Търсене на продукти

Как работят бойлерите за топла вода

Поискайте съвет

Казано по-просто, функцията на  бойлерите е временно да съхраняват предварително загрятата вода и да я доставят само при необходимост. По този начин те гарантират, че от кранчето веднага ще текне вода с подходяща температура.  За да се запази температурата по-дълго, бойлерът обикновено е топлоизолиран. За тази цел се използват различни методи, някои от които се комбинират помежду си. За обшивката  често се използват твърда пяна и вълнена вата. За да се повишат изолационните характеристики, се монтират и вакуумни панели. С тях се постига ефект като при изолационна кутия. В резултат на това съвременните  бойлери работят почти без топлинни загуби.

Разлика между директно и индиректно отопление

Когато става въпрос за бойлери за топла вода и тяхната функция, не трябва да се забравя, че има разлика между директно и индиректно нагряване.  В различните видове се променя предназначението и степента на топлоизолацията. Свързана с това е и икономическата ефективност на един такъв бойлер  .

Бойлери с директно нагряване и техният начин на работа

Както подсказва името, водата в такъв бойлер се загрява директно. Това се постига, наред с другото, с помощта на огън или електрическа нагревателна серпентина. Пряко нагряващият се водосъдържател за топла вода се нарича още бойлер, което произлиза от английския глагол  ,,to boil", който означава варя. Той е, така да се каже, нагревател и резервоар за гореща вода в едно. Обикновено тези съдове са само леко топлоизолирани, а в някои случаи нямат никаква изолация. За сметка на това могат да се използват отделно от отоплителната система. За децентрализирано подаване на топла вода обикновено се ползват бойлери с директно загряване. Повече  за останалите им характеристики и за това кога тяхната употреба е икономически целесъобразна можете да прочетете на страницата Електрически бойлери за топла вода.

Стенен газов кондензен котел Vitodens 200 с Vitocell 300-W

Бойлери с индиректно нагряване и техният начин на работа

Работата на един бойлер с индиректно нагряване се различава значително от тази на неговия пряк аналог. Вместо с електричество или открит пламък, през вградената нагревателна серпентина преминава нагрятата вода от отоплителния уред. При този процес тя отдава топлината си и така температурата на водата в бойлера се повишава постоянно. През нагревателната серпентина тече вода, докато бъде достигната желаната температура. След това така получената топла вода се поема от горната част на бойлера. Важно: подгряващата  вода не се смесва с топлата вода. Като топлогенератори могат да се използват както класически котли, така и термопомпи.

Моновалентна и бивалентна  функция на бойлерите за топла вода

Ако водата в един бойлер се загрява само от един топлообменник и един генератор на топлина, специалистите го наричат моновалентен. Тъй като обаче е по-икономично и по-екологично голяма част от подготовката на топлата вода  да се остави  на соларната система, се предпочита  бивалентният  бойлер. В него има два топлообменника. В този случай топлообменникът в долната част загрява водата чрез енергията от слънчевата система. Ако слънчевата енергия не е достатъчна, за да се достигне  желаната температура на  водата, се включва вторият топлообменник. Той загрява водата с помощта на генератор на топлина до достигане на желаната температура.

Разделяне на открити и закрити резервоари за гореща вода

В допълнение към прякото и непрякото загряване, както и към моно- и бивалентните модели, има още един критерий за разграничаване: а именно отворени и затворени системи. Тук от значение е начина на работа на самия бойлер  , т.е. как се осъществява нагряването на водата в този съд.

Експертите правят разлика между отворени и затворени системи за топла вода. Отворените, например електрическите бойлери, не зависят от налягането във водопровода. Когато се източва топлата вода, вентилът за топла вода отваря входа за студена вода. Това кара студената вода да постъпва в бойлера и да измества по-леката топла вода нагоре към крана. Отворените системи за топла вода са предназначени само за единични чешми.

При затворените системи за топла вода ситуацията е различна. С тях могат да се обслужват няколко чешми едновременно. В тези бойлери се поддържа постоянно налягане в тръбите, което изтласква топлата вода към точките на подаване. За работата на затворена система не са необходими специални безнапорни приспособления. За разлика от тях, при отворените системи за бойлери наличните в търговската мрежа нагнетателни смесители  могат да предизвикат  неправилно изместване на налягането и по този начин да доведат до материални щети. Затова тук е много важно да се изберат подходящите смесители.