Търсене на продукти

Как да намерите подходящите продукти Viessmann — бързо и лесно

Започнете търсенето на продукти
Bild: © goodluz / Shutterstock.com

Viessmann е символ на иновативна отоплителна техника вече повече от 100 години. Техническият прогрес винаги е бил неразделна част от нашето ДНК. Това се вижда и от  новостите в продуктовата ни гама.  Ако някога  вниманието беше насочено към традиционните отоплителни уреди като газови и нафтови отоплителни системи, то днес то е към ефективни системни решения за отопление, охлаждане, вентилация и енергопроизводство. Все по-голямото значение на възобновяемите енергийни източници за посрещане на климатичните предизвикателства също играе важна роля в това развитие. Защото като производител ние осъзнаваме своята отговорност. Поради тази причина при разработването на нови  Viessmann  продукти  повече от всякога  обръщаме внимание на възобновяемите енергийни източници. С функцията за търсене на продукти Ви предоставяме инструмент, с помощта на който да се ориентирате в разрастващата се продуктова гама и да намерите по-бързо системата, отговаряща на Вашите потребности..

Нова система само с няколко стъпки

Цялостно решение за нова сграда или допълнение към съществуваща отоплителна система — при вземането на решение за дадена система  играят роля  много фактори. В допълнение към конструктивните особености и енергийното състояние на сградата се включват и аспекти като енергийна ефективност, инвестиционни и експлоатационни разходи. Нашата търсачка на продукти отчита всичко това. Инструмент, който само в няколко стъпки ще Ви покаже тези предложения на Viessmann, които според нас ще са подходящи за Вас. Не са Ви необходими обширни технически познания.  Ако след това желаете да се запознаете по-подробно с препоръките ни относно продуктите, можете да заявите директно необвързваща професионална консултация.

Толкова е просто

  1. Отговоряте на няколко въпроса
  2. Получавате препоръки за продукти
  3. Заявавате безплатна консултация

Продуктите на Viessmann — индивидуални системни решения

`Продуктите на Viessmann — индивидуални системни решения

Viessmann налага високи стандарти за качество за всички свои продукти. Това се отнася и до оптималното съчетаване помежду им и възможността за комбинирането им като системно решение, независимо от предназначението им.  Продуктовата гама  на Viessmann включва решения както за жилищни сгради, така и за търговски и промишлени цели. В допълнение към системите за енергийно ефективни нови сгради има и системи за неремонтирани съществуващи сгради. Предлаганите от нас цифрови услуги осигуряват голямо удобство на работа, както и лесно и ефективно енергийно управление. Продуктите на Viessmann накратко:

Отопление с енергия от околната среда

Термопомпите използват свободно наличната енергия от въздуха, земята или водата за отопление и охлаждане на помещенията. Това е енергийно ефективно и щадящо климата — особено ако необходимата за работата електроенергия идва от собствената Ви фотоволтаична система.

Отопление с газ

Благодарение на модерната кондензационна технология изкопаемият природен газ и втечненият газ се използват особено ефективно. Освен това газовите котли Viessmann се адаптират автоматично към различните видове газ. Могат да се добавят както биогаз, така и водород.

Отопление с нафта

За ефективното използване на енергията, натрупана в изкопаемите горива, Viessmann залага и на кондензната техника. Благодарение на възможности като например работа със зелени горива и комбинация с възобновяеми енергийни източници, отоплителните системи на нафта  са пригодени за бъдещето.

Отопление с няколко топлинни генератора

При хибридното отопление се комбинират различни топлогенератори, например отопление на газ и термопомпа. В зависимост от предназначението  иновативната система за управление на Viessmann осигурява особено икономична работа или работа с ниски емисии.

Отопление с дърва

Тъй като при изгарянето се отделя само толкова CO2, колкото дърветата са погълнали по време на растежа си, отоплението с дърва и пелети е неутрално по отношение на климата. Котлите на твърдо гориво са интересни и заради постоянните цени на  суровината — особено ако тя е налична на регионално ниво.

Отопление с електричество

Електрическите отоплителни уреди позволяват децентрализирано отопление. Те могат да допълват съществуващата система и бързо да осигуряват топлина, когато е необходимо. Ако електроенергията идва от фотоволтаици, то тя е едновременно евтина и щадяща климата.

Отопление и производство на електроенергия едновременно

Горивните клетки използват принципа на комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия. Той съчетава производството на електроенергия и топлина, като по този начин се постига по-голяма самостоятелност.  За получаването на водорода, необходим за работата, е необходима само връзка към газопреносната мрежа.

Производство на електроенергия от слънчева енергия

Фотоволтаичните системи са особено удачни, ако  покривът е с подходящо изложение и ако самопотреблението е съответно високо, например поради електрическа отоплителна система. Чрез системите за съхранение се осигурява оптимална наличност на слънчева електроенергия по всяко време.

Отопление със слънчева енергия

Енергията, генерирана от слънчеви термосистеми, може да се използва за затопляне на вода или за подпомагане на отоплителната система. Слънчевите термосистеми допълват съществуващите отоплителни системи и намаляват както разходите за енергия, така и емисиите на CO2.

Водонагреватели и хранилища за прегрята  вода

Водонагревателите  Viessmann позволяват централизирано и децентрализирано подаване на БГВ. Докато  бойлерите и електронагревателите за БГВ осигуряват подаването на топла вода според нуждите, буферните съдове повишават ефективността на отоплителните системи.

Целево търсене на продукти и консултации от Viessmann

Снимка: © LightField Studios / Shutterstock.com

Ако вече сте се информирали и знаете коя отоплителна система е подходяща за Вашите индивидуални нужди, Ви препоръчваме нашия  продуктов каталог. Там можете да използвате филтър по определени критерии, като например според енергоизточника. След това на страниците на съответните продукти на Viessmann ще намерите изчерпателна информация за техническите данни, възможните области на приложение и начина на работа. За изготвянето на индивидуален проект можете да се обърнете към нашите търговски партньори.  Заедно с Вас те ще подберат подходящите продукти Viessmann и ще се погрижат за монтажа и, ако е необходимо, за последващата поддръжка на системата.

  

Съвети за отопление и пестене на енергия

В допълнение към изчерпателната информация за продуктите на Viessmann Ви предлагаме и многобройни ръководства по темата за отоплението и пестенето на енергия. Полезни съвети ще откриете още и тук:

  • Първи стъпки с Вашата   нова отоплителна система
  • Правилно настройване на термостата
  • Правилно задаване на кривата на отопление
  • Хидравлично балансиране
  • Обезвъздушаване на отоплителната система

Интелигентни енергийни решения за дома

Продуктите на Viessmann са разработени за системна работа. За оптималното оползотволяване на енергията и осигуряване на високо ниво на комфорт предлагаме различни интелигентни технологии за енергоуправление. С приложенията на Viessmann например можете да следите потреблението и климата в помещенията и да управлявате отоплителната си система чрез смартфон или гласов асистент. GridBox дава възможност за свързване на електрически компоненти, като например фотоволтаична система с радиатори, като по този начин се създава оптимална основа за ефективно използване на енергията.  Освен функцията за визуализация на потреблението са налични и други възможности за оптимизация.