Търсене на продукти

Бойлер за топла вода за всяка нужда

Поискайте съвет

Независимо дали става дума за душа  сутрин, или за релаксираща вана през уикенда, за повечето хора постоянната наличност на топла вода е основен елемент от битовия комфорт. Тя може да се осигурява  и съхранява по различни начини. Що се отнася до начина на добиване, основната разлика е между централно и децентрализирано подаване на топла вода. Бойлерите за БГВ Viessmann Vitocell запазват централно доставената БГВ за по-дълго време и я предоставят при необходимост.

Съпоставка между централно и децентрализирано подаване на топла вода

За да се подава топла вода централно, е необходимо да има наличен термогенератор. Той осигурява не само отоплението на помещенията, но и загрява нужната гореща вода. С цел  водата  винаги да е толкова топла, колкото е необходимо, тази инсталация разполага с бойлер.

Топла вода независимо от отоплителната инсталация

За разлика от централизираното подаване на топла вода, децентрализираният вариант не изисква топлогенератор. При проточния бойлер водата започва да се загрява до желаната температура едва когато е необходима. От друга страна, в малките бойлери или бойлерите под мивката   горещата вода може да се съхранява. И двата вида обикновено работят с електроенергия и поради това могат да се настройват много гъвкаво.

Друга възможност за децентрализирано приготвяне на топла вода е водонагревателят. Това е един отчасти изолиран съд, в който се съхранява и загрява самата вода. Поради слабата, понякога липсваща топлоизолация обаче тя бързо изстива. В резултат на това нагревателят трябва да загрява водата постоянно. Вече почти не се предлагат такива водонагреватели, тъй като технологията се счита за остаряла.

Кой е подходящият бойлер за топла вода

Vitoladens 300-C с бойлер за топла вода на Viessmann

Преди да закупите бойлер за БГВ Viessmann, трябва да се запознаете с различните видове. Защото освен размера и формата на бойлера, роля играят и други фактори в зависимост от условията на обекта и потреблението на топла вода.  Така например за бойлерите също е необходимо и достатъчно място. За да  удовлетвори различните пространствени изисквания, Viessmann предлага хоризонтални, прилежащи (до водогрейния котел) и подови бойлери за БГВ. Освен това можете да избирате между различни материали, като например неръждаема стомана или стомана с емайлово покритие Ceraprotect. В следващите  рубрики ще научите кои са най-важните критерии при избора на бойлер за БГВ.

Определянето на големината  има основно значение за избора на точния бойлер. Това зависи не само от броя на живущите, но и от техните индивидуални потребителски навици и действителното потребление на топла вода. Важни са също така и функциите — дали се осигурява само топла или и питейна вода, както и общата отоплителна мощност на инсталацията. Ако последната е доста ниска, е препоръчително да се закупи малко по-голям водосъдържател. При всички случаи потърсете съвет от партньор на Viessmann. Той познава широкия набор от различни бойлери. Продуктовата гама Vitocell се предлага с вместимост от 130 до 1000 литра. Тя е целесъобразна следователно не само за еднофамилни къщи, но и за жилищни блокове или други сгради, където потреблението на топла вода е голямо. Това включва и търговски или общински обекти.

За да не се  подава топлата вода на ненужно  разстояние, бойлерите се монтират в непосредствена близост до отоплителната инсталация.  Както беше споменато по-горе, се предлагат следните варианти:  хоризонтални, прилежащи и подови.  Бойлерът трябва да се избере в зависимост от  наличното място, потреблението на топла вода и индивидуалните изисквания. Например Vitocell 100-W предлага идеалното решение за сравнително ниско потребление на топла БГВ в малко пространство. Този модел може да бъде поставен под монтиран на стената уред (например под газов кондензен котел Vitodens 300-W), за да се спести място, и има вместимост до 150 литра вода. Със своята пълна топлоизолация той осигурява удобното и икономично подаване на БГВ в цялата еднофамилна къща.

Следващите  модели са Vitocell 100-L, Vitocell 100-V и Vitocell 300-V. Както подсказва и името, те се разполагат непосредствено до отоплителния уред. Това са цилиндрични, вертикални бойлери, оборудвани с нагревателна серпентина.  Тя достига до самото дъно на бойлера, което позволява нагряването на цялата вода в него.

