственост на предприемаческото семейство Viessmann. Сделката включва частична продажба на бизнес подразделението „Климатични решения“. Всички други дейности и бизнес области на Viessmann Group не са засегнати от сливането с Carrier.

Семейство Viessmann ще продължи своята предприемаческа дейност. Целта е мисията „Създаване на пространства за живот на бъдещите поколения“ да се възприеме още по-добре и извън бизнес направлението „Климатични решения“. Неговият фокус е върху дейности за  избягване и намаляване на емисиите на CO2  и  съхранение на CO2. То ще продължи да ги разширява.

Засега нищо няма да се промени: лицата за контакт с нашите инсталторски и търговски партньори, както и с клиентите, остават същите — те ще продължат да бъдат на разположение на нашите партньори и клиенти в обичайното качество.

Освен това партньорството не променя валидността на съществуващите договори и не оказва влияние върху текущите процеси на доставка. Поръчаните и частично изпълнените поръчки ще продължат да се доставят по обичайния начин, както и  да се правят  нови поръчки.

Разбира се, ние ще продължим да изпълняваме гаранционните си ангажименти и да осигуряваме непроменени доставки на резервни части.

Освен това лицата за контакт с нашите инсталаторски и търговски партньори ще останат същите — те ще продължат да бъдат на разположение на нашите клиенти с обичайното качество.

Carrier очаква значителен ръст в Европа в областта на климатичните решения за жилищни и търговски обекти. След приключването на сделката Viessmann Climate Solutions ще се превърне в ключов двигател на стратегията за растеж на Carrier в Европа. Това означава, че пазарите в Германия, Австрия и Швейцария ще са по-важни от всякога.

Партньорството с Carrier не променя валидността на съществуващите договори и не оказва влияние върху текущите процеси на доставка, гаранция и обслужване. Поръчките и частично изпълнените заявки ще продължат да се доставят нормално, а нови поръчки могат да се правят както обикновено.

Няма планове за износ на европейски термопомпи за САЩ. Термопомпите се произвеждат в Европа за Европа. Благодарение на партньорството с Carrier можем да увеличим производствения си капацитет за термопомпи и по този начин значително да стимулираме глобалния преход към топлинна енергия в Германия и по света. Ще можем да произвеждаме повече и по-бързо и по този начин ще доставяме по-добре и по-бързо.

Не, точно обратното: наред с други неща, Viessmann ще бъде много по-ангажиран с решения, продукти и услуги, свързани с опазването на климата и  намаляването на емисиите на CO2. Стандартът за качество на нашите първокласни продукти остава висок — Carrier също стои зад това обещание.

Глобалният енергиен преход може да бъде успешно управляван само ако компаниите мислят, действат и си сътрудничат в световен мащаб. Обединявайки сили с Carrier, ние издигаме нашия принос към декарбонизацията на сградния сектор на следващото ниво: с по-голяма значимост и обхват в световен мащаб.

Партньорството с Carrier има за цел да бъдем в състояние да постигаме по-добри и по-бързи резултати, особено чрез увеличаване на производствения капацитет за термопомпи, и по този начин значително да ускорим прехода към топлинна енергия в Германия. Освен това международното партньорство ще доведе до по-голямо портфолио от решения за нашите клиенти.

Изводът е: чрез партньорството с Carrier 10 700-те членове на семейството на Viessmann Climate Solutions ще получат още по-голяма подкрепа като двигатели на енергийния преход, което ще им позволи да дадат своя още по-съществен  и  незабавен принос за успеха му в строителството  в Германия и Европа.

Сливането на Viessmann Climate Solutions SE с Carrier Global Corporation не оказва влияние върху предишните ангажименти за защита на данните в съответните декларации за защита на данните. По-специално, няма да има прехвърляне на евентуални данни за перспективи, клиенти или потребители към бъдещи дъщерни дружества или към дружеството майка в САЩ или други, също и европейски, държави — без предварително да се извърши проверка за защита на данните и изпълнение на всички необходими законови изисквания за това. Необходимите за това мерки включват, в зависимост от целите и получателите, съответни договори за обикновена проверка/предаване на данни/обработка от/към ЕС-САЩ или трети държави, както и дружества, намиращи се в ЕС, съответно изпълнение на задълженията за уведомяване и, не на последно място, упражняване на допълнителните права на субектите на данни, както е предвидено от европейския законодател.