Продуктовата гама на Viessmann включва и хоризонтални бойлери за БГВ: Vitocell 100-H и Vitocell 300-H. Те са с особено здрава конструкция, така че върху тях може да се постави подходящ отоплителен уред. В горната им част има достатъчно място, например за кондензен газов или нафтов котел.

В зависимост от отоплителната система можете да закупите бойлер за топла вода, който да отговаря на индивидуалните условия. По принцип разграничаваме два типа: моновалентни и бивалентни бойлери  за топла вода. Първите са оборудвани с една нагревателна серпентина, докато бивалентните модели имат две серпентини. Това позволява бързо и лесно да се интегрира слънчева отоплителна  инсталация за БГВ. Слънчевите колектори нагряват бойлера чрез долната нагревателна серпентина. Ако слънчевата енергия не е достатъчна, за да покрие потреблението, за доподгряване се използва горната нагревателна серпентина. Това става чрез подгряване на вода, която преди това е била загрявана от допълнителен котел. Двурежимното решение е особено икономично и екологосъобразно, тъй като по-голямата част от горещата вода се произвежда с помощта на безплатна слънчева енергия.

В бойлерите на Viessmann водата се подгрява непряко чрез нагревателната серпентина. Отделно се предлагат и по-малки или проточни бойлери, които нагряват водата директно. Ако желаете да закупите такъв тип, Viessmann предлага електрическия Vitotherm, който работи с електричество. Подава се само толкова питейна вода, колкото е действително необходима, и то директно там, където е нужна в момента.  Покупката на малък бойлер е особено целесъобразна в случаите, когато не е възможно или не е необходимо централно снабдяване с топла вода поради ниско потребление.

При особено голямо потребление на БГВ, вертикалният Vitocell 100-V е идеалното решение. Емайлираният бойлер за БГВ на Viessmann се предлага по избор в два цвята и с вместимост от 160 до 950 литра. При необходимост няколко бойлера  могат да се комбинират  в общ резервоар. В зависимост от модела, Vitocell 100-V е особено подходящ в комбинация с термопомпи или кондензни котли. Това го прави почти универсално приложим.  Бойлерите за БГВ на Viessmann могат да бъдат допълнени и с отделен комплект топлообменници (Vitotrans 222). В тази комбинация те образуват система от бойлери за БГВ. Това е особено полезно, когато в кратки срокове трябва да се покрият пикови натоварвания, като например висока скорост на водочерпене  (само докато се налага) и различна продължителност на подгряване. При отоплителните системи, които изискват ниска температура на връщащата линия, като например кондензните котли, също е за предпочитане да се използва подобна система. За тези и подобни условия на употреба Viessmann предлага бойлера за БГВ Vitocell 100-L. Преди всичко той впечатлява с точното до градус захранване, дори при променливи температури на потока, както и с лесния монтаж благодарение на подвижната топлоизолация (от 500 литра).

Изберете най-високо качество на водата и най-добра защита от корозия

Термопомпа за солен разтвор на вода и цилиндър за топла вода Viessmann Vitocal 200-G

Поддържането на хигиенни стандарти е особено  важно  когато става дума за  съхранение на питейна вода. Поради това бойлерите на Viessmann се произвеждат от емайлирана или неръждаема стомана в съответствие с DIN EN 12897. Бойлерите с емайлово покритие Ceraprotect са на челно място сред емайлираните бойлери. Vitocell 300-H и Vitocell 300-V също имат  допълнителни плюсове благодарение на неръждаемата стомана и отговарят на най-високите изисквания. Те не се нуждаят от покритие и благодарение на химическите си свойства гарантират дългогодишна защита срещу корозия.  Предлагат се в прилежащи и хоризонтални варианти. С покупката на неръждаем бойлер за топла вода  получавате десетгодишна гаранция срещу течове, дължащи се на корозия.

Съвети при покупка

За да работят комфортно, безопасно и икономично в дългосрочен план, отоплителната инсталация и бойлерът трябва да бъдат оптимално съчетани от самото начало. Няма значение дали  бойлерът ще се комбинира с термопомпа, котел на твърдо гориво, нафтова или газова отоплителна инсталация, или ще се търси друго двурежимно решение.  Консултацията с партньорите на Viessmann е задължителна. Те не само ще ви помогнат при избора на уред, а ще се погрижат и за проектирането, свързването и допълнителната поддръжка на бойлера за БГВ.    С търсачката за партньори по места ще откриете подходящия партньор  във вашия район само с няколко стъпки .